Vereniging Fries Scheepvaart Museum

Adres
De vereniging heeft haar adres bij het museum:
Fries Scheepvaart Museum
Kleinzand 16
8601 BH  Sneek
Postadres: Postbus 186
8600 AD Sneek

Fiscaal nummer/RSIN: 802153136.

Bestuur
Mevrouw M. Taselaar, Uitwellingerga (voorzitter)
De heer B. Oppewal, Sneek (secretaris)
De heer C.A. Burghgraef, Tjalhuizum (penningmeester)
De heer M.M. Bolhoven, Bolsward
De heer F.R.J. van Drooge, Indijk
De heer A.F.J. Dinkelberg, Sneek
Mevrouw F.A.J. de Vries, Sneek 
Mevrouw J.W. Ritchi-Hofland, Sneek
De heer J.P. Smorenburg, Sneek

Beloningsbeleid
De bestuursleden krijgen geen beloning of vacatiegeld.
De vereniging heeft geen personeel in dienst.

Doelstelling
Statuten artikel 3:

Het bijeenbrengen, in stand houden en uitbreiden van een verzameling voorwerpen betrekking hebbende op de scheepvaart in Friesland, de water- en ijssport en de geschiedenis van Sneek.
Bevorderen van de belangstelling van leden en niet-leden voor de geschiedenis van de Friese scheepvaart, van de water- en ijssport en van Sneek.
Steun verlenen aan de Stichting Fries Scheepvaart Museum (die het museum exploiteert).

Beleidsplan
Beleidsplan

Verslag van de activiteiten
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2017

Ledenvergadering
Verslag van de algemene ledenvergadering van 18 mei 2016
Verslag van de extra ledenvergadering van 8 juni 2016
Verslag van de algemene ledenvergadering van 17 mei 2017

Agenda
Agenda van de algemene ledenvergadering van 16 mei 2018 

Stichting Monumenten Kleinzand 
De panden, waarin het museum is gevestigd, zijn deels eigendom van de vereniging en deels van de Stichting Monumenten Kleinzand, waarvan het bestuur wordt gevormd door het dagelijks bestuur van de vereniging. 

Jaarrekening 
Er wordt een gecombineerde jaarrekening en balans opgemaakt van de vereniging en deze stichting. 
Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2017

Lees meer over het privacybeleid
Privacyverklaring

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek

Opening bibliotheek:

Ma., Wo. t/m Vr. 10:00 - 12:30 uur
en 13:00 - 16:30 uur
Dinsdagen gesloten