Schenken als particulier

Draag het Fries Scheepvaart Museum een warm hart toe!

Door de Geefwet* is het voor particulieren fiscaal aantrekkelijk om het Fries Scheepvaart Museum te steunen. U kunt dat op verschillende manieren doen:

 Door een eenmalige schenking.
 Door gedurende 5 jaar een periodieke schenking te doen.
 Door in uw testament een erfstelling (deel van de erfenis) of een legaat aan het museum op te nemen.

Wat krijgt u?
Als u een schenking doet, krijgt u een passe-partout voor 2 personen, driemaal per jaar een nieuwsbrief en eenmaal per jaar een jaarboek. Bovendien worden er door de vereniging diverse activiteiten georganiseerd zoals lezingen, workshops en excursies, waarvoor u wordt uitgenodigd.

De Geefwet*
De Vereniging Fries Scheepvaart Museum is door de belastingdienst aangewezen als een zogenaamd Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat over giften of legaten aan het museum geen schenkingsbelasting of erfbelasting verschuldigd is. Uw gift aan het museum telt nu mee voor 125% bij de giftenaftrek in de inkomstenbelasting.

Periodieke schenkingen
Bij gewone giften geldt een, van uw inkomen afhankelijke, aftrekdrempel en een aftrekplafond. Bij een periodieke schenking voor 5 jaar is er geen aftrekplafond en geen drempelbedrag. Een periodieke schenking kan direct voor 125% worden afgetrokken van uw belastbaar inkomen.

Rekenvoorbeeld
U wilt bijvoorbeeld € 100,- geven. Bij de giftenaftrek telt dat mee voor € 125,-. Mits u met uw overige schenkingen al tussen aftrekdrempel en -plafond zit, kost deze gift u netto nog maar € 47,50 (belastingtarief 42%) of € 35,- (belastingtarief 52%).

Wilt u helpen het museum op koers te houden met een schenking?
Neem dan contact op met Meindert Seffinga, directeur van het Fries Scheepvaart Museum. Hij maakt graag een afspraak met u om de mogelijkheden door te nemen. Hij is bereikbaar via 0515 - 41 40 57 of via de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Visiting address:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Opening hours:

Mon. till Sat. 10:00 - 17:00 hour
Sun. 12:00 - 17:00 hour
 

Postal address:

Postbus 186
8600 AD Sneek
E-Mail

Opening library:

Tues. till Fri. 10:00 - 12:30 hour
and 13:00 - 16:30 hour