Pagina 7 van 8
Resultaten 121 - 140 van 144
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
121 Artikel Harlinger fregat naar Algiers.
In: Friesche Volksalmanak/Nieuwe Friesche Volksalmanak.
Haagsma, S. 1896
Trefwoorden: Admiraliteit; kapers; Harlingen; Friesland; Algiers; Algerije; Afrika; Roock, Adriaan de
122 Artikel Herdenking van luitenant-admiraal Tsjerk Hiddes.
In: Mededelingen van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis/Tijdschrift voor Zeegeschiedenis.
Foreest, H.A. van 1967
Trefwoorden: admiraals; Admiraliteit; Harlingen; Tsjerk Hiddes de Vries
123 Artikel Admiraliteit van Amsterdam van 1730-1740.
In: Mededelingen van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis/Tijdschrift voor Zeegeschiedenis.
Bruijn, Jaap R. 1967
Trefwoorden: Admiraliteit; zeemacht; Amsterdam;
124 Artikel Herinneringen aan Michiel Adriaenszoon de Ruyter in het Rijksmuseum.
In: Bulletin van het Rijksmuseum.
Luttervelt, R. van 1957
Trefwoorden: admiraals; zeehelden; Admiraliteit; ; Ruyter, Michiel Adriaenszoon de
125 Artikel Blijven of weggaan? De perspectieven voor marine-officieren tijdens de nadagen van de Republiek. 1751-95
In: Mededelingen van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis/Tijdschrift voor Zeegeschiedenis.
Raven, Drs. G.J.A. 1980
Trefwoorden: marine; zeemacht; Admiraliteit; zeelieden; Nederland;
126 Artikel voormalige admiralteitsbehuizingen te Dokkum.
In: De Vrije Fries.
Keikes, Wiebe H. 1962
Trefwoorden: Admiraliteit; musea; Dokkum; Friesland;
127 Artikel Enige kanttekeningen bij twee jaar Rotterdams admiraliteitsleven.
In: Mededelingen van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis/Tijdschrift voor Zeegeschiedenis.
Booy, A. de 1983
Trefwoorden: Admiraliteit; Rotterdam;
128 Artikel Ponga State te Marrum
In: Friesche Volksalmanak/Nieuwe Friesche Volksalmanak.
Cannegieter, D. 1883
Trefwoorden: stinsen; kapiteins; Admiraliteit; begrafenissen; Marrum; Idsinga, Gijsbert Arentsma van
129 Artikel VOC en de Staten-Generaal in de Engelse Oorlogen: een ongelmakkelijk bondgenootschap. Staarman, Alfred 1996
Trefwoorden: V.O.C.; zee-oorlogen; koopvaardij; Admiraliteit; Engeland; Nederland;
130 Artikel kanon van de admiraliteit van Friesland uit 1613.
In: Jaarboek Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer
Puype, J.P. 1982
Trefwoorden: Admiraliteit; kanonnen; geschut; Friesland;
131 Artikel Kapitein Jan Coenders, varende voor de admiraliteit van Friesland.
In: De Vrije Fries.
Boeles, P.C.J.A. 1921
Trefwoorden: Admiraliteit; kapiteins; Friesland; Coenders, Jan
132 Artikel Tien eeuwen Friesland, de Friezen en hun soldaten en matrozen.
In: Frisia illustrata.
Elzinga, Gert
Karstkarel, Peter
Maarel, Dick van der
Trefwoorden: schutterij; legers; matrozen; Admiraliteit; patriotten; Friesland;
133 Artikel Van admiraliteit naar ministerie. De organisatie van het marinebestuur in de Bataafse en Franse tijd (1795-1813).
In: Mededelingen van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis/Tijdschrift voor Zeegeschiedenis.
Goossen, W.J. 1990
Trefwoorden: Admiraliteit; zeemacht; marine; Nederland;
134 Artikel admiraliteit van Friesland - haar vlagofficieren en schepen.
In: Jaarboek Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer
Schaap, C.W.J. 1982
Trefwoorden: Admiraliteit; oorlogsschepen; scheepvaart; Friesland; Harlingen; Dokkum;
135 Artikel inventaris van het Friese Admiraliteitsjacht in 1725-1727.
In: Jaarboek Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer
Faber, J.A. 1962
Trefwoorden: Admiraliteit; statenjachten; oorlogsschepen; scheepsinventarissen; Friesland;
136 Artikel Der 'Admiral' Nis de Bombell (1706-1772) Ein Nordfriese in niederländischen Seediensten.
In: Nordfriesisches Jahrbuch.
Dekker, Pieter 1976
Trefwoorden: Admiraliteit; V.O.C.; Duitsland; Nederland; Bombell, Nis de
137 Artikel loodgieterij van de Friese admiraliteit.
In: Fries Museumbulletin/Fryslân. Nieuwsblad voor geschiedenis en cultuur.
Heide, Gerard van der
Schroor, Meindert
2000
Trefwoorden: Admiraliteit; Harlingen; Franeker;
138 Artikel achttiende-eeuwse scheeosbouwcontroverse herzien.
In: Erfgoed van Industrie en Techniek.
Lemmers, Alan A. 1993
Trefwoorden: marine; Admiraliteit; scheepsbouw; oorlogsschepen; halfmodellen; Engeland; Groot-Brittannië; Frankrijk; Nederland; Davis, Thomas; Bentam, Charles; May, John; Ollivier, Blaise; Zwijndregt, Paulus van
139 Artikel Michiel de Ruyter is terug! Herinneringen aan onze grootste zeeheld.
In: Cornelis Douwes.
Daalder, R. 2006
Trefwoorden: zeehelden; admiraals; Admiraliteit; Nederland; Vlissingen; Ruyter, Michiel Adriaenszoon de
140 Artikel Replica "De Delft" vordert gestaag. Gulle sponsors en donaties redden 18de eeuws linieschip.
In: Maritiem Nederland.
Stam, Bart 2006
Trefwoorden: linieschepen; Admiraliteit; oorlogsschepen; scheepsbouw; Nederland; Rotterdam;

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek