Pagina 1 van 8
Resultaten 1 - 20 van 157
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
1 Artikel pakhuis van de West-Indische Compagnie.
In: Het Peperhuis.
Vroom, U.E.E. 1972
Trefwoorden: W.I.C.; monumentenzorg; ;
2 Artikel Negentiende eeuwse kerkbouw in Friesland
In: Keppelstok. Stichting Alde Fryske Tsjerken.
Elzinga, Gert
Hoffman, Don
Karstkarel, Peter
Terpstra, Rienk
Wielinga, R.J.
1979
Trefwoorden: kerkgebouwen; architecten; monumentenzorg; Friesland;
3 Artikel It ynterieur fan de tsjerke to Raerd (Rh.)
In: De Vrije Fries.
Steensma, Drs. R. 1970
Trefwoorden: kerkgebouwen; monumentenzorg; Raerd;
4 Artikel Hoe belibje wy as Friezen ús monuminten?
In: De Vrije Fries.
Steensma, Dr. Regn. 1976
Trefwoorden: monumentenzorg; Friesland;
5 Artikel Panorama van Friesland.
In: De Vrije Fries.
onbekend 1970 ->
Trefwoorden: volkskunst; beeldende kunst; kunst; literatuur; monumentenzorg; tentoonstellingen; musea; Friesland;
6 Artikel Museumcomplex uitgebreid met Kleinzand 20.
In: Jaarboek Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer
Hoeve, Sytse ten 1998 Sneek
Trefwoorden: Fries Scheepvaart Museum; monumentenzorg; kerkgebouwen; leger des heils; Sneek; Cate, Berend ten; Cate, Theunis ten
7 Artikel Voor ik het vergeet...
In: It doe yn it hjoed wer woun. Liber Amicorum voor Sytse ten Hoeve.
Tichelaar, Pieter Jan
Trefwoorden: monumentenzorg; Makkum;
8 Artikel Boerderij Wigledam gemeentelijk monument.
In: Nieuwsbrief. Monumenten en Archeologie.
onbekend 2009
Trefwoorden: restauraties; monumentenzorg; boerderijen; O.B.W.; jeugdherbergen; Sneek; Hoekstra, A.
9 Artikel verbreding van monumentenwacht naar erfgoedwacht. Naast exterieur ook het interieur.
In: Heemschut.
Koldeweij, Eloy 2010
Trefwoorden: Hindelooper schilderwerk; monumentenzorg; Nederland; Hindeloopen; Sneek;
10 Artikel Erfgoed in fusiegemeente Súdwest-Fryslân. De gemeente met de meeste gezichten.
In: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Timmer, Peter 2011
Trefwoorden: monumentenzorg; stadsgezichten; Zuidwesthoek; Friesland; Wonseradeel; Bolsward; IJlst; Sneek; Wymbritseradiel; Workum; Hindeloopen; Nijefurd; Stavoren;
11 Boek Tsien Fryske Monuminten. Twerda, H. 1975
Trefwoorden: monumentenzorg; onderwijs; poorten; Friesland; Sneek; waterpoort;
Signatuur: T-029
12 Boek By ús âlde tsjerken lâns. Kalma, Jacob Jetzes 1941 Assen
Trefwoorden: kerkgebouwen; monumentenzorg; ;
Signatuur: K-067
13 Boek Restaureren (monumentenrestauraties en subsidieverlening) in Friesland. onbekend 1953 Leeuwarden
Trefwoorden: restauratie; monumentenzorg; Friesland;
Signatuur: F-111
14 Boek toekomst voor ons verleden. Boorsma, T. 1975
Trefwoorden: monumentenzorg; Martinikerk; kerkgebouwen; Sneek;
Signatuur: B-230
15 Boek Stads- en dorpsgezichten. onbekend Zeist
Trefwoorden: monumentenzorg; ;
Signatuur: H-089
16 Boek Turf. Bazuin, J.E. 1975 Sneek
Trefwoorden: monumentenzorg; turf; ;
Signatuur: B-300
17 Boek Beleidsnota monumentenzorg voor de gemeente Sneek 1991-1996. onbekend 1992 Sneek
Trefwoorden: monumentenzorg; architectuur; Sneek;
Signatuur: S-140
18 Boek Shell Journaal van Nederlandse monumenten Fuchs, J.M.
Simons, W.J.
1974 Den Haag
Trefwoorden: monumentenzorg; gebouwen; ;
Signatuur: F-122
19 Boek Kleur op historische gebouwen. Denslagen, W.F.
Vries, A. de
1984 Den Haag
Trefwoorden: monumentenzorg; gebouwen; ;
Signatuur: D-177
20 Boek Behoud en herstel. Restauratie-technieken en monumentenzorg. Janssen, Corneille F. 1980 Bussum
Trefwoorden: restauratie; monumentenzorg; ;
Signatuur: J-148

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek