Pagina 1 van 4
Resultaten 1 - 20 van 73
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
1 Artikel Onbedijkte kwelders als woonoorden in het verleden der Friese kuststreken.
In: Waddenboek.
onbekend z.j. Zutphen
Trefwoorden: terpen; polders; Ferwert; Mantgum; Tjeintgum; Foudgum;
2 Artikel Vluchtheuvels in Friesland.
In: De Vrije Fries.
Molen, S.J. van der 1948
Trefwoorden: terpen; Friesland;
3 Artikel Bons in de Middeleeuwen.
In: Waag. Vereniging Historisch Sneek e.o.
Jager, A. 1999
Trefwoorden: terpen; Sneek;
4 Artikel It ûntstean fan de terpen.
In: It Beaken.
Halbertsma, H. 1957
Trefwoorden: terpen; ;
5 Artikel zogenaamde hege wieren in Friesland en hun betekening. Vluchtheuvels of Burchtheuvels.
In: It Beaken.
Halbertsma, H. 1949
Trefwoorden: terpen; wieren; Friesland;
6 Artikel Terponderzoek tussen Flie en Eems, gedurende de jaren 1947-57.
In: Nordfriesisches Jahrbuch.
Halbertsma, H. 1958
Trefwoorden: terpen; bodemvondsten; Friesland; Groningen;
7 Artikel verschijnsel van de terpen.
In: Keppelstok. Stichting Alde Fryske Tsjerken.
Elzinga, Gerrit 1978
Trefwoorden: terpen; bodemvondsten; Friesland;
8 Artikel Enkele aantekeningen bij een verzameling oudheden, afkomstig uit een terpje bij Deinum.
In: Jaarverslag van de Vereniging voor Terpenonderzoek 33-37.
Halbertsma, H. 1948-1953
Trefwoorden: terpen; bodemvondsten; Deinum;
9 Artikel Waterstaat en Waterschappen.
In: Friesland, toen, nu en straks.
Walther, Ir. G.L. 1952 Leeuwarden
Trefwoorden: waterschappen; waterstaat; dijken; terpen; Friesland;
10 Artikel Klaarkamp bij Rinsumageest: de ruimtelijke ontwikkeling van terp en klooster.
In: Fries Museumbulletin/Fryslân. Nieuwsblad voor geschiedenis en cultuur.
Mol, Hans 2006
Trefwoorden: terpen; kloosters; rooms katholieken; Friesland; Rinsumageest; Dantumadeel;
11 Boek Archeologische cahiers. De terpen. onbekend 1985 Amersfoort
Trefwoorden: terpen; bodemvondsten; Friesland;
Signatuur: A-035
12 Boek Terpen mens en milieu. Boersma, J.W.
Clason, A.T.
Elzinga, Gerrit
Waterbolk, H.T.
Zeist, W. van
1970 Haren
Trefwoorden: terpen; Friesland;
Signatuur: B-142; B-142-bis
13 Boek Baarderadeels oudste historie. Halbertsma, H.
Trefwoorden: terpen; bodemvondsten; Baarderadeel;
Signatuur: H-040
14 Boek Afbeeldingen behorende bij het artikel van H. Halbertsma over de terp bij Deinum. Halbertsma, H.
Trefwoorden: terpen; bodemvondsten; Deinum;
Signatuur: H-038
15 Boek cultuur van het noordelijk kustgebied. Halbertsma, H.
Trefwoorden: terpen; bodemvondsten; Friesland; Groningen;
Signatuur: H-094
16 Boek Barradeels oudste historie. Halbertsma, H.
Trefwoorden: terpen; bodemvondsten; Barradeel;
Signatuur: H-222
17 Boek Inventaris van terpen en wierden in de provinciën Friesland en Groningen. Halbertsma, H. 1944
Trefwoorden: terpen; Friesland; Groningen;
Signatuur: H-218
18 Boek Les mottes Frisonnes. Halbertsma, H. 1975
Trefwoorden: terpen; wieren; ;
Signatuur: H-233
19 Boek Friese Zuidwesthoek. Ruimte en rust. Molen, S.J. van der 1973 Haren
Trefwoorden: terpen; overstromingen; talen; dialecten; toerisme; godsdiensten; gildebaren; gebouwen; monumentenzorg; bodemvondsten; musea; Zuidwesthoek; Rijs; Workum; Lemmer; Makkum; Hindeloopen; Stavoren; sloten; IJlst; Heeg; Woudsend;
Signatuur: M-140; M-140-bis
20 Boek Striid tsjin it wetter. Molen, S.J. van der 1962 Leeuwarden
Trefwoorden: terpen; dijken; zeedijken; waterbouwkundige werken; inpolderingen; Friesland;
Signatuur: M-008; M-008-bis

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek