Pagina 1 van 7
Resultaten 1 - 20 van 124
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
1 Boek Antwoord op het Schimpgedigt in den Jare 1740. Ten tyde van de Synodale Vergaderinge binnen de Stad Sneek uitgestrooit. Victis, Victoria 1741 Rotterdam
Trefwoorden: poëzie; godsdiensten; Hervormde kerk; Sneek; Friesland;
Signatuur: V-118
2 Boek Bellingeweerder uitspanningen, behelzende eenige geestelyke en mengel-stoffen in rym. Sytzma, Clare Feyoena van 1746 Groningen
Trefwoorden: poëzie; Bellingeweer; Sneek; Loë
Signatuur: S-028
3 Boek laatste zeetogt van den Admiraal de Ruiter in twaalf boeken. Loosjes, A. 1812 Haarlem
Trefwoorden: poëzie; oorlogsschepen; Admiraliteit; zeehelden; Middellandse zee; Ruijter, Michiel Adriaanszoon de
Signatuur: L-013
4 Boek Tjerk Hiddes de Vries, luitenant-admiraal van Vriesland in vier zangen. Eene voorlezing (...) Deketh, P. 1819 Harlingen
Trefwoorden: admiraals; poëzie; Admiraliteit; zeehelden; Friesland; Tjerk Hiddes de Vries
Signatuur: D-108
5 Boek Nieuwe dichtproeven. Boer, Francijntje de 1821 Amsterdam
Trefwoorden: poëzie; ;
Signatuur: B-026
6 Boek Gedichtjes voor behoeftige kinderen. Boer, Francijntje de 1823 Amsterdam
Trefwoorden: poëzie; kinderen; armenzorg; ;
Signatuur: B-011
7 Boek Ien Vriesk rymstikjen, oer de fiering fen it feest fen Gysbert Japiks, ta Bolsert. Haöden de zaönde July 1823. Jong, Sytse Sytses de 1823 Sneek
Trefwoorden: poëzie; Bolsward; Gysbert Japicx
Signatuur: J-118
8 Boek Gedichten. Berkum, H. van 1837 Sneek
Trefwoorden: poëzie; ;
Signatuur: B-144
9 Artikel reedryder.
In: De Vrije Fries.
Blom, J.G. van 1839
Trefwoorden: poëzie; schaatssport; ;
10 Artikel Reddingboot.
In: Friesche Volksalmanak/Nieuwe Friesche Volksalmanak.
Heijmans Gz., J.H. 1840
Trefwoorden: reddingsmaatschappijen; reddingboten; poëzie; Ameland;
11 Artikel lof van het zeilen.
In: Friesche Volksalmanak/Nieuwe Friesche Volksalmanak.
Graaff, M.H. de 1840
Trefwoorden: zeilsport; poëzie; Sneek; Grou; Friesland;
12 Artikel Greâte Pier.
In: Friesche Volksalmanak/Nieuwe Friesche Volksalmanak.
Windsma, R. 1843
Trefwoorden: poëzie; Sneek; Grote Pier
13 Boek St. Paulus Rots. Dichtstuk. Een naauwkeurig verhaal der schipbreuk van het Nederlandsche Barkschip Jan Hendrik, in Bloeimaand 1845. Haar, Bernard ter
Hanou, J.
1847 Willems, W. ; Amsterdam
Trefwoorden: poëzie; barken; reisverslagen; schipbreuk; drenkelingen; ;
Signatuur: H-261
14 Boek Jongelings-toonen. Gedichten voor jonge lieden. Aernoud 1850 Sneek
Trefwoorden: poëzie; ;
Signatuur: A-126
15 Boek Rijmwerk. Jong, S.S. de 1852 Sneek
Trefwoorden: poëzie; ;
Signatuur: J-116
16 Boek Da geunst fen eolis by it hirdsylin. Uetspritsin nei da uetdieling fen da pryzin oän da windirz, op da hirdsyldirzdeagin (...) onbekend 1852 Sneek
Trefwoorden: hardzeildag; poëzie; zeilwedstrijden; Sneek;
Signatuur: S-325; S-325-bis
17 Boek Dichterlijke nalatenschap. Borger, E.A. 1852 Haarlem
Trefwoorden: poëzie; theologie; Joure; Visser
Signatuur: J-158
18 Boek Frîske Hûsfrjeun. Rîm en Onrîm. Dijkstra, Waling 1852 Franeker
Trefwoorden: poëzie; verhalen; proza; ; Tsjerk Hiddes de Vries; Douwe Aukes
Signatuur: D-025
19 Boek Eenige gedichten van Gijsbert Japiks, met korte aanteekeningen. Leendertz, P. 1853 Sneek
Trefwoorden: poëzie; ; Gysbert Japicx
Signatuur: L-179
20 Artikel ijsvermaak op zee aan de kusten van Het Bildt, ter gelegenheid van den wedstrijd op schaatsen den 12 Februarij 1838.
In: Friesche Volksalmanak/Nieuwe Friesche Volksalmanak.
Jong Jacobszoon, W. de 1853
Trefwoorden: schaatssport; poëzie; Het Bildt;

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek