Pagina 2 van 73
Resultaten 21 - 40 van 1450
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
21 Boek Sneek in de achttiende eeuw. Japenga, F.J. 1977 Bolsward
Trefwoorden: plaatsbeschrijvingen; geschiedenis; Sneek;
Signatuur: J-140; J-140-ter
22 Boek Gids gemeente Sneek. onbekend
Trefwoorden: ; Sneek;
Signatuur: S-348
23 Boek Ut Somerrak en andere Sneker ferhaalsjes. Brug-Schurer, Hilly van 1994/1996/1999 Sneek
Trefwoorden: verhalen; egodocumenten; Sneek;
Signatuur: B-472; B-472-bis
24 Boek 200 jaar Amicitia. Nieuwen riten rond een oude eik. Velstra, Minne 1997
Trefwoorden: bioscopen; Amicitia; theaters; Sneek; Miedema, Swier; Miedema
Signatuur: S-505
25 Boek Beleidsnota monumentenzorg voor de gemeente Sneek 1991-1996. onbekend 1992 Sneek
Trefwoorden: monumentenzorg; architectuur; Sneek;
Signatuur: S-140
26 Boek Van wezenzorg naar stadsbeland. Het Old Burger Weeshuis te Sneek 1581-1981. Bakker, G.
Buma, Bernhard van Haersma
Karstkarel, Peter
1981 Bolsward
Trefwoorden: O.B.W.; wezenzorg; weeshuizen; boerderijen; Sneek;
Signatuur: B-348; B-348-bis; B-348-ter; B-348-qua; directeur ; balkonkamer
27 Boek Album [doopsgezinde kerk te Sneek]. onbekend 1926 Sneek
Trefwoorden: kerkgebouwen; gebrandschilderde ramen; doopsgezinden; Sneek;
Signatuur: S-206
28 Boek Rusthuis 'Thabor' Huisreglement. onbekend
Trefwoorden: bejaardenhuizen; bejaardenzorg; Sneek;
Signatuur: T-022
29 Boek Wat baat het de mens.... Over het leven en werken van Dr. G. Horreüs de Haas. Albarda, Dr. Meia 1977 Assen
Trefwoorden: predikanten; Sneek; Haas, G. Horreüs de
Signatuur: A-194
30 Boek Nederzettingssporen van rond het begin onzer jaartelling bij Sneek. Elzinga, Gerrit 1962
Trefwoorden: bodemvondsten; Sneek;
Signatuur: C-003; C-003-ter
31 Boek Sint Martinuskerk te Sneek. Gotische vormen in zeventiende-eeuwse bezieling. Blaauw, Sible de 1984 Leeuwarden
Trefwoorden: Martinuskerk; architecten; rooms katholieken; kerkgebouwen; Sneek;
Signatuur: B-432; directeur
32 Boek 100 jaar collectanten. Het college collectanten van de Sint Martinusparochie te Sneek. Brenninkmeyer, J.G.A.
Vries, G.H. de
1988 Sneek
Trefwoorden: collectes; rooms katholieken; Sneek;
Signatuur: B-503
33 Boek Watertoren Sneek, een baken voor zuiver water. Efdée, Ria 1993
Trefwoorden: watertorens; torens; waterleidingbedrijven; nutsbedrijven; Sneek;
Signatuur: E-003
34 Boek Bogermancollege Sneek 1968-1993. Jongsma, H.
Slagter, W.
1993 Sneek
Trefwoorden: scholengemeenschappen; onderwijs; Sneek;
Signatuur: J-007
35 Boek wederwoord, naar aanleiding van 'Een woord over het middelbaar onderwijs'. Cate, J. ten 1867 Sneek
Trefwoorden: onderwijs; Sneek;
Signatuur: C-171
36 Boek Reglement voor het Natuurkundig Genootschap te Sneek. onbekend
Trefwoorden: reglementen; natuurkunde; onderwijs; Sneek;
Signatuur: N-036
37 Boek Geslachtlijst Familie van Druten. onbekend
Trefwoorden: genealogieën; Sneek; Druten, Van
Signatuur: D-072
38 Boek Deductie ter verdeediging van de wettige rechten der respective kerkenraaden in de Gereformeerde gemeenten deezer Provincie in het algemeen (...) onbekend 1792
Trefwoorden: Hervormde kerk; Sneek;
Signatuur: D-049
39 Boek Souvenir aan Sneek. onbekend Sneek
Trefwoorden: foto's; Sneek;
Signatuur: S-319
40 Boek Karbrief fen It boun fen Jongfryske Selskippen fêstige to Snits. onbekend 1917 Sneek
Trefwoorden: jeugdwerk; Sneek;
Signatuur: S-724

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek

Opening bibliotheek:

Ma., Wo. t/m Vr. 10:00 - 12:30 uur
en 13:00 - 16:30 uur
Dinsdagen gesloten