Pagina 1 van 4
Resultaten 1 - 20 van 61
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
1 Boek Schetsen en tafereelen uit de geschiedenis der Middeleeuwen. Grube, A.W.
Os, P. van
Sneek
Trefwoorden: middeleeuwen; ;
Signatuur: G-127
2 Boek vroege middeleeuwen in Holland. Honig, G.N. 1941 Amsterdam
Trefwoorden: middeleeuwen; Holland;
Signatuur: H-314
3 Boek Liudger's erfgoederen. Halbertsma, H.
Trefwoorden: middeleeuwen; Friesland; Liudger
Signatuur: H-377
4 Boek Enige merkwaardige gebruiken in het Friesland der dertiende eeuw. Halbertsma, H. 1955
Trefwoorden: middeleeuwen; Friesland;
Signatuur: O-021
5 Artikel Over de Friese invloed in Finland tijdens de Middeleeuwen.
In: Jaarboek Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer
Kylstra, A.D. 1962
Trefwoorden: middeleeuwen; Finland; Friesland;
6 Artikel oare Jancko Douwama.
In: Fries Museumbulletin/Fryslân. Nieuwsblad voor geschiedenis en cultuur.
Wind, Harmen 2001
Trefwoorden: middeleeuwen; Sneek; Douwama, Janco
7 Boek Westeuropese scheepvaart in de middeleeuwen. Asaert, G.C. 1974 Bussum
Trefwoorden: scheepvaart; middeleeuwen; West-Europa;
Signatuur: A-106; A-106-bis
8 Boek Frieslands middeleeuwse marktrechten. Buijtenen, M.P. van Leeuwarden
Trefwoorden: markten; middeleeuwen; Friesland;
Signatuur: B-032
9 Boek Frieslands Oudheid. Het rijk van de Friese koningen, opkomst en ondergang. Frieslands Oudheid. Halbertsma, H. 1982/2000 Utrecht
Trefwoorden: middeleeuwen; landsbestuur; Friesland;
Signatuur: H-440; H-440-bis
10 Boek Grote Pier van Kimswerd Kalma, Jacob Jetzes 1970 Leeuwarden
Trefwoorden: middeleeuwen; oorlogen; Sneek; Kimswerd; Friesland; Grote Pier
Signatuur: K-217; K-217-bis
11 Boek Fryske hannel yn de iere midsieuwen. Engbers, Jan 1980
Trefwoorden: economie; middeleeuwen; Friesland;
Signatuur: E-140
12 Boek Illustrium Frisiae Ordinum Historiographi, Historiarum ab excessv Caroliu Caesaris; Rerum sub Philippo II per Frisiam gestarum. Libri II. Winsemius, Pier 1629 Leeuwarden
Trefwoorden: geschiedenis; middeleeuwen; Friesland; Winsemius, Pier
Signatuur: W-092
13 Artikel Geschiedenis van Oud-Friesland. Naar de meest vertrouwbare bronnen bewerkt.
In: De Vrije Fries.
Blom, Ph. van 1900
Trefwoorden: geschiedenis; middeleeuwen; Friesland;
14 Artikel Tafereelen uit het leven van Bocko van Harinxma.
In: Friesche Volksalmanak/Nieuwe Friesche Volksalmanak.
Sminia, mr. H.B. van 1839
Trefwoorden: partijtwisten; middeleeuwen; Sneek; Harinxma, Bocke van
15 Artikel Enkele gedachten over schepen uit de late middeleeuwen.
In: Jaarboek Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer
Heide, Gerrit D. van der 1969/1970
Trefwoorden: middeleeuwen; scheepsarcheologie; ;
16 Boek Vroomheid in hout en steen. Middeleeuwse kerken in Noord-Nederland. Steensma, R. 1968 Baarn
Trefwoorden: kerkgebouwen; middeleeuwen; kloosters; Groningen; Friesland; Drente;
Signatuur: S-302
17 Boek Abhandlungen zur Geschichte der Schiffahrt. Hennig, Richard 1928 Jena
Trefwoorden: stoomvaart; vuurtorens; middeleeuwen; ontdekkingsreizen; Middellandse zee; Oostzee; Indische Oceaan;
Signatuur: H-048
18 Boek Van Friezen Franken en Saksen. 350-750. onbekend 1960 Leeuwarden
Den Haag
Trefwoorden: musea; bodemvondsten; middeleeuwen; Leeuwarden; Den Haag;
Signatuur: L-167
19 Boek Bronnen tot de geschiedenis van den handel met Engeland, Schotland en Ierland. Smit, Dr. H.J. 1928 ; 1942 ; 1950 Den Haag
Trefwoorden: economie; middeleeuwen; scheepvaart; Engeland; Schotland; Ierland; Groot-Brittannië;
Signatuur: S-008
20 Boek Friesche kleihoeve. Bijdrage tot de geschiedenis van den cultuurgrond vooral in Friesland en Groningen. Postma, Dr. O. 1934 Leeuwarden
Trefwoorden: boerderijen; kloosters; middeleeuwen; boeren; Friesland; Groningen;
Signatuur: P-055

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek