Pagina 7 van 73
Resultaten 121 - 140 van 1450
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
121 Boek Beleidsnota monumentenzorg voor de gemeente Sneek 1991-1996. onbekend 1992 Sneek
Trefwoorden: monumentenzorg; architectuur; Sneek;
Signatuur: S-140
122 Boek Van wezenzorg naar stadsbeland. Het Old Burger Weeshuis te Sneek 1581-1981. Bakker, G.
Buma, Bernhard van Haersma
Karstkarel, Peter
1981 Bolsward
Trefwoorden: O.B.W.; wezenzorg; weeshuizen; boerderijen; Sneek;
Signatuur: B-348; B-348-bis; B-348-ter; B-348-qua; directeur ; balkonkamer
123 Boek Album [doopsgezinde kerk te Sneek]. onbekend 1926 Sneek
Trefwoorden: kerkgebouwen; gebrandschilderde ramen; doopsgezinden; Sneek;
Signatuur: S-206
124 Boek Rusthuis 'Thabor' Huisreglement. onbekend
Trefwoorden: bejaardenhuizen; bejaardenzorg; Sneek;
Signatuur: T-022
125 Boek Wat baat het de mens.... Over het leven en werken van Dr. G. Horreüs de Haas. Albarda, Dr. Meia 1977 Assen
Trefwoorden: predikanten; Sneek; Haas, G. Horreüs de
Signatuur: A-194
126 Boek Nederzettingssporen van rond het begin onzer jaartelling bij Sneek. Elzinga, Gerrit 1962
Trefwoorden: bodemvondsten; Sneek;
Signatuur: C-003; C-003-ter
127 Boek Sint Martinuskerk te Sneek. Gotische vormen in zeventiende-eeuwse bezieling. Blaauw, Sible de 1984 Leeuwarden
Trefwoorden: Martinuskerk; architecten; rooms katholieken; kerkgebouwen; Sneek;
Signatuur: B-432; directeur
128 Boek 100 jaar collectanten. Het college collectanten van de Sint Martinusparochie te Sneek. Brenninkmeyer, J.G.A.
Vries, G.H. de
1988 Sneek
Trefwoorden: collectes; rooms katholieken; Sneek;
Signatuur: B-503
129 Boek Watertoren Sneek, een baken voor zuiver water. Efdée, Ria 1993
Trefwoorden: watertorens; torens; waterleidingbedrijven; nutsbedrijven; Sneek;
Signatuur: E-003
130 Boek Bogermancollege Sneek 1968-1993. Jongsma, H.
Slagter, W.
1993 Sneek
Trefwoorden: scholengemeenschappen; onderwijs; Sneek;
Signatuur: J-007
131 Boek wederwoord, naar aanleiding van 'Een woord over het middelbaar onderwijs'. Cate, J. ten 1867 Sneek
Trefwoorden: onderwijs; Sneek;
Signatuur: C-171
132 Boek Reglement voor het Natuurkundig Genootschap te Sneek. onbekend
Trefwoorden: reglementen; natuurkunde; onderwijs; Sneek;
Signatuur: N-036
133 Boek Geslachtlijst Familie van Druten. onbekend
Trefwoorden: genealogieën; Sneek; Druten, Van
Signatuur: D-072
134 Boek Deductie ter verdeediging van de wettige rechten der respective kerkenraaden in de Gereformeerde gemeenten deezer Provincie in het algemeen (...) onbekend 1792
Trefwoorden: Hervormde kerk; Sneek;
Signatuur: D-049
135 Boek Reglement voor de stoombootdienst van Dragten op Leeuwarden en Sneek en tusschenliggende plaatsen, vice versa. onbekend 1863
Trefwoorden: reglementen; stoomvaart; beurtvaart; Drachten; Leeuwarden; Sneek;
Signatuur: D-090
136 Boek Eenvoudige memories en bemerkingen langs straten en wegen voor landgenoot en vreemdeling. onbekend
Trefwoorden: plaatsbeschrijvingen; plaatsnamen; Friesland; Sneek;
Signatuur: H-020
137 Boek Souvenir aan Sneek. onbekend Sneek
Trefwoorden: foto's; Sneek;
Signatuur: S-319
138 Boek Karbrief fen It boun fen Jongfryske Selskippen fêstige to Snits. onbekend 1917 Sneek
Trefwoorden: jeugdwerk; Sneek;
Signatuur: S-724
139 Boek Landelijke Rijvereniging de Water-Poorters. 1937-1987. onbekend 1987 Sneek
Trefwoorden: paarden; paardensport; Sneek;
Signatuur: S-197
140 Boek Statuten en huishoudelijk reglement van de N.V. Sneeker Jachthaven gevestigd te Sneek. onbekend 1911 Sneek
Trefwoorden: reglementen; jachthavens; Sneek;
Signatuur: S-271

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek

Opening bibliotheek:

Ma., Wo. t/m Vr. 10:00 - 12:30 uur
en 13:00 - 16:30 uur
Dinsdagen gesloten