Pagina 2 van 88
Resultaten 21 - 40 van 1742
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
21 Tijdschrift Fries Museumbulletin/Fryslân. Nieuwsblad voor geschiedenis en cultuur. Schroor, Meindert leeuwarden
Trefwoorden: geschiedenis; Friesland;
Signatuur: L-323
22 Tijdschrift Us Wurk. Tydskrift foar Frisistyk. Buma, W.J.
Dijkstra, K.
Hoekema, T.B.
Sjölin, B.
Groningen
Trefwoorden: geschiedenis; talen; Friesland;
Signatuur: G-129
23 Tijdschrift Fryske Studzjes. onbekend
Trefwoorden: ; Friesland;
Signatuur: H-034
24 Tijdschrift Conoship. Periodical newsletter. onbekend Groningen
Trefwoorden: scheepsbouw; Groningen; Friesland;
Signatuur: G-194
25 Tijdschrift Fen Fryske Groun. Leeuwarden
Trefwoorden: ; Friesland;
Signatuur: L-187 Kast 5 E 4 en 5.
26 Tijdschrift Friesche Almanak of Tijdwijzer. Beyma, E.M. Leeuwarden
Trefwoorden: almanakken; Leeuwarden; Friesland;
Signatuur: L-207
27 Tijdschrift Museumpeil. Collegiaal informatieblad voor musea. Brinks, Herro
Trefwoorden: musea; museologie; Nederland; Friesland;
Signatuur: M-100
28 Tijdschrift Kronyk fan Fryslân. Kroniek van Friesland. In jier Fryske feiten en ûntjouwings. Boschma, C.
Breuker, Ph.H.
Dolk, W.
Hoeve, Sytse ten
Huizinga, J.J.
Janzen, J.P.
Kalma, J.J.
Kingmans, Hugo
Sikkema, K.
Swart, J.
Leeuwarden
Trefwoorden: geschiedenis; Friesland;
Signatuur: L-259
29 Tijdschrift Koksma's Jaarboekje van Friesland. onbekend Franeker
Trefwoorden: almanakken; maten en gewichten; kalenders; gemeentebestuur; Friesland;
Signatuur: K-301
30 Tijdschrift Friesche Courant. Leeuwarden
Trefwoorden: kranten; Friesland;
Signatuur: L-022 werkkamer directeur
31 Tijdschrift Wirklyst fen'e Friezendei. Chr. Selskip for Fryske tael- en skriftenkennisse. onbekend Sneek
Trefwoorden: talen; Friesland;
Signatuur: L-136
32 Tijdschrift Natuurmonumenten in Friesland. onbekend Leeuwarden
Trefwoorden: milieubescherming; Friesland;
Signatuur: L-168
33 Tijdschrift Friesland. Rekreatiegids voor Friesland/Gids voor vrije tijd en vakantie. onbekend Leeuwarden
Trefwoorden: recreatie; toerisme; jachthavens; rondvaartbedrijven; campings; zeilscholen; reisgidsen; watersport; Friesland;
Signatuur: L-185
34 Tijdschrift Keppelstok. Stichting Alde Fryske Tsjerken. Boschma, C.
Steensma, R.
Berg, H.M. van der
Halbertsma, H.
Molen, S.J. van der
Hoeve, Sytse ten
Karstkarel, Peter
Leeuwarden
Trefwoorden: monumentenzorg; kerkgebouwen; Friesland;
Signatuur: L-197
35 Tijdschrift Strijd van Skûtsjes en Schippers. Leeuwarder Courant Leeuwarden
Trefwoorden: skûtsjes; skûtsjesilen; zeilwedstrijden; skûtsjesilen S.K.S.; skûtsjesilen I.F.K.S.; Friesland;
Signatuur: L-337
36 Tijdschrift Ondernemend Friesland. Harlaar, Nancy Sneek
Trefwoorden: economie; Friesland; Sneek;
Signatuur: O-030
37 Tijdschrift Verslag der handelingen van het Friesch genootschap ter beoefening van de Friesche Geschied-, Oudheid- en Taalkunde. onbekend Leeuwarden
Trefwoorden: Friesch Genootschap; musea; Friesland;
Signatuur: L-089
38 Tijdschrift Geïllustreerd Jaarboekje der Provinciale Friesche Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer. onbekend Leeuwarden
Trefwoorden: V.V.V.; toerisme; watersport; Friesland;
Signatuur: F-208
39 Tijdschrift Westergoo. Nieuwsblad voor het westen van Friesland.
Trefwoorden: kranten; Friesland;
Signatuur: S-318 werkkamer directeur
40 Tijdschrift Knipselkrant Skûtsjesilen. Sieswerda, D.
Meetsma, Tj.
Dijk, M. van
Asman, R.
onbekend
Trefwoorden: skûtsjesilen S.K.S.; skûtsjesilen I.F.K.S.; skûtsjesilen; Friesland;
Signatuur: S-357

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek

Opening bibliotheek:

Ma., Wo. t/m Vr. 10:00 - 12:30 uur
en 13:00 - 16:30 uur
Dinsdagen gesloten