Pagina 8 van 10
Resultaten 141 - 160 van 190
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
141 Artikel Jan Harmens-orgel te Workum.
In: De Vrije Fries.
Buma, Bernhard van Haersma 1971
Trefwoorden: kerkorgels; kerkgebouwen; Workum;
142 Artikel It ynterieur fan de tsjerke to Raerd (Rh.)
In: De Vrije Fries.
Steensma, Drs. R. 1970
Trefwoorden: kerkgebouwen; monumentenzorg; Raerd;
143 Artikel Twee stadhouderlijke gestoelten te Leeuwarden.
In: De Vrije Fries.
Hoeve, Sytse ten 1971
Trefwoorden: kerkgebouwen; stadhouders; Leeuwarden;
144 Artikel Over gelijkluidende kerkbouwsagen uit Friesland, Sleeswijk-Holstein en het Berner Oberland.
In: De Vrije Fries.
Schoo, Dr. J. 1934
Trefwoorden: kerkgebouwen; verhalen; Friesland; Duitsland;
145 Artikel Verbouwing Gereformeerde Kerk.
In: It Dryltser Kypmantsje.
onbekend 1992
Trefwoorden: gereformeerde kerk; kerkgebouwen; IJlst;
146 Artikel Friese kerken in Friese sagen.
In: Keppelstok. Stichting Alde Fryske Tsjerken.
Molen, S.J. van der 1984
Trefwoorden: verhalen; kerkgebouwen; Friesland;
147 Artikel Geschilderde glazen in Friese kerken in het bijzonder uit de 18e eeuw.
In: Keppelstok. Stichting Alde Fryske Tsjerken.
Hoeve, Sytse ten
Trefwoorden: kerkgebouwen; gebrandschilderde ramen; Friesland; Staak, Ype Ulbes; Staak, Ulbe; Gonggrijp, Thomas; Gonggrijp, Tjalling
148 Artikel Sneker klokhuis. Bijdrage tot de bouwgeschiedenis van de Sint-Maartenskerk te Sneek.
In: Jaarboek Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer
Halbertsma, H. 1964/1965
Trefwoorden: kerkgebouwen; ceremoniële gebouwen; Martinikerk; luidklokken; klokhuizen; Sneek;
149 Artikel It bestek fan de yn 1695 by to bouwen tsjerke yn Toppenhuzen.
In: De Vrije Fries.
Steensma, Drs. R. 1969
Trefwoorden: kerkgebouwen; bouwtekeningen-gebouwen; Oppenhuizen;
150 Artikel Doopsgezinde kerk IJlst 18 mei 1857 - 18 mei 1982.
In: It Dryltser Kypmantsje.
Boschma, Frits 1982
Trefwoorden: kerkgebouwen; doopsgezinden; IJlst;
151 Artikel Doopsgezinde kerk weer in gebruik genomen.
In: It Dryltser Kypmantsje.
onbekend 1989
Trefwoorden: kerkgebouwen; doopsgezinden; IJlst;
152 Artikel Restauratie Sneker Martinikerk voltooid.
In: Keppelstok. Stichting Alde Fryske Tsjerken.
Hoeve, Sytse ten 1994
Trefwoorden: kerkgebouwen; restauratie; Sneek;
153 Artikel kerk te Terkaple van binnen, den 3 September 1840 opgenomen.
In: De Vrije Fries.
Halmael, A. van
Hettema, Montanus de Haan
1842
Trefwoorden: kerkgebouwen; Terkaple;
154 Artikel Friese Vermaningen achteraf.
In: Keppelstok. Stichting Alde Fryske Tsjerken.
Nielsen, Prof. dr. J.T. 1996
Trefwoorden: doopsgezinden; kerkgebouwen; Sneek; IJlst; Woudsend; Friesland;
155 Artikel Graftombe van Menno baron van Coehoorn in Wyckel.
In: Friesche Volksalmanak/Nieuwe Friesche Volksalmanak.
Wassenbergh, A. 1855
Trefwoorden: kerkgebouwen; grafstenen; beeldhouwwerk; Wyckel; Coehoorn, Menno van
156 Artikel rondgang langs de historische kerken van Terschelling.
In: Keppelstok. Stichting Alde Fryske Tsjerken.
Wiersma, F.A. 1978
Trefwoorden: kerkgebouwen; Terschelling;
157 Artikel Geloof, gezag, gelag, drie projecties in steen.
In: sted Warkum.
Buma, Bernhard van Haersma 1967
Trefwoorden: kerkgebouwen; architecten; Workum;
158 Artikel parochiekerk van de Heilige Aartsengel Michaël in Woudsend. De laatste Friese Rooms Katholieke schuilkerk.
In: Keppelstok. Stichting Alde Fryske Tsjerken.
Wal, J.R. van der 1989
Trefwoorden: kerkgebouwen; rooms katholieken; Woudsend;
159 Artikel gebrandschilderd glas uit de Doopsgezinde kerk van Woudsend.
In: Keppelstok. Stichting Alde Fryske Tsjerken.
Hoeve, Sytse ten 1995
Trefwoorden: gebrandschilderde ramen; kerkgebouwen; doopsgezinden; Woudsend; Jirnsum; Eastermar;
160 Artikel Honderd jaar Friesland, de Friezen en hun geloof
In: Als de dag van Gisteren.
Breuker, Jan Friese Pers, Leeuwarden
Trefwoorden: Hervormde kerk; gereformeerde kerk; rooms katholieken; doopsgezinden; jodendom; predikanten; theologie; kerkgebouwen; Friesland;

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek

Opening bibliotheek:

Ma., Wo. t/m Vr. 10:00 - 12:30 uur
en 13:00 - 16:30 uur
Dinsdagen gesloten