Pagina 5 van 13
Resultaten 81 - 100 van 254
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
81 Boek Cultuur Historische Wandelroute Woudsend. Veen, H. van der
Kooij, H.
1993
Trefwoorden: geschiedenis; plaatsbeschrijvingen; scheepsbouw; rederijen; verzekeringen; Woudsend; Tromp
Signatuur: V-068
82 Boek Historie van Vrieslant. Thabor, Peter Jacobsz. van 1973 Leeuwarden
Trefwoorden: geschiedenis; Friesland;
Signatuur: T-039
83 Boek Goaiïngea. it ferhael fan in doarp. 40 jier doarpsbelang Goaiïngea. Meer, Hindrik van der 1995 Sneek
Trefwoorden: plaatsbeschrijvingen; geschiedenis; Goënga;
Signatuur: G-089
84 Boek Tweeduizend jaar geschiedenis van Friesland. Terpstra, Pieter Leeuwarden
Trefwoorden: geschiedenis; terpen; scheepvaart; landbouw; onderwijs; volksgezondheid; talen; Admiraliteit; schaatssport; oorlogen; Friesland; Tjerk Hiddes de Vries
Signatuur: T-125
85 Boek Burgum, Wâld- en Wetterdoarp. Vliet, H. van der 1964 Drachten
Trefwoorden: plaatsbeschrijvingen; geschiedenis; Burgum; Bulthuis, Hendrik
Signatuur: V-029
86 Boek Op zoek naar Vlielands verleden. Vermeulen, D. 1979 Baarn
Trefwoorden: godsdiensten; kerkgebouwen; scheepvaart; bevolking; geschiedenis; volkskunde; Vlieland;
Signatuur: V-159
87 Boek Stads- en Dorpskroniek van Friesland. 1843-1879. Wumkes, Dr. G.A. 1917 Heerenveen
Trefwoorden: geschiedenis; Friesland;
Signatuur: W-015
88 Boek Chronique ofte Historische geschiedenisse van Vrieslant. Beginnende vande Jaere nae des werelts scheppinghe 3635 en de loopende tot den Jaere (...) Winsemius, Doct. Pierius 1622
Trefwoorden: geschiedenis; Friesland;
Signatuur: W-083
89 Boek Tussen Flie en Borne. Schetsen uit de geschiedenis van Schellingerland. Wumkes, Dr. G.A. 1968 Leeuwarden
Trefwoorden: geschiedenis; walvisvaart; doopsgezinden; gereformeerde kerk; Terschelling;
Signatuur: W-084
90 Boek oude Bolsward in de jaren 1860 - 1926. Wijma, J.J.
Elzinga, J.B.
1977 Bolsward
Trefwoorden: geschiedenis; plaatsbeschrijvingen; Bolsward;
Signatuur: E-078
91 Boek Ubhandlungen und Dorträge zur Geschichte Ostfrieslands. Die Entstehung des Dollart. Woebcken, Carl 1928 Aurich
Trefwoorden: geschiedenis; Oost-Friesland; Dollard; Duitsland;
Signatuur: W-129
92 Boek Stads- en dorpskroniek van Friesland. Wumkes, Dr. G.A. 1934 Leeuwarden
Trefwoorden: geschiedenis; Friesland;
Signatuur: W-138
93 Boek Zeegeschiedenis van de lage landen. Bosscher, Ph.M. 1975 Bussum
Trefwoorden: geschiedenis; scheepvaart; visserij; zee-oorlogen; stoomvaart; Nederland;
Signatuur: B-208; B-208-bis
94 Boek Ta de Skiednis fen Toppenhuzen en Twellegea. Santema, O. 1939 Leeuwarden
Trefwoorden: geschiedenis; Oppenhuizen; Uitwellingerga;
Signatuur: S-016
95 Boek Ysbrechtum, ús doarp. onbekend 1985
Trefwoorden: geschiedenis; plaatsbeschrijvingen; heraldiek; vlaggen; Ysbrechtum;
Signatuur: Y-032
96 Boek Jona en de Walvis. Hoeve, Sytse ten 1975
Trefwoorden: houtsnijwerk; betimmeringen; scheepvaartmusea; musea; architectuur; geschiedenis; Sneek; IJlst;
Signatuur: H-633
97 Boek Beschryvinge van de heerlyckheydt van Frieslandt tusschen 't Flie end de Lauwers met nieuwe Caerten van 't Landschap in 't Algemeen (...) Facsimilé van de Schotanus-Halma atlas uit 1718 . Schotanus à Sterringa, Bernardus 1718 Franeker
Trefwoorden: geschiedenis; kaarten; grietenijen; steden; Friesland;
Signatuur: S-648
98 Boek lapidarium Frisicon. Historische reisgids door Friesland. Post, Jan 1994
Trefwoorden: geschiedenis; plaatsbeschrijvingen; Friesland;
Signatuur: P-041
99 Boek Schetsen en tafereelen uit de geschiedenis van den Nieuwen tijd. Grube, A.W.
Os, P. van
Sneek
Trefwoorden: geschiedenis; ;
Signatuur: G-127
100 Boek Algemene beschryvinge van oud en nieuw Friesland.(...) Foeke Sjoerds 1767 Leeuwarden
Trefwoorden: geschiedenis; Friesland;
Signatuur: S-183

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek

Opening bibliotheek:

Ma., Wo. t/m Vr. 10:00 - 12:30 uur
en 13:00 - 16:30 uur
Dinsdagen gesloten