Pagina 6 van 17
Resultaten 101 - 120 van 323
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
101 Artikel J.H. Knoop, een verlichte encyclopedist, vervaardigde een fraaie stadsplattegrond van Leeuwarden.
In: Caert-Thresoor
Karstkarel, Peter 1983
Trefwoorden: kaarten; stadsplattegronden; plattegronden; Leeuwarden; Knoop, J.H.
102 Artikel Stavo
In: Leeuwarder watersport. Clubboekje.
Voordewind, H. 1965
Trefwoorden: boeiers; Leeuwarden; Eijsinga; Voordewind, H.
103 Artikel rekeningboeken van het Leeuwarder Grootschippersgilde (1597-1823).
In: Jaarboek Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer
Faber, J.J. 1994
Trefwoorden: schippersgilden; gilden; zilver- en goudsmederijen; bekers; begrafenissen; Leeuwarden;
104 Artikel bezoek aan de oude bibliotheek van het Fries Genootschap.
In: De Vrije Fries.
Kalma, Jacob Jetzes 1979
Trefwoorden: Friesch Genootschap; musea; bibliotheken; Leeuwarden;
105 Artikel In memoriam Mevr. H.C. Buisman-Blok Wybrandi (1876-1967).
In: Genealogysk Jierboekje.
Slooten, H.G. van 1968 Leeuwarden
Trefwoorden: boterhandel; Leeuwarden; Buisman, R.
106 Artikel Kwartierstaat H.C. Buisman-Blok Wybrandi (1876-1967).
In: Genealogysk Jierboekje.
Wever, Christine J. 1968 Leeuwarden
Trefwoorden: genealogieën; boterhandel; Leeuwarden; Buisman
107 Artikel Jachtwerf J. Langenberg en Zn. te Leeuwarden
In: Jaarboek Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer
Kuipers, Jelmer K. 1990
Trefwoorden: scheepsbouw; Leeuwarden; Langenberg, J.
108 Artikel Tjalk Ebenhaëzer aus Rhauderfehn.
In: Piekfall.
Schmidt, Rudolf 1996
Trefwoorden: tjalken; scheepsbouw; Leeuwarden; Werf, van der
109 Artikel Jacobsstaven in het Fries Museum.
In: Fries Museumbulletin/Fryslân. Nieuwsblad voor geschiedenis en cultuur.
Zijlstra, Jan 1993
Trefwoorden: jacobsstaven; navigatie-instrumenten; musea; Leeuwarden;
110 Artikel Claas de Vries fan Ljouwert, timmerman, lânmjitter, kaerttekener en learaer yn de wiskundefakken.
In: It Beaken.
Gernez, D. 1957
Trefwoorden: onderwijs; kaarten; kartografie; landmeters; Leeuwarden; Vries, Claas de
111 Artikel Knoeien met zilver. Postuum eerherstel voor keurmeester-generaal Claes Clasen Balck (1670-1694).
In: De Vrije Fries.
Schoen, Peter 1999
Trefwoorden: zilvermerken; zilver- en goudsmederijen; Leeuwarden; Balck, Claes Clasen
112 Artikel P D, D L en Johan Schoorman
In: It doe yn it hjoed wer woun. Liber Amicorum voor Sytse ten Hoeve.
Dolk, W.
Trefwoorden: steenhouwerijen; beeldhouwwerk; Leeuwarden; Schoorman, Johan; Pieter Dircks; Dirck Lieuwes; Anna van Nassau
113 Artikel Kunstnijverheid in het Fries Museum.
In: Volkscultuur/Alledaagse dingen.
Kramer, Evert 2002
Trefwoorden: volkskunde; volkskunst; nijverheid; uurwerken; aardewerk; wapens; Leeuwarden; Halbertsma, Joost Hiddes; Ottema, Nanne
114 Artikel jachtwerf J. Langenberg en zn. te Leeuwarden (deel 1).
In: Vereniging van Booteigenaren 'Oude Glorie'.
Spijker, Jan van 't 2003
Trefwoorden: scheepshellingen; motorboten; salonboten; scheepsbouw; Leeuwarden; Langenberg, J.
115 Artikel identiteit van het Fries Genootschap - toen en thans.
In: De Vrije Fries.
Kuiper, Yme B. 2003
Trefwoorden: Friesch Genootschap; geschiedenis; musea; Leeuwarden;
116 Artikel Keramiek in het Princessehof.
In: Origine.
Guillard, Karin 2005
Trefwoorden: porselein; aardewerk; Leeuwarden;
117 Artikel Scheepsbouw aan de NHL.
In: Maritiem Nederland.
Spoelstra, Jan 2008
Trefwoorden: scheepsbouw; onderwijs; technisch onderwijs; Leeuwarden;
118 Artikel Wigerus Vitringa (1657 - 1725).
In: Moanne.
Elzinga, Gert 2008
Trefwoorden: kunstschilders; zeeschilders; Leeuwarden; Vitringa, Wigerus
119 Artikel Verhalende en fantastische bronnen in de middeleeuwse genealogie.
In: Genealogie. Kwartaalblad van het Centraal Bureau voor Genealogie.
Kuiken, Kees 2008
Trefwoorden: genealogieën; archieven; adel; Leeuwarden; Cammingha
120 Artikel Scheepstimmerwerf De Hoop met werfbazen De Roos & Van der Meijden (deel 1).
In: Spiegel der Zeilvaart
Jansen, F.J. 2009
Trefwoorden: scheepsbouw; scheepshellingen; Leeuwarden; Roos, J. de; Meijden, J. van der

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek

Opening bibliotheek:

Ma., Wo. t/m Vr. 10:00 - 12:30 uur
en 13:00 - 16:30 uur
Dinsdagen gesloten