Pagina 1 van 12
Resultaten 1 - 20 van 225
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
1 Boek strijd op den Grooten Oceaan. Bienstock, Gregory 1938 Utrecht
Trefwoorden: oorlogen; Grote Oceaan; Atlantische Oceaan;
Signatuur: B-129
2 Boek Nederlanders in Oost en West, te water en te land. Lorenço da Silva. De Nederlanders in de Molukken, verovering v.d. Banda eilanden en Batsjian. Balen, Hendrik J. van Amsterdam
Trefwoorden: oorlogen; Molukken; Banda; Batsjian; Oost-Indië; West-Indië; Tholinx; Huydecoper
Signatuur: B-367
3 Boek slach by Warns 26 septimber 1345. Folkertsma, E.B. 1962
Trefwoorden: oorlogen; Warns;
Signatuur: F-207
4 Boek Nederlanders in Oost en West, te water en te land. De Twee Musketiers. Het beleg van Malakka, de Nederlanders in de Molukken. 1606-1608. Balen, Hendrik J. van Amsterdam
Trefwoorden: oorlogen; Malakka; Molukken; Oost-Indië;
Signatuur: B-364
5 Boek slach by Starum 1345. Biskreaun neffens de âldste boarnen, mei in oersjoch oer it foarkommen en it komôf fan de spreuk en de skiednis fan it oprjochtsjen fan de tinkstien op it Reade Klif, mei originele teksten. Groustra, G.R. 1978 Bolsward
Trefwoorden: oorlogen; Stavoren; Warns;
Signatuur: G-149
6 Boek Onze versterking in het landschap Edi, en de krijgsverrichtingen aldaar gedurende de maanden april en mei 1889. Bruinsma, J.F.D. 1890 Sneek
Trefwoorden: oorlogen; ;
Signatuur: B-149
7 Boek Beknopt verhaal weegens het gebeurde in de Lemmer Ten Tijde van het Innemen, Verblijf en weeder Verlaten door de Engelses (...) Poppes, Poppe Jans 1800
Trefwoorden: oorlogen; Lemmer; Engeland; Groot-Brittannië;
Signatuur: P-157; P-157-bis; P-157-qua
8 Boek Van de hoge helm en 't rode schild. Friese gouwen onder Saksische heersers. Halbertsma, H.
Trefwoorden: oorlogen; Friesland;
Signatuur: H-027
9 Artikel Militairen uit Sneek sneuvelden in de Tiendaagse Veldtocht.
In: Gens Nostra. Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging.
Wuisman, P.J.M. 1993
Trefwoorden: oorlogen; Sneek; België;
10 Boek Terschelling brandt 1666. Vries, K. de
Smit, J.
1966 Leeuwarden
Trefwoorden: zee-oorlogen; oorlogen; Terschelling; Engeland; Groot-Brittannië;
Signatuur: V-111
11 Boek Oorspronck ende voortganck van de Nederlantsche oorloghen. (...) sedert den Jare 1566, tot het Jaer 1601. Reyd, Everhart van 1633 Arnhem
Trefwoorden: oorlogen; zee-oorlogen; Nederland; Spanje;
Signatuur: R-156
12 Boek Als een veldhoen op de bergen. Een verhaal uit den Geuzentijd. Kingmans, Hugo Sneek
Trefwoorden: oorlogen; godsdiensten; Nederland; Spanje;
Signatuur: K-139
13 Boek Nederlanders in Oost en West, te water en te land. De verovering van Jacatra. Pieter v.d. Broeck, Jan Pietersz Coen. De stichting van Batavia. Balen, Hendrik J. van Amsterdam
Trefwoorden: oorlogen; zeehelden; Djakarta; Batavia; Oost-Indië; West-Indië; Coen, Jan Pieterszoon
Signatuur: B-368
14 Boek Nederlanders in Oost en West, te water en te land. Een ruiter van de compagnie. De Engelschen op Amboina. - Het beleg van Batavia 1619-1630. Balen, Hendrik J. van Amsterdam
Trefwoorden: oorlogen; zeeslagen; Batavia; Djakarta; Oost-Indië; West-Indië;
Signatuur: B-370
15 Boek bijzondere Vrijwillige Landstorm. onbekend 1923
Trefwoorden: oorlogen; defensie; ;
Signatuur: A-193
16 Boek Vijfendertig jaar Prinses Margriet Fonds. Geschiedenis van de Stichting voor oorlogsslachtoffers der Nederlandsche Koopvaardij. Houwen, A.A. van der 1991
Trefwoorden: oorlogen; koopvaardij; ;
Signatuur: H-613
17 Boek Feestgeschenk (...) uitgereikt door de subcommissie tot oprigting van een ntionaal gedenkteeken voor November 1813, enz. te Wymbritseradeel. Palm, J.H. van der 1863 Schiedam
Trefwoorden: herdenkingen; oorlogen; Frankrijk; Wymbritseradiel;
Signatuur: P-099
18 Boek Grote Pier van Kimswerd Kalma, Jacob Jetzes 1970 Leeuwarden
Trefwoorden: middeleeuwen; oorlogen; Sneek; Kimswerd; Friesland; Grote Pier
Signatuur: K-217; K-217-bis
19 Boek Geschiedenis der landing van het Engelsch-Russisch leger in Noord-Holland; alsmede der krijgsbedrijven (...) in den jare 1799. Vonk, L.C. 1801 Haarlem
Trefwoorden: legers; oorlogen; Friesland; Gelderland; Noord-Holland; Rusland; Engeland; Engeland; Groot-Brittannië; Frankrijk;
Signatuur: V-015
20 Boek Wij oorlogsvrijwilligers van de Koninklijke Marine. onbekend 2003 Den Haag
Trefwoorden: marine; oorlogen; Nederland; Duitsland; Oost-Indië;
Signatuur: O-069

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek

Opening bibliotheek:

Ma., Wo. t/m Vr. 10:00 - 12:30 uur
en 13:00 - 16:30 uur
Dinsdagen gesloten