Pagina 2 van 13
Resultaten 21 - 40 van 254
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
21 Boek Chronique ofte Historische geschiedenisse van Vrieslant. Beginnende vande Jaere nae des werelts scheppinghe 3635 en de loopende tot den Jaere (...) Winsemius, Doct. Pierius 1622
Trefwoorden: geschiedenis; Friesland;
Signatuur: W-083
22 Boek Ubhandlungen und Dorträge zur Geschichte Ostfrieslands. Die Entstehung des Dollart. Woebcken, Carl 1928 Aurich
Trefwoorden: geschiedenis; Oost-Friesland; Dollard; Duitsland;
Signatuur: W-129
23 Boek Stads- en dorpskroniek van Friesland. Wumkes, Dr. G.A. 1934 Leeuwarden
Trefwoorden: geschiedenis; Friesland;
Signatuur: W-138
24 Boek Ta de Skiednis fen Toppenhuzen en Twellegea. Santema, O. 1939 Leeuwarden
Trefwoorden: geschiedenis; Oppenhuizen; Uitwellingerga;
Signatuur: S-016
25 Boek Schetsen en tafereelen uit de geschiedenis van den Nieuwen tijd. Grube, A.W.
Os, P. van
Sneek
Trefwoorden: geschiedenis; ;
Signatuur: G-127
26 Boek Algemene beschryvinge van oud en nieuw Friesland.(...) Foeke Sjoerds 1767 Leeuwarden
Trefwoorden: geschiedenis; Friesland;
Signatuur: S-183
27 Boek Geschiedenis van Friesland. Steenstra, H.W. Leeuwarden
Trefwoorden: geschiedenis; Friesland;
Signatuur: S-874
28 Boek Tafereel der Noord-Nederlandsche geschiedenis. Eerste deel. Tweede deel. Jonckers, J.H. Sneek
Trefwoorden: geschiedenis; ;
Signatuur: J-115
29 Boek Friesland door de eeuwen heen. Wielen, Dr. H.G.W. van der Middelburg.
Trefwoorden: geschiedenis; Friesland;
Signatuur: W-253
30 Boek Leeuwarden van 1846 tot 1906. Een vervolg op Eekhoff's Geschiedkundige Beschrijving van Leeuwarden. Visscher, R. 1908 Den Haag
Trefwoorden: geschiedenis; Leeuwarden;
Signatuur: V-079
31 Boek Overige plaatsen in Friesland. Wumkes, Dr. G.A. Haarlem
Trefwoorden: geschiedenis; Dokkum; Franeker; Sneek; Bolsward; Makkum; Workum; Lemmer; Stavoren; Heerenveen; Woudsend; Harlingen;
Signatuur: W-325
32 Boek geschiedenissen van Frieslandt oost ende west van d'eerste geheuchenis af, tot op het jaer 1584. Schotanus, Christianus 1658 Franeker
Trefwoorden: geschiedenis; Friesland;
Signatuur: S-287-bis; S-287
33 Boek Geschiedenis van Dokkum hart van noordelijk Oostergo. Schroor, Drs. Meindert 2004 Leeuwarden
Trefwoorden: geschiedenis; Dokkum; Bonifatius
Signatuur: D-306
34 Boek Koart Oersjuch fen Fryslân's Skiednis. Hallema, A. 1918
Trefwoorden: geschiedenis; Friesland;
Signatuur: H-738
35 Boek Skiednis fen Ald-Fryslân. Weringh, J.J. van 1934
Trefwoorden: geschiedenis; Friesland;
Signatuur: W-362
36 Boek Beschrijvinge end Chronijck van den Heerlickheydt van Frieslandt tusschen 't Flie en de Lauwers. Schotanus, Christianus 1655 Franeker
Trefwoorden: geschiedenis; Friesland;
Signatuur: S-961
37 Boek Staatkundige historie van Holland.......als mede maandelijkse Nederlandsche Mercurius.......als meede het voornaamste kerknieuws der Luthersche gemeentens deezer Provintiën. onbekend 1764
Trefwoorden: geschiedenis; Nederland;
Signatuur: M-367
38 Boek Ferhaleboek. Ferhaal fan Fryslân. Zijverden, Jan van 2013 Leeuwarden
Trefwoorden: geschiedenis; Friesland;
Signatuur: Z-190
39 Artikel Galamagracht omstreeks 1904.
In: It Dryltser Kypmantsje.
onbekend 1992
Trefwoorden: geschiedenis; IJlst; Galamagracht;
40 Artikel Friese Oudheidkunde Anno 1877.
In: It Beaken.
Halbertsma, H. 1977
Trefwoorden: geschiedenis; Friesland;

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek

Opening bibliotheek:

Ma., Wo. t/m Vr. 10:00 - 12:30 uur
en 13:00 - 16:30 uur
Dinsdagen gesloten