Pagina 5 van 13
Resultaten 81 - 100 van 254
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
81 Boek Historische bizonderheden van IJlst. Busé, H.J. 1908 Heerenveen
Trefwoorden: geschiedenis; IJlst;
Signatuur: B-439
82 Boek Geschiedenis van Friesland. Kalma, Jacob Jetzes
Spahr van der Hoek, Johan Jacob
Vries, Mr. K. de
1968 Drachten
Trefwoorden: geschiedenis; Friesland;
Signatuur: K-106
83 Boek New Light on Dark-Age Frisia. Russchen, A. 1967 Drachten
Trefwoorden: geschiedenis; middeleeuwen; bodemvondsten; Friesland;
Signatuur: R-051
84 Boek Algemeene geschiedenis van Friesland. Een volksleesboek. Steenstra, H.W. 1845 Minnertsga
Trefwoorden: geschiedenis; Friesland;
Signatuur: S-284
85 Boek Bêrnejirren en oude herinneringen. Brouwer-Wijlger, R. de 1981
Trefwoorden: kinderen; geschiedenis; egodocumenten; ;
Signatuur: B-463
86 Boek Op- en Nedergank van de Oude Koninklycke en loffelycke Anzee-Stadt Stavoren Outs Tyds Hooft en Moeder Stadt der Friezen. Soet, Hendrik 1647 Haarlem
Trefwoorden: geschiedenis; Stavoren;
Signatuur: S-026
87 Boek Beknopte Geschiedenis van Friesland in hoofdtrekken. Eekhoff, Wopke 1851;1976 Groningen
Trefwoorden: geschiedenis; plattegronden; kaarten; dorpsgezichten; stadsgezichten; Friesland;
Signatuur: E-036
88 Boek Worperi Tyaerda ex Renismageest, prioris in Thabor, Chronicorum Frisiae libri tres. Worp Tjaarda 1847 Leeuwarden
Trefwoorden: kloosters; geschiedenis; middeleeuwen; Tirns; Thabor; Friesland; Worp Tjaarda; Worp van Thabor
Signatuur: W-093
89 Boek Chronyk en waaragtige beschryvinge van Friesland. (...) Deze chronyk is gedeeld in twaalf boeken (...) Scharlensem, Ockam
Vlytarp, Johannem
Stavriensem, Andream Cornelium
1742 Leeuwarden
Trefwoorden: geschiedenis; Friesland; Sneek; Occo Scarlensis
Signatuur: S-288
90 Boek Friesland feit en onfeit. Tamminga, D.A.
Vries, K. de
Kalma, Jacob Jetzes
Vlieger, J.
Molen, S.J. van der
Reitsma, O.
1970 Leeuwarden
Trefwoorden: vlaggen; heraldiek; bevolking; dorpen; terpen; kerkgebouwen; boerderijen; steden; stinsen; geschiedenis; Friesland;
Signatuur: T-064
91 Boek Cultuur Historische Wandelroute Woudsend. Veen, H. van der
Kooij, H.
1993
Trefwoorden: geschiedenis; plaatsbeschrijvingen; scheepsbouw; rederijen; verzekeringen; Woudsend; Tromp
Signatuur: V-068
92 Boek Historie van Vrieslant. Thabor, Peter Jacobsz. van 1973 Leeuwarden
Trefwoorden: geschiedenis; Friesland;
Signatuur: T-039
93 Boek Goaiïngea. it ferhael fan in doarp. 40 jier doarpsbelang Goaiïngea. Meer, Hindrik van der 1995 Sneek
Trefwoorden: plaatsbeschrijvingen; geschiedenis; Goënga;
Signatuur: G-089
94 Boek Tweeduizend jaar geschiedenis van Friesland. Terpstra, Pieter Leeuwarden
Trefwoorden: geschiedenis; terpen; scheepvaart; landbouw; onderwijs; volksgezondheid; talen; Admiraliteit; schaatssport; oorlogen; Friesland; Tjerk Hiddes de Vries
Signatuur: T-125
95 Boek Burgum, Wâld- en Wetterdoarp. Vliet, H. van der 1964 Drachten
Trefwoorden: plaatsbeschrijvingen; geschiedenis; Burgum; Bulthuis, Hendrik
Signatuur: V-029
96 Boek Op zoek naar Vlielands verleden. Vermeulen, D. 1979 Baarn
Trefwoorden: godsdiensten; kerkgebouwen; scheepvaart; bevolking; geschiedenis; volkskunde; Vlieland;
Signatuur: V-159
97 Boek Stads- en Dorpskroniek van Friesland. 1843-1879. Wumkes, Dr. G.A. 1917 Heerenveen
Trefwoorden: geschiedenis; Friesland;
Signatuur: W-015
98 Boek Chronique ofte Historische geschiedenisse van Vrieslant. Beginnende vande Jaere nae des werelts scheppinghe 3635 en de loopende tot den Jaere (...) Winsemius, Doct. Pierius 1622
Trefwoorden: geschiedenis; Friesland;
Signatuur: W-083
99 Boek Tussen Flie en Borne. Schetsen uit de geschiedenis van Schellingerland. Wumkes, Dr. G.A. 1968 Leeuwarden
Trefwoorden: geschiedenis; walvisvaart; doopsgezinden; gereformeerde kerk; Terschelling;
Signatuur: W-084
100 Boek oude Bolsward in de jaren 1860 - 1926. Wijma, J.J.
Elzinga, J.B.
1977 Bolsward
Trefwoorden: geschiedenis; plaatsbeschrijvingen; Bolsward;
Signatuur: E-078

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek

Opening bibliotheek:

Ma., Wo. t/m Vr. 10:00 - 12:30 uur
en 13:00 - 16:30 uur
Dinsdagen gesloten