Pagina 1 van 5
Resultaten 1 - 20 van 83
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
1 Boek Wetboek van den koophandel. Allart, Johannes 1811 Amsterdam
Trefwoorden: wetgeving; ;
Signatuur: A-243
2 Boek Beknopt overzicht van de staatsinrichting van het Koninkrijk der Nederlanden. Andreae, P.C. 1911 Sneek
Trefwoorden: wetgeving; landsbestuur; Nederland;
Signatuur: A-063
3 Boek Hoofdlijnen van waterschapsrecht. Een handleiding tot de studie van het publieke recht en het waterschapsrecht voor bestuurders en ambtenaren van waterschappen. Andreae, S.J. Fockema 1943;1956 Alphen aan den Rijn
Trefwoorden: waterschappen; wetgeving; ;
Signatuur: F-199
4 Boek Schepenwet. Wet van den 1sten Juli 1909 (...) Marine Scheepsongevallenwet (...) en Binnenvaartrampenwet. Bakhuyzen, W.H. van de Sande 1950 Zwolle
Trefwoorden: scheepvaart; wetgeving; ;
Signatuur: H-371
5 Artikel Wintermaatregelen.
In: It Dryltser Kypmantsje.
Boschma, Frits 1983
Trefwoorden: winter; wetgeving; reglementen; IJlst;
6 Boek grondslag van de Friese vrijheid. Buijtenen, M.P. van 1980 Assen
Trefwoorden: wetgeving; Friesland; Rome;
Signatuur: B-005
7 Boek bepalingen van het wetboek van koophandel op de binnenlandsche scheepvaart. Dam, W.A.C. van 1923 Rotterdam
Trefwoorden: wetgeving; binnenvaart; reglementen; Nederland;
Signatuur: F-243
8 Boek Staatsinrichting en scheepvaartrecht. Eijk, N.W.A. van 1964 Amsterdam
Trefwoorden: wetgeving; landsbestuur; scheepvaartrecht; reglementen; wetgeving; Nederland;
Signatuur: U-045
9 Boek Annalium Phrisicorum libri tres: Quorum primus de Principibus Alter de Ducibus, Tertius de Regibustractat. (...) Furmerus, Bernard 1609
Trefwoorden: wetgeving; universiteiten; Franeker; Friesland; Furmerus, Bernard
Signatuur: F-049
10 Boek Heimst├Ąttenrecht. Gerbrandy, Pieter Sjoerds 1911 Amersfoort
Trefwoorden: rechtspraak; wetgeving; jurisdictie; ;
Signatuur: G-161
11 Boek Transportrecht. De algemene vervoercondities en de verdere voorwaarden waarop het goederenvervoer langs den weg geschiedt. Greebe, A. 1944 Den Haag
Trefwoorden: transportbedrijven; reglementen; wegen; wetgeving; ;
Signatuur: G-217
12 Boek leerplichtwet. Hartman, H.J.G.
Kooiman, D.
1901 Sneek
Trefwoorden: onderwijs; wetgeving; ;
Signatuur: H-577
13 Tijdschrift Moormans jaarboek voor scheepvaart en scheepsbouw. Hubenet, H. Den Haag
Trefwoorden: scheepvaart; scheepsbouw; koopvaardij; visserij; wetgeving; scheepvaartonderwijs; rederijen; dokken; havens; wereld;
Signatuur: M-015
14 Boek Statuten, ordonnantien, reglementen, en costumen van rechte van Frieslandt volgens resolutie van de Ed. Mog. Heeren Staten, des selven landts, van den11 April 1716, op nieuws herzien, verandert en verbetert, en door Haar ED. MOG. in diervoegen geapprobeert. Huber, U.J. 1723 Leeuwarden
Trefwoorden: rechtspraak; wetgeving; Friesland;
Signatuur: H-316
15 Artikel 'Een nijver volksdeel met ondergang bedreigd': De Nederlandse binnenscheepvaart in de crisisjaren.
In: Mededelingen van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis/Tijdschrift voor Zeegeschiedenis.
Huizing, Douwe 1988
Trefwoorden: binnenvaart; oorlogen; reglementen; wetgeving; Nederland;
16 Boek Bronnen tot de geschiedenis van het recht van de gruit in het graafschap Holland, het bisdom Utrecht en het hertogdom Gelre. Jensma, Th.E.
Trefwoorden: bier; wetgeving; Utrecht; Gelderland; Holland;
Signatuur: J-174
17 Boek Monumentenwet en archeologie. Klok, R.H.J. Amersfoort
Trefwoorden: monumentenzorg; bodemvondsten; wetgeving; Nederland;
Signatuur: K-102; K-102-bis
18 Boek notariaat in Friesland voor 1811. Koopmans, S. 1883 Leeuwarden
Trefwoorden: notarissen; wetgeving; Friesland;
Signatuur: K-116
19 Boek Tucht op de koopvaardijschepen. Leeuw, C.M. van der 1857 Leiden
Trefwoorden: koopvaardij; wetgeving; zeerecht; koopvaardijschepen; ;
Signatuur: L-014
20 Boek Alphabetisch Register of Algemeen Repertorium op het groot Plakkaat- en Charterboek van Friesland. Leeuwen, J. van 1857 Workum
Trefwoorden: plakkaten; wetgeving; oorkonden; landsbestuur; Friesland;
Signatuur: L-302

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek