Resultaten 1 - 9 van 9
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
1 Artikel biropskipfeart yn Baerderadiel en binammen to Boazum troch de tiden hinne.
In: Jaarboek Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer
Breuker, Ph.H. 1977
Trefwoorden: beurtvaart; binnenvaart; Boazum; Baarderadeel; Littenseradiel;
2 Boek Regiment Infanterie 1e Bataljon 2e compagnie. Letter B. Zakboekje van Koopmans, Willem. onbekend 1879 Den Haag
Trefwoorden: paspoorten; diploma's; schutterij; agenda's; Baarderadeel; Koopmans, Willem
Signatuur: B-235
3 Boek Baarderadeels oudste historie. Halbertsma, H.
Trefwoorden: terpen; bodemvondsten; Baarderadeel;
Signatuur: H-040
4 Boek 125 jaar brandverzekering op onderlinge grondslag 1815-1940. onbekend 1940 Wirdum
Trefwoorden: verzekeringen; landkaarten; Friesland; Wirdum; Idaarderadeel; Leeuwarderadeel; Rauwerderhem; Baarderadeel; Leeuwarden; Sneek; Wymbritseradiel;
Signatuur: O-120
5 Boek Middenstand in eren drietal Friese plattelandsgemeenten. Een vergelijking van de toestand in 1955 met die in 1949. onbekend 1956 Den Haag
Trefwoorden: middenstand; Hennaarderadeel; Baarderadeel; Rauwerderhem;
Signatuur: H-352
6 Boek Repertorium van familienamen 1811-1812 in Friesland aangenomen of bevestigd. Deel 1. Nieuwland, P. 1977 Leeuwarden
Trefwoorden: genealogie├źn; Achtkarspelen; Aengwirden; Baarderadeel; Barradeel; Bolsward;
Signatuur: N-071
7 Boek Om Gysbert Japiks hinne. Fryslan yn de XVII-de ieu. Kalma, Jacob Jetzes 1963 Bolsward
Trefwoorden: geschiedenis; economie; visserij; walvisvaart; scheepvaart; theologie; Friesland; Baarderadeel; Gysbert Japicx
Signatuur: K-145
8 Boek Baerderadiel. In geakunde. Wiegersma, M.
Molen, S.J. van der
1957 Drachten
Trefwoorden: terpen; bodemvondsten; geologie; biologie; bevolking; volkskunde; godsdiensten; onderwijs; economie; landbouw; verkeer; scheepvaart; geschiedenis; plaatsbeschrijvingen; dijken; Baarderadeel;
Signatuur: W-249
9 Boek Quotisatiekohieren. Namen, beroepen en welstand van de Friese bevolking 1749. Achtkarspelen. Aengwirden, Baarderadeel, Barradeel, Het Bildt, Bolsward. Deel 1. Nieuwland, P. 1980 Leeuwarden
Trefwoorden: beroepen; bevolking; archieven; Achtkarspelen; Aengwirden; Baarderadeel; Barradeel; Het Bildt; Bolsward;
Signatuur: N-144

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek