Nu te zien in het Fries Scheepvaart Museum

Schipperskinderen - internaten en scholen - 27 oktober 2018 - 13 januari 2019

De eerste leerplichtwet in ons land werd al in 1900 aangenomen. Toch bleef het onderwijs aan schipperskinderen een groot probleem. Veel schipperskinderen gingen gewoon helemaal niet naar school en anderen gingen alleen naar school wanneer zich daarvoor de gelegenheid voordeed. Als het schip bijvoorbeeld langer dan 48 uur stil lag. Veel kinderen hebben daarom dan ook heel wat verschillende scholen bezocht! In het gunstigste geval gingen schipperskinderen een paar jaar aan wal; in de kost bij familie of bij kostgezinnen, zodat ze naar één en dezelfde school konden gaan.

Gerben de Jong, geboren in IJlst, heeft er zijn hele leven voor gevochten dat deze kinderen beter onderwijs kregen. Vanuit het Onderwijsfonds voor de Scheepvaart zorgde hij ervoor dat er schippersinternaten en schippersvakscholen kwamen. Met foto's van verschillende internaten roepen we de sfeer op van het schippersonderwijs uit de vijftiger jaren van de 20ste eeuw. De ontwikkelingen worden gespiegeld aan het moderne internaat van de Maritieme Academie en het maritiem onderwijs in Harlingen, dat dit jaar 200 jaar bestaat.

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek