Pagina 7 van 10
Resultaten 121 - 140 van 186
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
121 Boek Wat is calvinistische wijsbegeerte? Spier, J.M. 1950 Kampen
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: S-169
122 Boek hoofdzaak van de Heidelbergse Katechismus. Spier, J.M. Kampen
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: S-168
123 Boek Filosofie van de onbekende god. Een kritische schets van het denken van Karl Jaspers. Spier, J.M. 1956 Kampen
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: S-164
124 Boek Tijd en eeuwigheid. Een wijsgerig onderzoek bij het licht van Gods Woord. Spier, J.M. 1953 Kampen
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: S-165
125 Boek Hermannus Muntinghe. Proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de godgeleerdheid aan de Rijks-Universiteit te Groningen (...) door Anne Steenbeek geboren te Woudend (Fr.). Steenbeek, Anne 1931 Den Haag
Trefwoorden: theologie; predikanten; universiteiten; Woudsend; Groningen; Muntinghe, Hermannus; Steenbeek
Signatuur: S-383
126 Boek Aller afschrapsel. Uddo Sneek
Trefwoorden: gereformeerde kerk; Hervormde kerk; theologie; godsdiensten; proza; verhalen; Nederland;
Signatuur: U-010
127 Boek Wat de kerk van het duizendjarig rijk belijdt. Veldkamp, Ds. H. Franeker
Sneek
Trefwoorden: predikanten; theologie; Sneek;
Signatuur: V-105
128 Boek Hemelsch Manna of vijf uitmuntende toespraken over uitgezochte onderwerpen der H.Schrift. Verheij, Dirk 1804 Sneek
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: V-129
129 Boek Schets van de kerkgeschiedenis. Verhoeff, J.G. 1879 Sneek
Trefwoorden: godsdiensten; geschiedenis; theologie; ;
Signatuur: V-081
130 Artikel Hopperus' 'Paraphrasis in Psalmos Davidicos' 1590.
In: Jaarboek Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer
Vermaseren, Dr. B.A. 1962
Trefwoorden: psalmboeken; predikanten; theologie; ; Hopperus
131 Boek Eene bijdrage tot de predikkunde. Homiletische gedachten. Voorhoeve, H.C. 1884 Sneek
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: V-120
132 Boek grondslagen van ons geloof. Vos, Dr. H. de 1942 Assen
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: V-050
133 Boek volk, verlost door den Heere. Rede ter herdenking van het eeuwfeest onzer afhankelijkheid, uitgesproken te Heeg (Fr.) (...) Vries, Ds. C.E.F. de 1913
Trefwoorden: feesten; predikanten; theologie; Heeg;
Signatuur: V-146
134 Boek Eenvoudige Toespraak tot de Hervormde Gemeente van IJsbrechtum, Tjalhuizum en Tirns. Waalkes, P. van Borssum 1842 Leeuwarden
Trefwoorden: Hervormde kerk; predikanten; theologie; Ysbrechtum; Tjalhuizum; Tirns;
Signatuur: B-014
135 Boek maatschappelijke ellenden; hare oorzaken en geneesmiddelen 'De Provundis' (uit de diepten). Referaat (...) Wagenaar, Dr. L.H. 1888 Balk
Trefwoorden: godsdiensten; theologie; predikanten; Heeg; Balk;
Signatuur: W-236
136 Boek Niemand dan Christus, of een klaar en uitnemend traktaat over de kennis van Jezus Christus. (...) Wall, Johan 1857 Heeg
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: W-028
137 Boek Groote Christelijke Zee-Vaert, In XXVI. Predicatien, In maniere van een Zee-Postille. (...) Westermannum, Adamum 1729 Amsterdam
Trefwoorden: scheepvaart; godsdiensten; predikanten; theologie; Stavoren;
Signatuur: W-141
138 Artikel Effatha. Naar Mark. 7:34b.
In: Vliegende blaadjes. Uitgegeven ten voordeele van de Zaak des Heeren in Friesland.
Wijchgram, C.W. 1865 Sneek
Trefwoorden: theologie; ;
139 Boek Honigdroppelen uit de steenrots Jezus Christus of een kort woord ter vermaning aan alle heiligen en zondaars. Wilcock's, Thomas 1874 Sneek
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: W-299
140 Boek Wachter, zwijg niet. Bevestingspreek (...) Zekerheid en Verborgenheid. Intreepreek (...) Gehouden in de Martinikerk te Sneek (...) Winkel, Ds. H.W. te
Honders, H.J.
1928 Sneek
Trefwoorden: Hervormde kerk; predikanten; theologie; Sneek;
Signatuur: W-163

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek

Opening bibliotheek:

Ma., Wo. t/m Vr. 10:00 - 12:30 uur
en 13:00 - 16:30 uur
Dinsdagen gesloten