Resultaten 1 - 10 van 10
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
1 Artikel Wonen en werken te Koehool.
In: Het Peperhuis.
Heide, Gerrit D. van der
Fruithof, Thedo
Bakker, Peter
Waardenburg, Hanny
Vroom, U.E.E.
1975
Trefwoorden: visserij; geschiedenis; regelvisserij; Koehool; Barradeel; Waddenzee;
2 Artikel regelvisserij stierf in 1938, maar haar erfgenamen leven nog.
In: Friesland Post
Westra, Lieuwe 1983
Trefwoorden: visserij; regelvisserij; haringvisserij; haringboten; Friesland; Barradeel; Het Bildt;
3 Boek Barradeels oudste historie. Halbertsma, H.
Trefwoorden: terpen; bodemvondsten; Barradeel;
Signatuur: H-222
4 Boek Schoolmeesters Barradeel. Sannes, H. 1938
Trefwoorden: onderwijs; Barradeel;
Signatuur: S-562
5 Boek Barradeel. Rapport betreffende het onderzoek van het Lânskip-genetysk Wurkforbân fan de Fryske Akademy. Dijkstra, W.
Wiegersma, M.
1955 Drachten
Trefwoorden: ; Barradeel;
Signatuur: D-196
6 Boek Fan Barradiels ferline. De hjerring fiskerij libjen en wurkjen oan'e seedyk. Andringa, Sybe 1991
Trefwoorden: visserij; regelvisserij; haringboten; Barradeel;
Signatuur: A-288
7 Boek Repertorium van familienamen 1811-1812 in Friesland aangenomen of bevestigd. Deel 1. Nieuwland, P. 1977 Leeuwarden
Trefwoorden: genealogieën; Achtkarspelen; Aengwirden; Baarderadeel; Barradeel; Bolsward;
Signatuur: N-071
8 Boek Noord-Westhoek van Friesland. Vlasma, L. 1963 Leeuwarden
Trefwoorden: gemeenten; steden; plaatsbeschrijvingen; economie; recreatie; toerisme; landbouw; tuinbouw; visserij; Barradeel; Het Bildt; Franeker; Franekeradeel; Harlingen; Menaldumadeel;
Signatuur: V-261
9 Boek Quotisatiekohieren. Namen, beroepen en welstand van de Friese bevolking 1749. Achtkarspelen. Aengwirden, Baarderadeel, Barradeel, Het Bildt, Bolsward. Deel 1. Nieuwland, P. 1980 Leeuwarden
Trefwoorden: beroepen; bevolking; archieven; Achtkarspelen; Aengwirden; Baarderadeel; Barradeel; Het Bildt; Bolsward;
Signatuur: N-144
10 Boek waterstaatkundige ontwikkeling van Nederland. Kloppenburg, D. 1958
Trefwoorden: dijken; waterstaat; waterbouwkundige werken; kloosters; Friesland; Barradeel;
Signatuur: K-458

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek