Pagina 1 van 5
Resultaten 1 - 20 van 95
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
1 Artikel landmeter-ingenieur Johan Sems en de kaarten van Leeuwarden (1600/1603) en Franeker (1598).
In: Caert-Thresoor
Westra, F. 1983
Trefwoorden: kaarten; landmeters; Leeuwarden; Franeker; Sems, Johan
2 Artikel Gildebroeders bemanden tot 1916 het Franeker Korendragershuisje.
In: Nederlands Historiën. Populair maandblad voor (streek)geschiedenis
Meijer, T.W. 1978
Trefwoorden: gilden; Franeker;
3 Artikel mathematisch onderwijs aan de Franeker hogeschool.
In: De hemel is gestegen of de aarde is gedaald.
Oudsten, Adri den
Trefwoorden: universiteiten; wiskunde; Franeker;
4 Artikel Over de jeugd van Pieter Stuyvesant.
In: De Vrije Fries.
Jensma, Goffe 1994
Trefwoorden: zeehelden; W.I.C.; predikanten; universiteiten; Peperga; De Blesse; Wolvega; New York; U.S.A.; Franeker; Stuyvesant, Pieter
5 Artikel It ien en oar oer de Swarte Heap.
In: It Beaken.
Kalma, Jacob Jetzes 1953
Trefwoorden: defensie; verzet; oproer; schieringers; vetkopers; partijtwisten; Franeker;
6 Artikel Anna Maria van Schurman (1607-1678). 'Die de wetenschap had met eenen diamant op het glas geestig te schrijven'.
In: Antiek.
Stighelen, Katlijne van der 1984/1985
Trefwoorden: universiteiten; godsdiensten; hugenoten; kunstschilders; pronkbekers; drinkglazen; bokalen; Wiuwert; Franeker; Utrecht; Schuurman, Anna Maria vam
7 Artikel Dat is 'et haakie daar de kluw aan hangt.
In: Antiek.
Molen, J.R. ter 1978/1979
Trefwoorden: ijssouvenirs; garenhouders; ijstochten; hoogleraren; Franeker; Enkhuizen; Wigeri, E.
8 Artikel plattegronden van Nederlandse Steden uitgegeven door Covens en Mortier.
In: Caert-Thresoor
Augusteijn, Joost 1997
Trefwoorden: stadsplattegronden; plattegronden; landkaarten; kaarten; Bolsward; Dokkum; Franeker; Harlingen; Hindeloopen; Leeuwarden; sloten; Sneek; Stavoren; Workum; IJlst; Blaeu, Ioan; Jansonius, Johannes; Wit, Frederik de; Aa, Piere van der
9 Artikel Uit den Frieschen tijd van Prof. Petrus Camper.
In: De Vrije Fries.
Boeles, P.C.J.A. 1932
Trefwoorden: artsen; hoogleraren; Franeker; Camper, Petrus
10 Artikel Friee scheepsbouw: orders tot eind 1972 en goede hoop voor de toekomst.
In: Dit is Friesland. Toeristisch Maandblad voor Friesland.
Boer, Marinus de 1971
Trefwoorden: scheepsbouw; Friesland; Warten; Franeker; Makkum; Bijlsma b.v., Scheepswerf; Amels; Bodewes
11 Artikel sterrenkunde en de mensheid.
In: De hemel is gestegen of de aarde is gedaald.
Titulaer, Chriet
Trefwoorden: astronomie; musea; Franeker;
12 Artikel Franeker klokkedieven.
In: Nederlands Historiën. Populair maandblad voor (streek)geschiedenis
Meijer, T.W. 1977
Trefwoorden: stadswapens; heraldiek; luidklokken; Franeker;
13 Artikel stedelijke muntslag in Friesland in de vijftiende eeuw.
In: Fries Museumbulletin/Fryslân. Nieuwsblad voor geschiedenis en cultuur.
Boekhorst, Ben te 1999
Trefwoorden: schellingen; munten; Sneek; Bolsward, Stavoren; Franeker; Leeuwarden; Workum;
14 Artikel loodgieterij van de Friese admiraliteit.
In: Fries Museumbulletin/Fryslân. Nieuwsblad voor geschiedenis en cultuur.
Heide, Gerard van der
Schroor, Meindert
2000
Trefwoorden: Admiraliteit; Harlingen; Franeker;
15 Artikel Houtcompagnie B.V. Almenum
In: Spiegel der Zeilvaart
Bruijn, Wim de 2001
Trefwoorden: houthandelaren; Harlingen; Franeker;
16 Artikel Hearen fan geleardens/Geleerde heren.
In: Fries Museumbulletin/Fryslân. Nieuwsblad voor geschiedenis en cultuur.
Kuiper, Yme B. 2002
Trefwoorden: Friesch Genootschap; Franeker; Leeuwarden; Fontein, Freerk Dirks; Dirks, Jacob; Kalma, Jacob Jetses
17 Artikel Historische onderzoek. Hoe doe je dat?
In: Bokkepoot.
Bakker, Martin 2003
Trefwoorden: kadaster; meetbrieven; tjalken; scheepshellingen; Franeker; Friesland; Draaisma, Cornelis W.
18 Artikel Calvariebergen in Fryslân.
In: Keppelstok. Stichting Alde Fryske Tsjerken.
Yedema, G. 2003
Trefwoorden: bijbelse figuren; beeldhouwwerk; beeldende kunst; begraafplaatsen; Friesland; Sint Nicolaasga; Nes (A); Wolvega; Wergea; Jirnsum; Blauwhuis; Leeuwarden; Workum; Heerenveen; Harlingen; Bakhuizen; Bolsward; Dronrijp; Franeker; Joure; Sneek; Lemmer; Witmarsum; Drachten;
19 Artikel toegankelijkheid van de elf Friese vroedschappen (1700 - 1750).
In: It Beaken.
Faber, S.J. 2006
Trefwoorden: vroedschappen; stadhouders; Friesland; Bolsward; Dokkum; Franeker; Harlingen; Hindeloopen; IJlst; Leeuwarden; sloten; Sneek; Stavoren; Workum;
20 Artikel reis met de Bruinvisch.
In: Spiegel der Zeilvaart
Bruijn, Wim de 2008
Trefwoorden: tjalken; Franeker; Draaisma

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek