Pagina 1 van 5
Resultaten 1 - 20 van 83
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
1 Artikel Besluit nr. 516 (...) inzake het op 5 juli 1930 te Londen gesloten verdrag betreffende uitwatering van schepen.
In: Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden.
onbekend 1931
Trefwoorden: wetgeving; scheepvaart; scheepsbouw; ;
2 Artikel Makkumer sociëteit De Eendracht en de politieverordening der gemeente Wonseradeel.
In: De Vrije Fries.
Lennep, M.J. van 1974
Trefwoorden: wetgeving; politie; Makkum;
3 Artikel It rûge libben yn Snits om 1500 hinne.
In: It Beaken.
Vries, K. de 1961
Trefwoorden: rechtspraak; wetgeving; Sneek;
4 Artikel Wintermaatregelen.
In: It Dryltser Kypmantsje.
Boschma, Frits 1983
Trefwoorden: winter; wetgeving; reglementen; IJlst;
5 Artikel Keuren en wetten. (2)
In: Cornelis Douwes.
onbekend 1967
Trefwoorden: wetgeving; Terschelling;
6 Artikel Keuren en wetten. (7)
In: Cornelis Douwes.
onbekend 1967
Trefwoorden: wetgeving; Terschelling;
7 Artikel Keuren en wetten.
In: Cornelis Douwes.
onbekend 1967
Trefwoorden: wetgeving; Terschelling;
8 Artikel Keuren en wetten. (6)
In: Cornelis Douwes.
onbekend 1967
Trefwoorden: wetgeving; Terschelling;
9 Artikel Keuren en wetten. (3)
In: Cornelis Douwes.
onbekend 1967
Trefwoorden: wetgeving; Terschelling;
10 Artikel Keuren en wetten. (5)
In: Cornelis Douwes.
onbekend 1967
Trefwoorden: wetgeving; Terschelling;
11 Artikel Keuren en wetten. (4)
In: Cornelis Douwes.
onbekend 1967
Trefwoorden: wetgeving; Terschelling;
12 Artikel 'Een nijver volksdeel met ondergang bedreigd': De Nederlandse binnenscheepvaart in de crisisjaren.
In: Mededelingen van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis/Tijdschrift voor Zeegeschiedenis.
Huizing, Douwe 1988
Trefwoorden: binnenvaart; oorlogen; reglementen; wetgeving; Nederland;
13 Artikel Besluit nr. 539 (...) inzake het op 31 mei 1929 te Londen gesloten verdrag voor de beveiliging van menschenlevens op zee.
In: Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden.
onbekend 1930
Trefwoorden: wetgeving; scheepvaart; zeelieden; ;
14 Artikel Besluit nr. 563 (...) tot vastlegging van een Algemeenen Maatregel van Bestuur ter uitvoering van de Schepenwet.
In: Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden.
onbekend 1932
Trefwoorden: wetgeving; scheepvaart; ;
15 Boek Regeling betreffende het Oudheidkundig Bodemonderzoek in Nederland. onbekend 1950 Amersfoort
Trefwoorden: bodemvondsten; wetgeving; Nederland;
Signatuur: A-040
16 Boek Wetboek van den koophandel. Allart, Johannes 1811 Amsterdam
Trefwoorden: wetgeving; ;
Signatuur: A-243
17 Boek Tucht op de koopvaardijschepen. Leeuw, C.M. van der 1857 Leiden
Trefwoorden: koopvaardij; wetgeving; zeerecht; koopvaardijschepen; ;
Signatuur: L-014
18 Boek grondslag van de Friese vrijheid. Buijtenen, M.P. van 1980 Assen
Trefwoorden: wetgeving; Friesland; Rome;
Signatuur: B-005
19 Boek Heimstättenrecht. Gerbrandy, Pieter Sjoerds 1911 Amersfoort
Trefwoorden: rechtspraak; wetgeving; jurisdictie; ;
Signatuur: G-161
20 Boek Stoomwet. Leijdesdorff, L. 1896 Zwolle
Trefwoorden: wetgeving; stoommachines; ;
Signatuur: L-294

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek