Pagina 1 van 13
Resultaten 1 - 20 van 254
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
1 Artikel Geschiedenis van de stad Workum. Van de hervorming tot den Patriottentijd.
In: De Vrije Fries.
Siemelink, T.H. 1902
Trefwoorden: plaatsbeschrijvingen; geschiedenis; Workum;
2 Artikel Hoe't it lân der hinnelei.
In: Wymbritseradiel. Skiednis fan in greidgritenij.
Spahr van der Hoek, Johan Jacob 1974 Bolsward
Trefwoorden: geschiedenis; geologie; Wymbritseradiel;
3 Artikel Lemmer, heel apart en sfeervol. De Zuiderzee met het hemd boven de broek en meer verhalen.
In: Friesland Post
onbekend 1978
Trefwoorden: havens; geschiedenis; Lemmer;
4 Artikel historische hart van Sneek
In: Sneek beeld van een stad.
Karstkarel, Peter
Trefwoorden: geschiedenis; plattegronden; Sneek;
5 Artikel Boalsert hert fan Westergoa.
In: It Beaken.
onbekend 1955
Trefwoorden: plaatsbeschrijvingen; geschiedenis; Bolsward;
6 Artikel Hindeloopen en de Hindelopers, beoordeeld in 18de- en 19de eeuwse geschriften.
In: De Vrije Fries.
Halbertsma, H. 1962
Trefwoorden: dialecten; geschiedenis; Hindeloopen;
7 Artikel Friesch dorp in 1546.
In: De Vrije Fries.
Postma, Dr. O. 1920
Trefwoorden: dorpen; plaatsbeschrijvingen; geschiedenis; Kornwerd;
8 Artikel Grietenij Doniawerstal. In het einde der 16de en een goed deel der 17de eeuw.
In: De Vrije Fries.
Wallkes, G.H. van Borssum 1900
Trefwoorden: plaatsbeschrijvingen; geschiedenis; Doniawerstal;
9 Artikel Geschiedenis van Oud-Friesland. Naar de meest vertrouwbare bronnen bewerkt.
In: De Vrije Fries.
Blom, Ph. van 1900
Trefwoorden: geschiedenis; middeleeuwen; Friesland;
10 Artikel Galamagracht omstreeks 1904.
In: It Dryltser Kypmantsje.
onbekend 1992
Trefwoorden: geschiedenis; IJlst; Galamagracht;
11 Artikel Friese Oudheidkunde Anno 1877.
In: It Beaken.
Halbertsma, H. 1977
Trefwoorden: geschiedenis; Friesland;
12 Artikel Geschiedenis en beschrijving van de Grietenij het Bildt.
In: Friesche Volksalmanak/Nieuwe Friesche Volksalmanak.
Wassenbergh, A. 1843
Trefwoorden: geschiedenis; Het Bildt;
13 Artikel Sneek en Bolsward in Woord en Beeld.
In: Fen Fryske Groun.
onbekend 1929
Trefwoorden: plaatsbeschrijvingen; foto's; geschiedenis; Sneek; Bolsward;
14 Artikel Iets over de Stad Sneek.
In: Vriend des Vaderlandsch.
Molenaar, A. 1829
Trefwoorden: plaatsbeschrijvingen; geschiedenis; Sneek;
15 Artikel
In: Schylge myn lântse.
onbekend 1964 ->
Trefwoorden: geschiedenis; Terschelling;
16 Artikel Itens: klein dorp, grote boeren.
In: Lit ús tinke oan âlde tiden. In nije kar Ut 'e Lapekoer.
Woude, D.M. van der 1972
Trefwoorden: plaatsbeschrijvingen; boeren; geschiedenis; Itens;
17 Artikel Tien eeuwen Friesland, de Friezen en hun dorpen, vlekken en buurschappen.
In: Frisia illustrata.
Elzinga, Gert
Karstkarel, Peter
Maarel, Dick van der
Trefwoorden: dorpsgezichten; plaatsbeschrijvingen; geschiedenis; Friesland;
18 Artikel Reconstructie van West-Terschelling 1666.
In: Cornelis Douwes.
Smit, J. 1966
Trefwoorden: plaatsbeschrijvingen; geschiedenis; West-Terschelling;
19 Artikel
In: It Dryltser Kypmantsje.
onbekend 1981 ->
Trefwoorden: geschiedenis; IJlst;
20 Artikel eiland Ameland.
In: Friesche Volksalmanak/Nieuwe Friesche Volksalmanak.
Hettema, Montanus de Haan 1855
Trefwoorden: geschiedenis; Ameland; Camminga

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek