Pagina 1 van 3
Resultaten 1 - 20 van 51
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
1 Artikel fa. Rients Westra, sorteerinrichting en handelsbedrijf in de Friese bouwhoek.
In: Bijdragen en mededelingen van het Nederlands Openluchtmuseum/Jaarboek Nederlands Openluchtmuseum.
Renaud, W.F. 1982
Trefwoorden: landbouw; Sexbierum; Westra, Rients
2 Artikel Zal het toekomstige IJsselmeer aan de daaraan gestelde verwachtingen voldoen?
In: Landbouwkundig tijdschrift. Maandblad van het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap.
Sebus, J.H. 1926
Trefwoorden: landbouw; ;
3 Tijdschrift Landbouwkundig tijdschrift. Maandblad van het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap.
Trefwoorden: landbouw; ;
Signatuur: S-673 Kast 13 C 7
4 Boek De Stjelp op Koehoal. Brouwer-de Beer, A. Dokkum
Trefwoorden: boerderijen; landbouw; Koehool;
Signatuur: B-429
5 Boek Nederlands twaalfde provincie. Kamp, A.F. 1943 Groningen
Trefwoorden: landbouw; inpolderingen; Flevoland;
Signatuur: K-236
6 Boek Algemene Catalogus Friesche Landbouwtentoonstelling, Leeuwarden. onbekend 1927
Trefwoorden: landbouw; landbouwtentoonstellingen; Leeuwarden; Friesland;
Signatuur: L-129
7 Boek greidekultuer. In Hânboek oer it oanlizzen en ûnderhâlden fen 'e greide. Rauwerda, A. 1925 Sneek
Trefwoorden: veeteelt; landbouw; ;
Signatuur: R-040
8 Boek Beknopt leesboek voor landbouwers en scholen over de vrienden van den land- en tuinbouw onder de dieren, als natuurlijke verdelgers (...) Enklaar, E.C.
Gloger, W.C.L.
1860 Sneek
Trefwoorden: landbouw; onderwijs; ;
Signatuur: E-063
9 Boek Rekenboek voor den landman en de landscholen, in het koningrijk der Nederlanden; bevattende voorstellen, voornamelijk voor dien edelen (...) Baars, W.A.
Joling, P.
1830 Sneek
Trefwoorden: onderwijs; landbouw; ;
Signatuur: B-198
10 Artikel Landbouw en handel in Friesland in de dertiende eeuw.
In: Economisch-Historische opstellen geschreven voor Prof. Dr. Z.W. Sneller (...)
Niermeijer, Prof. dr. J.F. 1947
Trefwoorden: landbouw; economie; Friesland;
11 Boek Friesland 1945-1970 Spahr van der Hoek, Johan Jacob
Vries, dr. K. de
1970 Leeuwarden
Trefwoorden: waterstaat; economie; landbouw; Friesland; Homan, H.P. Linthorst
Signatuur: H-015
12 Boek kolonisatiepolitiek in den Noordoostpolder. Veen, Prof. Dr. H.N. ter
Trefwoorden: demografie; landbouw; Zuiderzeewerken; inpolderingen; Noordoostpolder; Flevoland;
Signatuur: V-160
13 Boek agrarisch-maritieme struktuur van Terschelling omstreeks het midden van de negentiende eeuw. Smit, Dr. G. 1971 Leeuwarden
Trefwoorden: polders; kaarten; landbouw; Terschelling;
Signatuur: S-303
14 Boek Tien jaren Noordoostpolder. (Met Kaart). onbekend Zwolle
Trefwoorden: Zuiderzeewerken; landbouw; bevolking; demografie; Noordoostpolder;
Signatuur: Z-148
15 Boek Rapport voor de ruilverkaveling Linde-Zuid. Rapport betreffende ruilverkaveling van gronden in de gemeente Weststellingwerf (...) Herweijer 1963
Trefwoorden: landbouwgrond; agrarische sector; landbouw; Weststellingwerf;
Signatuur: H-340
16 Boek Geschiedenis van de Friese Landbouw. Spahr van der Hoek, Johan Jacob 1952
Trefwoorden: landbouw; agrarische sector; Friesland;
Signatuur: S-480
17 Boek Boeren in de Friese Wouden. Steenhouwer, Koos J. 2005 Abcoude
Trefwoorden: boeren; boerderijen; landbouw; Bakkeveen;
Signatuur: S-995
18 Artikel Tien eeuwen Friesland, de Friezen en hun landbouw, veeteelt en visserij.
In: Frisia illustrata.
Elzinga, Gert
Karstkarel, Peter
Maarel, Dick van der
Trefwoorden: landbouw; boerderijen; visserij; veeteelt; Friesland;
19 Artikel Groot grondbezit in Gaasterland.
In: It Beaken.
Jansen, B.H.A. 1974
Trefwoorden: grond; landbouw; ontginningen; Gaasterlân-Sleat;
20 Artikel historische ontwikkeling van het grondbezit in Friesland.
In: De Vrije Fries.
Apeldoorn, L.J. van 1923
Trefwoorden: landbouw; grond; landbouwgrond; Friesland;

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek