Pagina 4 van 10
Resultaten 61 - 80 van 186
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
61 Boek Gij zult niet doodslaan. Leerreden gehouden 19 Oct. 1930 in de Martinikerk te Sneek. Honders, H.J. 1930 Sneek
Trefwoorden: Hervormde kerk; predikanten; theologie; Sneek;
Signatuur: H-430
62 Boek Afscheidspreek op Zondag 8 januari 1933 gehouden in de Martinikerk te Sneek. Honders, H.J. 1933 Sneek
Trefwoorden: Hervormde kerk; predikanten; theologie; Sneek;
Signatuur: H-384
63 Boek Wachter, ho let is it yn 'e nacht? Tiidpreek. Huismans, S. 1914 Sneek
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: H-590
64 Boek Naomi of de laatste dagen van Jeruzalem. Irene Sneek
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: I-015
65 Boek Zoo gij U niet bekeerd... (...) met een woord vooraf van Ds H. Veldkamp te Sneek. Ironside, Harry A. 1939 Heemstede
Trefwoorden: predikanten; theologie; Sneek; Veldkamp, H.
Signatuur: I-001
66 Boek evangelie der armen. Jacobs, M. Sneek
Trefwoorden: theologie; armenzorg; ;
Signatuur: J-119
67 Boek Nagelaten leerredenen. Joustra, A.S. 1873 Sneek
Trefwoorden: theologie; predikanten; ;
Signatuur: J-091
68 Boek Luidende klokken. Een zendingsgeschiedenis uit Zuid-Afrika. Jäckel, Martin 1926 Sneek
Trefwoorden: theologie; verhalen; Zuid-Afrika;
Signatuur: J-073
69 Boek Om Gysbert Japiks hinne. Fryslan yn de XVII-de ieu. Kalma, Jacob Jetzes 1963 Bolsward
Trefwoorden: geschiedenis; economie; visserij; walvisvaart; scheepvaart; theologie; Friesland; Baarderadeel; Gysbert Japicx
Signatuur: K-145
70 Boek Hendricus Geldorpius. Keizer, Johannes Hendrik de Muinck 1863 Groningen
Trefwoorden: predikanten; theologie; Sneek; Geldorpius, Henricus; Keizer, Johannes Hendrik de Muinck
Signatuur: M-121
71 Boek Lange Michiel. Een verhaal uit den tijd der vervolging. Keuning, J. Sneek
Trefwoorden: verhalen; theologie; rooms katholieken; godsdiensten; Nederland; België;
Signatuur: K-387
72 Boek Lieven Heindricx. Keuning, J. Sneek
Baarn
Trefwoorden: verhalen; theologie; rooms katholieken; godsdiensten; Nederland; België;
Signatuur: K-388
73 Boek Nederlandsch hervormde kerk van den tegenwoordigen tijd. Kleyn, H.G.
Kromsight, P.J.
1898 Sneek
Trefwoorden: Hervormde kerk; theologie; ;
Signatuur: K-200
74 Boek Tweetal leerredenen van J.J. Knap, predikant te Heeg. Knap, Jan Jacob 1852 Dordrecht
Trefwoorden: predikanten; theologie; Heeg; Knap, Jan Jacob
Signatuur: B-255
75 Boek Bestuur het eenzaam bidden betreffende. (toegift) (vijfde brief.) Knap, Jan Jacob 1855 Sneek
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: K-112
76 Boek Christelijke toespraken. Knap, Jan Jacob 1854 ; 1855 Sneek
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: K-126
77 Boek Achttal nagelatene leerredenen. Knap, Jan Jacob 1866 Sneek
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: K-125
78 Boek Christelijke toespraken. Knap, Jan Jacob 1854 ; 1855 Sneek
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: K-112
79 Boek Verzameling preken en leerredenen onder meer van J.J. Knap, predikant te Heeg, uitgegeven door verschillende drukkers, waaronder enkele uit Sneek Knap, Jan Jacob 1848;z.j. Sneek ; Holtkamp, F.
Trefwoorden: predikanten; theologie; Heeg; Knap, Jan Jacob
Signatuur: K-167
80 Boek Predikatie uitgesproken te Wolsum den 14 april 1861 door J.J. Knap (...) ter gelegenheid der bevestiging zijns zoons Chr. Knap tot leeraar der gemeente Wolsum en Westhem. Knap, Jan Jacob 1861 Heeg
Trefwoorden: predikanten; theologie; Wolsum; Westhem; Heeg; Knap, Jan Jacob; Knap, Chr.; Visser, J.A.
Signatuur: B-255

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek

Opening bibliotheek:

Ma., Wo. t/m Vr. 10:00 - 12:30 uur
en 13:00 - 16:30 uur
Dinsdagen gesloten