Cursus - Het Friese landschap

Gabriël Vriens verzorgt in het najaar van 2018 in het Fries Scheepvaart Museum een cursusreeks met de titel: Het Friese landschap. Friesland kent vele soorten landschappen, die in grote lijnen terug te voeren zijn naar drie soorten landschappen: het zandlandschap, het veenlandschap en het kleilandschap (inclusief de Waddenzee). Binnen deze driedeling zijn er natuurlijk nog verschillen waar te nemen. Denk maar eens aan Gaasterland met zijn heuvels en daarnaast de Noordelijke Friese Wouden, waar overal elzensingels en houtwallen bepalend zijn voor het kleinschalige landschap.

Hoe zijn de landschappen zo ontstaan? In deze cursus zullen hier antwoorden op gegeven worden. Als eerste is een begrip van de geologische ontstaanswijze van de bodem belangrijk om het landschap in zijn basis te begrijpen. En wat is eigenlijk zand of klei en waar komt dat vandaan? Daarnaast komt natuurlijk de menselijke ontginning en bewoningsgeschiedenis aan bod. De mens is de grootste factor voor het huidige landschap. Soms was zijn inbreng positief en soms ook negatief, maar alles bij elkaar hebben de mensen het landschap gevormd op basis van de geologische uitgangssituatie. Dit en nog veel meer komt allemaal aan bod in deze vierdelige cursus. De cursus vindt plaats op de hieronder genoemde data:

Dinsdag 16 oktober De zandlandschappen
Dinsdag 30 oktober  De veenlandschappen
Dinsdag 13 november  De kleilandschappen
Dinsdag 27 november  De elf steden in hun landschappelijke context

De cursusdagen beginnen om 14:00 uur en duren (inclusief een pauze) tot 16:30 uur. De kosten voor de totale cursus bedragen € 52,- p.p. Dat is inclusief een kopje koffie/thee. De cursus vindt plaats in de Gehoorzaal van het Fries Scheepvaart Museum Sneek.

De cursus wordt gegeven door Gabriël Vriens uit Franeker. Hij verzorgt lezingen en cursussen in Friesland over onder andere kunst, architectuur, klassieke muziek en Friese onderwerpen zoals boerderijen, molens en stinzen en staten.

Aanmelding
Wilt u zich aanmelden voor deze cursus? U kunt dan uw gegevens (naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres) doorgeven via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Veenlandschap

Visiting address:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Opening hours:

Mon. till Sat. 10:00 - 17:00 hour
Sun. 12:00 - 17:00 hour
 

Postal address:

Postbus 186
8600 AD Sneek
E-Mail

Opening library:

Tues. till Fri. 10:00 - 12:30 hour
and 13:00 - 16:30 hour