Pagina 1 van 7
Resultaten 1 - 20 van 124
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
1 Tijdschrift Delta. A Review of Arts Life and Thought in the Netherlands. Bannier, J.H.
Elffers, Dick
Hoornik, Ed
Jonkheere, Karel
Jong, Louis de
Rooij, Maarten
Amsterdam
Trefwoorden: volkskunde; poëzie; schrijvers; verhalen; Friesland;
Signatuur: D-019
2 Boek Langstme. Fersen Zee, F.J. van der 1924 Sneek
Trefwoorden: poëzie; ;
Signatuur: Z-118
3 Boek Gedichtjes voor behoeftige kinderen. Boer, Francijntje de 1823 Amsterdam
Trefwoorden: poëzie; kinderen; armenzorg; ;
Signatuur: B-011
4 Boek Nieuwe dichtproeven. Boer, Francijntje de 1821 Amsterdam
Trefwoorden: poëzie; ;
Signatuur: B-026
5 Boek Lilith. Gedicht in drie zangen. Emants, Marcellus 1885 Sneek
Trefwoorden: poëzie; ;
Signatuur: E-006
6 Boek Hoogend. Gerritsen, Anneke 1977 Sneek
Trefwoorden: poëzie; Sneek;
Signatuur: G-140
7 Boek Gedichten. Berkum, H. van 1837 Sneek
Trefwoorden: poëzie; ;
Signatuur: B-144
8 Boek Gysbert Japicx wirken. Brouwer, J.H.
Haantjes, J.
Sipma, P.
1936 Bolsward
Trefwoorden: poëzie; ; Gysbert Japicx
Signatuur: B-247
9 Boek Nieuwe voordrachten. Eerste en tweede bundel. Bouwhuis, W.W. Sneek
Trefwoorden: poëzie; Nederland;
Signatuur: B-321; B-321-bis
10 Boek Zamenspraak tusschen Hans en Klaas over de stoomboot. onbekend
Trefwoorden: poëzie; stoomschepen; ;
Signatuur: H-339
11 Boek Rijmen van de Roef. onbekend
Epicurist
1947 Amsterdam
Trefwoorden: zeilsport; poëzie; zeemansliedjes; ;
Signatuur: E-020
12 Boek zingende walvisch. Cooper, Benjamin
Werumeus Buning, J.W.F.
Amsterdam
Trefwoorden: zeemansliedjes; poëzie; ;
Signatuur: C-108
13 Boek Learsum Tiidfordrieu for de bern. In boekje mei moaye printsjes mei rîmkes der by. Dijkstra, Waling Franeker
Trefwoorden: kinderen; poëzie; prenten; beurtvaart; visserij; vissersschepen; Friesland;
Signatuur: D-008
14 Boek Godenschemering. Een gedicht. Emants, Marcellus 1883 ; 1885 Sneek
Trefwoorden: poëzie; ;
Signatuur: E-007
15 Boek Hart van Holland. Een keur uit onze historische zee-lyriek. Eekhout, Jan Lochem
Trefwoorden: scheepvaart; poëzie; zeemansliedjes; ;
Signatuur: E-027
16 Boek Buitengaats. Kampen, Anthony van
Trefwoorden: zeemansverhalen; poëzie; zeemansliedjes; zeelieden; ;
Signatuur: K-247
17 Boek Troch it Lauwerseach / Deur't Lauwersoog Jong, E.S. de Bolsward
Trefwoorden: poëzie; talen; Lauwersmeer; Friesland; Groningen;
Signatuur: J-032
18 Boek Gysbert Japicx 1603-1666. Fryslâns dichter sljucht en rjucht. Borgers, Gerrit 1966 Amsterdam
Trefwoorden: poëzie; ; Gysbert Japicx
Signatuur: G-051
19 Boek Kent gij Halbertsma van Deventer? In tal net útjowne hânskriften fan Dr. J.H. Halbertsma. Kalma, Jacob Jetzes 1969 Drachten
Trefwoorden: verhalen; proza; poëzie; ; Halbertsma, Joost Hiddes
Signatuur: K-063
20 Boek Op koart front. Fersen fan Anne Wadman. Wadman, Anne 1945 Dokkum
Trefwoorden: poëzie; Sneek; Wadman, A.S.
Signatuur: W-216

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek