Pagina 1 van 10
Resultaten 1 - 20 van 198
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
1 Tijdschrift It Dryltser Kypmantsje. Hekman, Edsko
Boer-Zuiderhof, Janna de
IJlst
Trefwoorden: plaatsbeschrijvingen; IJlst;
Signatuur: Y-029
2 Tijdschrift Driuwpôlle Wâldsein. Jansma, Jaap Woudsend
Trefwoorden: plaatsbeschrijvingen; Woudsend;
Signatuur: W-052
3 Tijdschrift Informatiegids Gemeente Wymbritseradiel. onbekend Wymbritseradiel
Trefwoorden: gemeenten; plaatsbeschrijvingen; toerisme; recreatie; bedrijven; verenigingen; Wymbritseradiel;
Signatuur: L-417
4 Bundel Wymbritseradiel. Skiednis fan in greidgritenij. Bakker, G. Bolsward
Trefwoorden: geschiedenis; plaatsbeschrijvingen; Wymbritseradiel;
Signatuur: W-100 Kast 12 C 8 ; kast 16 A 3 ; Leeszaal kast 17 B 1
5 Bundel Sneek beeld van een stad. Greidanus, Jan
Hoeve, Sytse ten
Karstkarel, Peter
Drachten
Trefwoorden: geschiedenis; plaatsbeschrijvingen; Sneek;
Signatuur: G-196 Kast 14 A 2 ; kast 17 A 1 ; kast 16 A 1
6 Boek Schylgeralân. Een beschrijving van land en volk van het eiland Ter-Schelling. Knop, Gerrit 1946 Leiden
Trefwoorden: geschiedenis; plaatsbeschrijvingen; Terschelling;
Signatuur: K-064
7 Boek historie gaat door het eigen dorp. Deel III. Algra, A. Leeuwarden
Trefwoorden: plaatsbeschrijvingen; geschiedenis; Ternaard; Oosternijkerk; Kollum; Oentsjerk; Drogeham; Sumar; Warten; Wirdum; Aldeboarn; Donkerbroek; Appelscha; Arum;
Signatuur: A-115
8 Boek gritenij Dantumadiel. Botke, Dr. J. 1932 Dokkum
Trefwoorden: plaatsbeschrijvingen; geschiedenis; Dantumadeel;
Signatuur: B-244
9 Boek Noordzeebad Ameland (Nes). onbekend 1933 Ameland
Trefwoorden: V.V.V.; plaatsbeschrijvingen; Nes (A); Ameland;
Signatuur: A-183
10 Boek Wij trekken door Friesland. Broer, A.L. 1934 Arnhem
Trefwoorden: plaatsbeschrijvingen; reisgidsen; Friesland;
Signatuur: B-242
11 Boek Sneek in de achttiende eeuw. Japenga, F.J. 1977 Bolsward
Trefwoorden: plaatsbeschrijvingen; geschiedenis; Sneek;
Signatuur: J-140; J-140-ter
12 Boek IJlst 1268-1968. Andreae, S.J. Fockema
Bakker, G.
1968 Bolsward
Trefwoorden: plaatsbeschrijvingen; IJlst;
Signatuur: F-003; F-003-bis; F-003-ter
13 Boek Hindeloopen Friesland's elfde stede. Buijtenen, M.P. van 1942 Amsterdam
Trefwoorden: plaatsbeschrijvingen; geschiedenis; Hindeloopen;
Signatuur: B-287; B-287-bis
14 Boek Ta bihâld fan âld Wytmarsum. Beets, Tjebbe van 1984 Witmarsum
Trefwoorden: plaatsbeschrijvingen; Witmarsum;
Signatuur: B-427
15 Boek Graven in Vriezenveen's verleden. Hosmar, J. 1981 Enschede
Trefwoorden: turfgraven; ontginningen; plaatsbeschrijvingen; Vriezenveen;
Signatuur: H-526
16 Boek London, 2000 years of a city & its people. Barker, Felix
Jackson, Peter
1983 Londen
Trefwoorden: geschiedenis; palinghandel; plaatsbeschrijvingen; Londen; Engeland; Groot-Brittannië;
Signatuur: B-412
17 Boek Informatiegids voor Bolsward. onbekend 1984-1985 Bolsward
Trefwoorden: plaatsbeschrijvingen; Bolsward;
Signatuur: B-421
18 Boek Hoe het oude Terschelling zich vernieuwde. Colmjon, Gerben 1950 Den Haag
Trefwoorden: plaatsbeschrijvingen; geschiedenis; Terschelling;
Signatuur: C-001
19 Boek grietenij Idaarderadeel. Buijtenen, M.P. van 1947 Dokkum
Trefwoorden: plaatsbeschrijvingen; geschiedenis; Idaarderadeel;
Signatuur: B-473
20 Boek Leeuwarden, 1881. Boschma, Cornelis 1981
Trefwoorden: plaatsbeschrijvingen; musea; geschiedenis; Leeuwarden;
Signatuur: B-518

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek