Visie, missie, beleid

De missie van ons museum is afgeleid van de ICOM-definitie:

Een museum is een permanente instelling, in dienst van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, niet gericht op het maken van winst en met als doel de materiële uitingen van de mens te behouden, wetenschappelijk te onderzoeken, te presenteren en daarover te informeren voor doeleinden van studie, educatie en ontspanning.

De verzamelingen van ons museum zijn gericht op de geschiedenis van:

De scheepvaart van Friesland
De water- en ijssport
De stad Sneek en de Friese Zuidwesthoek

Kort samengevat is onze missie:

Het Fries Scheepvaart Museum wil zoveel mogelijk mensen de geschiedenis en cultuur van de Friese scheepvaart en van Súdwest-Fryslân, laten ontdekken en beleven. Daarbij gaan we uit van tweerichtingsverkeer: het museum als platform voor het delen van kennis en verhalen.

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek

Opening bibliotheek:

Ma., Wo. t/m Vr. 10:00 - 12:30 uur
en 13:00 - 16:30 uur
Dinsdagen gesloten