Resultaten 1 - 19 van 19
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
1 Boek Scharnegoutum in oorlogstijd. "DasTerroristendorf". Bouma, Hessel
Boer, Haitze de
2014 Scharnegoutum
Trefwoorden: Tweede Wereldoorlog; verzet; verhalen; Scharnegoutum;
Signatuur: B-790
2 Boek Klein Boschma kroniekje. Boschma, Kees 2007 Leiden
Trefwoorden: genealogieën; Friesland; Sneek; Scharnegoutum; Boschma
Signatuur: B-687
3 Boek Hel en hemel. De Middeleeuwen in het noorden. Knol, Egge
Hermans, Jos M.M.
Driebergen, Matthijs
Greenaway, Peter
Stoel, John
2001 Groningen
Trefwoorden: bodemvondsten; middeleeuwen; kerkgebouwen; kloosters; Sneek; Tirns; Scharnegoutum; Woudsend; Worp van Thabor
Signatuur: G-277
4 Artikel Doodsbaren met teksten.
In: Keppelstok. Stichting Alde Fryske Tsjerken.
Hoeve, Sytse ten 2001
Trefwoorden: doodsbaren; gildebaren; Workum; Makkum; Stavoren; Ferwoude; Scharnegoutum; Nijland; Hartwerd; Sandfirden; Longerhouw; Heeg; Bolsward; Harlingen; Aldtsjerk;
5 Boek Kadastrale en prekadastrale atlas fan Fryslân 1640-1832 - Wymbritseradiel-súd en Drylts / Wymbritseradiel-noard en Snits Mol. J.A.
Noomen. P.J.
2000 Leeuwarden
Trefwoorden: atlassen; kaarten; plattegronden; Sneek; IJlst; Wymbritseradiel; Wolsum; Nijland; Folsgare; Tjalhuizum; Tirns; Ysbrechtum; Scharnegoutum; Gauw; Goënga; Loënga; Offingawier; Oppenhuizen; Uitwellingerga; Jutrijp; Hommerts; Woudsend; Heeg; Gaastmeer; Oudega (W); Idzega; Sandfirden; Oosthem; Abbega; Westhem;
Signatuur: S-389
6 Boek Boezemwaterschappen en polders in Midden-Friesland: verzamelinventaris van de gedeporeerde archieven van het waterschap De Middelsékrite 1729-1987 Raad, H. de 1994 Meppel
Trefwoorden: waterschappen; polders; Sneek; Barrewier; Sperkhem; Heeg; Abbega; Oosthem; Nijland; Scharnegoutum; Oudvaart; Potschar; Oppenhuizen; Bloksloot; Hommerts;
Signatuur: R-030
7 Boek Op 'e hichte. 125 jier Ferieniging Kristlik ûnderwiis Skearnegoutum e.o. Heeringa, Anna 1993 Sneek
Trefwoorden: schoolgebouwen; onderwijs; lager onderwijs; Scharnegoutum;
Signatuur: H-073
8 Boek Uit het album van de Zuidwesthoek. Terpstra, Pieter
Westerhof, Jaap
1993 Leeuwarden
Trefwoorden: foto's; Zuidwesthoek; Balk; Harich; Blauwhuis; Elahuizen; Follega; Folsgare; Koudum; Heeg; Gaastmeer; Hindeloopen; Lemmer; Makkum; Oudemirdum; Nijemirdum; Oosthem; Oppenhuizen; Rijs; Scharnegoutum; Stavoren; sloten; Workum; Woudsend; IJlst;
Signatuur: T-017
9 Boek Skiednis fan Skearnegoutum. Santema, Tsj. 1991 Easterein (L)
Trefwoorden: ; Scharnegoutum;
Signatuur: S-885
10 Artikel Midsieuske kleasters
In: Wymbritseradiel. Skiednis fan in greidgritenij.
Steensma, Dr. R. 1974 Bolsward
Trefwoorden: kloosters; Wymbritseradiel; Scharnegoutum; Tirns; Idzega; Woudsend;
11 Artikel Enkele Oudheidkundige Aantekeningen over het ontstaan en de toeslijking van de Middelzee.
In: Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap.
Halbertsma, H. 1955
Trefwoorden: bodemvondsten; geologie; Middelzee; Scharnegoutum; Ysbrechtum;
12 Boek Skearnegoutum troch de ieuwen hinne. Lêzing, hâlden for 'Dorpsbelang' to Skearnegoutum op 30 nov. 1936. Santema, O. 1936 Leeuwarden
Trefwoorden: ; Scharnegoutum;
Signatuur: S-606
13 Boek Reglement der Vereniging voor Ziekenhuisverpleging N.-O. deel van Wymbritseradeel gevestigd te Scharnegoutum. onbekend 1926/1930/1939 Sneek
Trefwoorden: ziekenhuizen; ziekte; volksgezondheid; reglementen; ziektekostenverzekeringen; verzekeringen; Scharnegoutum; Wymbritseradiel;
Signatuur: S-829
14 Boek Openbare Verkooping van Onroerende Goederen onder IJsbrechtum, Sneek, SCharnegoutum en Hommerts. onbekend 1920
Trefwoorden: veilingen; boerderijen; Sneek; Ysbrechtum; Scharnegoutum; Hommerts; Ykema, Y.
Signatuur: S-536
15 Boek Plaatselijke reglement op de Benoeming van Ouderlingen en Diakenen en de Beroeping van Predikanten in de Ned. Hervormde Gemeente te Scharnegoutum en Loënga. onbekend 1902
Trefwoorden: reglementen; Hervormde kerk; Scharnegoutum; Loënga;
Signatuur: S-082
16 Boek Aard en het Wezen der Evangelische Heiligmaking. Noordmans, D.P. Sneek
Trefwoorden: predikanten; theologie; Scharnegoutum;
Signatuur: N-030
17 Boek Solidi of Valens, Anastasius and Maurice Tiberius from Scharnegoutum, Prov. Friesland Schie-Herweijer, P.E. van
Trefwoorden: bodemvondsten; terpen; munten; Scharnegoutum;
Signatuur: S-215
18 Artikel Pijpaarde uit Aula Dei
In: It doe yn it hjoed wer woun. Liber Amicorum voor Sytse ten Hoeve.
Errens, F.R. van Weezel
Trefwoorden: aardewerk; beeldhouwwerk; Scharnegoutum; Friesland;
19 Tijdschrift Doarpsomropper fan Skearnegoutum. Hoekstra, E.
Santema, W.O.
Boer, H.A. de
Kooistra, C.
Bos, G.
Plat, S.
Scharnegoutum
Trefwoorden: ; Scharnegoutum;
Signatuur: S-755

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek