Stichting Fries Scheepvaart Museum

Fiscaal nummer: 3453445.

Adresgevens
Kleinzand 14
8601 BH Sneek
0515 - 41 40 57

Bestuur
Mevrouw D. Eringa, Sneek (penningmeester en vice-voorzitter)
Mevrouw S.N. Paauwe, Sneek (secretaris)
De heer L. Touwen, Leeuwarden
De heer F.R.J. van Drooge, Indijk (L)

Beloningsbeleid
Statuten artikel 9, lid 2:
De bestuursleden genieten als zodanig geen geldelijke voordelen uit de kas van de Stichting.
Het personeel dat in dienst is van de Stichting Fries Scheepvaart Museum wordt gesalarieerd conform de gemeentelijke CAO.

Doelstelling
Statuten artikel 1, lid 2:
De stichting heeft ten doel:

De exploitatie van een museum.
Het bijeenbrengen, in stand houden en uitbreiden van een verzameling, in hoofdzaak betrekking hebbend op: de scheepvaart en scheepsbouw in de provincie Friesland, de water- en ijssport, de geschiedenis van Sneek en van de Friese Zuidwesthoek.
Al datgene te doen, dat de belangstelling voor de scheepvaart en scheepsbouw, de water- en de ijssport en van de geschiedenis van Sneek en de Friese Zuidwesthoek doet toenemen.
Voorts al hetgeen te doen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Beleidsplan
Beleidsplan

Verslag van de activiteiten
Jaarverslag Museum 2016
Jaarverslag Museum 2017

Financiƫle verantwoording:
Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2017

Lees meer over het privacybeleid
Privacyverklaring

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek

Opening bibliotheek:

Ma., Wo. t/m Vr. 10:00 - 12:30 uur
en 13:00 - 16:30 uur
Dinsdagen gesloten