Pagina 3 van 7
Resultaten 41 - 60 van 139
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
41 Boek Fluisteringen van de zee. Teenstra, Anno 1948 Amsterdam
Trefwoorden: verhalen; zeemansverhalen; ;
Signatuur: T-001
42 Boek vliegende Hollander van de duivelsvloek verlost - veilig thuisgevaren. Vréke, Jacq. Haarlem
Trefwoorden: poëzie; zeemansverhalen; verhalen; ;
Signatuur: V-041
43 Boek Schipper Willaert. Verhoog, P. 1933 Rotterdam
Trefwoorden: reisverslagen; verhalen; schippers; zeemansverhalen; zeelieden; ;
Signatuur: V-089
44 Boek Friesche sagen. Vries, Theun de Amsterdam
Trefwoorden: verhalen; Friesland;
Signatuur: V-109
45 Boek Waddenlegenden. Weerd, H. de 1963 Hilversum
Trefwoorden: verhalen; zeemansverhalen; Waddenzee;
Signatuur: W-019
46 Boek Paden fen Fryslân. Samle opstellen. Wumkes, Dr. G.A. 1934-1943 Bolsward
Trefwoorden: poëzie; verhalen; onderwijs; Friesland; Dijkstra, Waling; Halbertsma, Dr. Eeltsje; Tsjibbe Gearts; Vlietstra, Klaes Ynses; Eekhoff, Wopke; Pasma, Hendrik Franzes
Signatuur: W-265
47 Boek Noarske fiskersjonge, in oarspronkelik forhael ut it Terhernster skipperslibben. Asman, J.P. 1891 Leeuwarden
Trefwoorden: visserij; schippers; verhalen; Terherne;
Signatuur: A-004; A-004-bis
48 Boek Winterse verhalen. Leopold, R.
Waasdorp, Joop
1992 Amsterdam
Trefwoorden: verhalen; winter; elfstedentochten; schaatssport; ;
Signatuur: M-041
49 Boek Op Frieslands Wijde Wateren. Stoppelaar, R.J. de Leeuwarden
Amsterdam
Trefwoorden: verhalen; watersport; boeiers; reisverslagen; Friesland; Earnewâld; Grou; Hepkema, J.
Signatuur: S-296
50 Boek Rimen en teltsjes. Halbertsma, Joost Hiddes
Halbertsma, Dr. Eeltsje
Halbertsma, Tsjalling H.
1895;1918 Leeuwarden ; Lange, J. de ; Deventer
Trefwoorden: verhalen; poëzie; ; Wiersma, Ids
Signatuur: H-530
51 Boek Kop in de wind. Schippersverhalen. Speerstra, Hylke 1975;1977 Bussum
Trefwoorden: zeemansverhalen; zeelieden; verhalen; ;
Signatuur: S-859
52 Boek Schipper Gerard de Vechter in Antwerpen. Steenstra, G.
Trefwoorden: schippers; verhalen; zeelieden; zeemansverhalen; Antwerpen; België; Vechter, Gerard de
Signatuur: S-802
53 Boek Frîske Hûsfrjeun. Rîm en Onrîm. Dijkstra, Waling 1852 Franeker
Trefwoorden: poëzie; verhalen; proza; ; Tsjerk Hiddes de Vries; Douwe Aukes
Signatuur: D-025
54 Boek Zeilpraet. Bouwman, Richard Bussum
Trefwoorden: zeilsport; watersport; verhalen; ;
Signatuur: B-629
55 Boek Friesische königssagen. Halbertsma, H.
Trefwoorden: geschiedenis; verhalen; landsbestuur; proza; Friesland;
Signatuur: H-011
56 Boek Ons Kerstnummer onbekend 1930 Sneek
Trefwoorden: kerstfeest; liederen; componisten; verhalen; reclamemateriaal; Sneek; Nauta, J.
Signatuur: V-241
57 Boek Van houtkoopeschen, Scheepsbouwers en Boeren. IJlst, Nijezijl en Oosthem in vervlogen jaren. Hekman, Edsko 2000 IJlst
Trefwoorden: foto's; verhalen; geschiedenis; plaatsbeschrijvingen; IJlst; Oosthem;
Signatuur: H-665
58 Boek schipper van de zwarte zee. Het leven van Teun Vet, gezagvoerder van 's werelds grootste zeesleepboot. Borstlap, Kees 1965 Hilversum
Trefwoorden: zeemansverhalen; verhalen; zeelieden; sleepboten; ; Vet, Teun
Signatuur: B-660
59 Boek Schip Ahoy. De mooiste verhalen van de zee. onbekend 1969 Haarlem
Trefwoorden: verhalen; zeilvaart; ;
Signatuur: G-284
60 Boek Gaasterlanders. Mulder, G. Wageningen
Trefwoorden: verhalen; Gaasterlân-Sleat;
Signatuur: M-178

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek