Resultaten 1 - 3 van 3
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
1 Boek Middenstand in eren drietal Friese plattelandsgemeenten. Een vergelijking van de toestand in 1955 met die in 1949. onbekend 1956 Den Haag
Trefwoorden: middenstand; Hennaarderadeel; Baarderadeel; Rauwerderhem;
Signatuur: H-352
2 Boek Repertorium van familienamen 1811-1812 in Friesland aangenomen of bevestigd. Deel 4 Nieuwland, P. 1979 Leeuwarden
Trefwoorden: genealogieën; Hennaarderadeel; Hindeloopen; Idaarderadeel; Kollumerland c.a.; Leeuwarden; Leeuwarderadeel;
Signatuur: N-071
3 Boek Quotisatiekohieren. Namen, beroepen en welstand van de Friese bevolking 1749. Gaatsterland, Harlingen, Haskerland, Hemelumer Oldeferd, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Idaarderadeel. Deel 3. Nieuwland, P.
Dalfsen, A. van
1983 Leeuwarden
Trefwoorden: beroepen; bevolking; archieven; Gaasterlân-Sleat; Harlingen; Haskerlân; Hemelumer Oldeferd; Hennaarderadeel; Hindeloopen; Idaarderadeel;
Signatuur: N-154

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek