Pagina 1 van 2
Resultaten 1 - 20 van 29
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
1 Boek Bûnte liuwen. Lân en folk yn wurd en byld. Fryske Stinzen. Spahr van der Hoek, Johan Jacob 1962 Leeuwarden
Trefwoorden: stinsen; Friesland;
Signatuur: S-021
2 Boek Liauckamastate. Werner, H.M. 1916
Trefwoorden: stinsen; Sexbierum;
Signatuur: W-151
3 Artikel In ynventaris fan Hottingastate to Nylan ut 1677.
In: Jaarboek Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer
Hoeve, Sytse ten 1969/1970
Trefwoorden: stinsen; Nijland; Hottinga
4 Artikel Martenahuis is "maar" een huis. Stins: Van vesting tot statussymbool.
In: Friesland Post
Kalma, Jacob Jetzes 1980
Trefwoorden: stinsen; Franeker;
5 Boek toekomst voor ons verleden. Het Stadhuis van Sneek Bazuin, J.E.
Trefwoorden: stadhuizen; stinsen; Sneek;
Signatuur: B-331
6 Boek Epemastate te Ysbrechtum. Historische beschrijving van de tuinaanleg. Mulder-Radetzky, Rita Leeuwarden
Trefwoorden: stinsen; tuinen; Ysbrechtum;
Signatuur: R-095
7 Boek Epemastate en de kerk te Ysbrechtum. Hoeve, Sytse ten 1989
Trefwoorden: kerkgebouwen; stinsen; Ysbrechtum;
Signatuur: H-616; H-616-qua
8 Boek Stinsen en States. Adelijk wonen in Friesland. Elward, Ronald
Karstkarel, Peter
1990 Leeuwarden
Trefwoorden: stinsen; monumentenzorg; Friesland; IJlst; Nijland; Sneek; Ysbrechtum;
Signatuur: K-329
9 Boek Stinzen en States. Adellijk wonen in Friesland. Elward, Ronald
Karstkarel, Peter
1990 Leeuwarden
Trefwoorden: stinsen; adel; Friesland;
Signatuur: S-721; S-721-bis
10 Boek stinzen in middelseeuws Friesland en hun bewoners. Noomen, P.N. 2009 Hilversum
Trefwoorden: stinsen; adel; Friesland;
Signatuur: N-164
11 Boek Stinzen, borgen en havezaten van het Noordererf. Molen, S.J. van der
Vogt, Paul
1978 Zutphen
Trefwoorden: stinsen; kastelen; Friesland; Groningen; Drenthe; Overijssel;
Signatuur: M-379
12 Artikel It fortaelwirk fen Jhr. Haringh van Harinxma Thoe Heech.
In: Sljucht en rjucht.
onbekend 1930
Trefwoorden: talen; stinsen; Heeg; Harinxma thoe Heeg, Haring van
13 Boek Kastelen en buitenplaatsen. onbekend Zeist
Trefwoorden: architecten; monumentenzorg; kastelen; stinsen; ;
Signatuur: Z-030
14 Artikel It libben of Waltastate.
In: It Beaken.
Sybrandy, A. 1976
Trefwoorden: godsdiensten; labadisten; stinsen; Wiuwert;
15 Artikel Ponga State te Marrum
In: Friesche Volksalmanak/Nieuwe Friesche Volksalmanak.
Cannegieter, D. 1883
Trefwoorden: stinsen; kapiteins; Admiraliteit; begrafenissen; Marrum; Idsinga, Gijsbert Arentsma van
16 Artikel Heerlijke Huizen
In: Sneek beeld van een stad.
Hoeve, Sytse ten
Trefwoorden: huizen; grietmannen; stadhuizen; stinsen; Sneek;
17 Artikel Wieuwerd en Thetingastate
In: Friesche Volksalmanak/Nieuwe Friesche Volksalmanak.
Wassenbergh, A. 1843
Trefwoorden: stinsen; labadisten; godsdiensten; Wiuwert; Labadie, Jean de; Schuurman, Anna Maria van
18 Boek Verborgen verleden belicht. Introductie tot het historische en archeologische archief van Friesland. Langen, Gilles J. de
Mol, J.A.
Noomen, P.N.
Oldersma, L.
1996 Sneek
Trefwoorden: bodemvondsten; archieven; kaarten; stinsen; terpen; Friesland;
Signatuur: V-061
19 Artikel Schieringers, Vetkopers en Sneker vechtersbazen
In: Sneek beeld van een stad.
Karstkarel, Peter
Trefwoorden: middeleeuwen; stinsen; partijtwisten; schieringers; vetkopers; Sneek; Grote Pier
20 Boek Vestingwerken. onbekend Zeist
Trefwoorden: architecten; monumentenzorg; kastelen; stinsen; verdedigingswerken; wallen; Nederland;
Signatuur: Z-034; Z-034-bis

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek