Resultaten 1 - 10 van 10
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
1 Boek Reglement voor de Bataafsche gewapende burgermacht binnen Workum. onbekend 1798 Workum
Trefwoorden: reglementen; defensie; schutterij; Workum;
Signatuur: W-237
2 Boek Reglement voor de Bataafsche gewapende Burgermacht in Hemelumer-Oldephart en Noordwolde. onbekend 1798 Sneek
Trefwoorden: defensie; schutterij; legers; Hemelumer Oldeferd;
Signatuur: S-331
3 Boek Reglement voor de Schutterijen in de steden van het departement Vriesland. Annema, F.A. 1814
Trefwoorden: schutterij; reglementen; Friesland;
Signatuur: F-203
4 Boek Regiment Infanterie 1e Bataljon 2e compagnie. Letter B. Zakboekje van Koopmans, Willem. onbekend 1879 Den Haag
Trefwoorden: paspoorten; diploma's; schutterij; agenda's; Baarderadeel; Koopmans, Willem
Signatuur: B-235
5 Boek Harlingen in de loop der eeuwen. Een stem uit het verleden. Poort, J. 1954 Harlingen
Trefwoorden: steden; geschiedenis; Admiraliteit; walvisvaart; zeedijken; havens; gebouwen; onderwijs; godsdiensten; schutterij; Harlingen; Friesland;
Signatuur: G-301
6 Artikel Oersjoch en ûntjowing fan de wapenkorpsen en folkssosiëteiten yn Fryslân tusken 1783 en 1813.
In: It Beaken.
Breuker, Ph.H. 1970
Trefwoorden: patriotten; vrijkorpsen; defensie; schutterij; Friesland;
7 Artikel geschiedenis van de Sneeker schietbaan.
In: Waag. Vereniging Historisch Sneek e.o.
Stallmann, H.H. 2009
Trefwoorden: schutterij; Sneek;
8 Boek Tot nut voor 't Vaderlandt voor boer en burgerstand. Boer, J. de
Trefwoorden: oorlogen; patriotten; oproer; schutterij; Franeker;
Signatuur: B-470
9 Artikel Tien eeuwen Friesland, de Friezen en hun soldaten en matrozen.
In: Frisia illustrata.
Elzinga, Gert
Karstkarel, Peter
Maarel, Dick van der
Trefwoorden: schutterij; legers; matrozen; Admiraliteit; patriotten; Friesland;
10 Artikel gezag
In: Sneek beeld van een stad.
Hoeve, Sytse ten
Trefwoorden: bestuur; schutterij; burgemeesters; gevangenissen; Sneek;

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek