Pagina 1 van 10
Resultaten 1 - 20 van 186
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
1 Boek godvreezende Zeeman Ofte de Nieuwe Christelijke Zeevaart. Leeuwaarden, Nicolaas Simon van 1725 amsterdam
Trefwoorden: zeelieden; bijbels; theologie; ;
Signatuur: A-280
2 Boek Keus tusschen dood en leven. Eene preek over Rom. 6, vs. 23, naar aanleiding van de aandoenlijke teregtstelling van Ruurd Paskiers van Dijk. Hasselt, S.F. van 1846 Workum
Sneek
Trefwoorden: predikanten; theologie; ; Dijk, Ruurd Paskiers van
Signatuur: H-050
3 Boek Vraagboekje voor het onderricht in de geloofsleer. Eringa, Jac. 1903 Workum
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: E-083
4 Boek waare Christen, of opregte gelovige Hebbende deel aan God in Christus. (...) Brakel, Wilhelmus van 1777 Workum
Trefwoorden: theologie; Exmorra; Stavoren; Brakel, Wilhelmus van
Signatuur: B-250
5 Boek leere der wet en der genade verklaart; of Eene verhandelinge van de Wet en van de Genade. (...) Bunjan, Johannes Workum
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: B-043
6 Boek Pinksterbeweging voornamelijk in Nederland. Wumkes, Dr. G.A. 1916 Utrecht
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: W-101-042
7 Boek Les Naufrag├ęs au Spitzberg ou les saultaires effects de la confiance en dieu. onbekend 1876 Tours
Trefwoorden: ontdekkingsreizen; poolreizen; theologie; Spitsbergen; Archangel; Sint Petersburg; Rusland;
Signatuur: S-212
8 Boek lidmaatschap der Nederlandsche Protestantsche kerk. Een woord van blijvende herinnering aan de ure der belijdenis. onbekend 1864 Tiel
Trefwoorden: godsdiensten; Hervormde kerk; gereformeerde kerk; theologie; Sneek; Geldmacher, Anna Catharina
Signatuur: T-081
9 Boek Verzameling preken en leerredenen onder meer van J.J. Knap, predikant te Heeg, uitgegeven door verschillende drukkers, waaronder enkele uit Sneek Knap, Jan Jacob 1848;z.j. Sneek ; Holtkamp, F.
Trefwoorden: predikanten; theologie; Heeg; Knap, Jan Jacob
Signatuur: K-167
10 Boek De trappen des geestelyken levens. (...) Brakel, Theodorus van 1852 Sneek
Trefwoorden: theologie; ; Brakel, Theodorus van
Signatuur: B-390
11 Boek Schriftuur en bevinding. Keur van Engelsche leerredenen. Nieuwland, J. Sneek
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: N-090
12 Boek Friezendom en Christendom. Wumkes, Dr. G.A. 1916 Sneek
Trefwoorden: theologie; Friesland;
Signatuur: W-101
13 Boek Aan den rand des afgronds. Brouwer, C. 1921 ; 1922 Sneek
Trefwoorden: proza; verhalen; theologie; ;
Signatuur: B-229
14 Boek Eens Christens reize naar de Eeuwigheid. Vertoonende onder verscheidene aardige zinnebeelden de gansche staat van een boetvaardige (...) Bunjan, Johannes Sneek
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: B-146
15 Boek Salomons tempel. Door het evangelie-licht opgehelderd en vergeestelijkt. (...) Bunjan, Johannes Sneek
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: B-147
16 Boek Geloofskracht. Drie Preeken uitgegeven bij het afscheid van de Ned. Hervormde Gemeente te Sneek (...) Banning, W. 1928 Sneek
Trefwoorden: Hervormde kerk; predikanten; theologie; Sneek;
Signatuur: B-148
17 Boek leere der wet en der genade verklaart; of Eene Verhandelinge van de Wet en van de Genade. (...) Bunjan, Johannes Sneek
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: B-391
18 Boek Eene beschouwing van het verbond der genade, uit de heilige gedenkschriften. (...) Boston, Thomas 1866 Sneek
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: B-245
19 Boek Mozaïsche oorsprong van de wetten in de boeken Exodus, Leviticus en Numeri. Lezingen over de moderne schrift-critiek des ouden testaments. Hoedemaker, Philippus Jacobus 1895 Sneek
Trefwoorden: Hervormde kerk; predikanten; theologie; Nijland; Hoedemaker, Philippus Jacobus
Signatuur: B-303
20 Boek uitnemende rijkdom van Gods heerschappijvoerende Genade. onbekend 1831 Sneek
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: H-376

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek