Pagina 1 van 4
Resultaten 1 - 20 van 73
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
1 Tijdschrift Jaarverslag van de Vereniging voor Terpenonderzoek 33-37.
Trefwoorden: terpen; bodemvondsten; ;
Signatuur: G-116 Kast 11 B 2
2 Boek Archeologische cahiers. De terpen. onbekend 1985 Amersfoort
Trefwoorden: terpen; bodemvondsten; Friesland;
Signatuur: A-035
3 Boek Terpen mens en milieu. Boersma, J.W.
Clason, A.T.
Elzinga, Gerrit
Waterbolk, H.T.
Zeist, W. van
1970 Haren
Trefwoorden: terpen; Friesland;
Signatuur: B-142; B-142-bis
4 Boek Baarderadeels oudste historie. Halbertsma, H.
Trefwoorden: terpen; bodemvondsten; Baarderadeel;
Signatuur: H-040
5 Boek Afbeeldingen behorende bij het artikel van H. Halbertsma over de terp bij Deinum. Halbertsma, H.
Trefwoorden: terpen; bodemvondsten; Deinum;
Signatuur: H-038
6 Boek cultuur van het noordelijk kustgebied. Halbertsma, H.
Trefwoorden: terpen; bodemvondsten; Friesland; Groningen;
Signatuur: H-094
7 Boek Barradeels oudste historie. Halbertsma, H.
Trefwoorden: terpen; bodemvondsten; Barradeel;
Signatuur: H-222
8 Boek Inventaris van terpen en wierden in de provinciën Friesland en Groningen. Halbertsma, H. 1944
Trefwoorden: terpen; Friesland; Groningen;
Signatuur: H-218
9 Boek Les mottes Frisonnes. Halbertsma, H. 1975
Trefwoorden: terpen; wieren; ;
Signatuur: H-233
10 Boek Friese Zuidwesthoek. Ruimte en rust. Molen, S.J. van der 1973 Haren
Trefwoorden: terpen; overstromingen; talen; dialecten; toerisme; godsdiensten; gildebaren; gebouwen; monumentenzorg; bodemvondsten; musea; Zuidwesthoek; Rijs; Workum; Lemmer; Makkum; Hindeloopen; Stavoren; sloten; IJlst; Heeg; Woudsend;
Signatuur: M-140; M-140-bis
11 Boek Striid tsjin it wetter. Molen, S.J. van der 1962 Leeuwarden
Trefwoorden: terpen; dijken; zeedijken; waterbouwkundige werken; inpolderingen; Friesland;
Signatuur: M-008; M-008-bis
12 Boek Terpafgravingen in Friesland. Arjaans, J. 1987
Trefwoorden: terpen; bodemvondsten; Friesland;
Signatuur: A-267
13 Boek Die fauna der wurten. Erster teil. Giffen, A.E. van
Trefwoorden: terpen; dieren; ;
Signatuur: G-031
14 Boek Terpenland. Sikkema, Keimpe 1975
Trefwoorden: terpen; bodemvondsten; Friesland; Groningen;
Signatuur: L-275
15 Boek Oorsprong en geschiedenis van de Friezen. Molen, S.J. van der 1981 Amsterdam
Trefwoorden: bevolking; terpen; boeren; zeelieden; economie; dijken; godsdiensten; schieringers; vetkopers; opstand; partijtwisten; volkenkunde; Friesland;
Signatuur: M-253
16 Boek Terpen van Friesland en de eerste bewoonde plaatsen (Citt à) van Friesland. Pigorini, Luigi
Dirks, Jacob
1883 Leeuwarden
Trefwoorden: terpen; bodemvondsten; Friesland;
Signatuur: P-181
17 Boek Friesland feit en onfeit. Tamminga, D.A.
Vries, K. de
Kalma, Jacob Jetzes
Vlieger, J.
Molen, S.J. van der
Reitsma, O.
1970 Leeuwarden
Trefwoorden: vlaggen; heraldiek; bevolking; dorpen; terpen; kerkgebouwen; boerderijen; steden; stinsen; geschiedenis; Friesland;
Signatuur: T-064
18 Boek Terpen tussen Vlie en Eems. Een geografisch-historische benadering. Halbertsma, H. 1963 Groningen
Trefwoorden: terpen; Friesland; Groningen;
Signatuur: H-053
19 Boek historische ontwikkeling van het waterstaatsrecht in Friesland. Winsemius, Mr. J.P. 1947 Franeker
Trefwoorden: waterstaat; terpen; dijken; middeleeuwen; waterbouwkundige werken; wetgeving; grietenijen; waterschappen; Friesland;
Signatuur: W-072
20 Boek Friesland tot de elfde eeuw. Zijn oudste beschaving en geschiedenis. Boeles, P.C.J.A. 1927;1951 Den Haag
Trefwoorden: terpen; economie; landbouw; veeteelt; kunst; munten; middeleeuwen; Friesland;
Signatuur: B-305

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek