Pagina 1 van 5
Resultaten 1 - 20 van 87
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
1 Boek Heugenis. 1 April 1894 - 1 april 1919. Wumkes, Dr. G.A. 1919 Sneek
Trefwoorden: godsdiensten; ;
Signatuur: W-101
2 Boek Als een veldhoen op de bergen. Een verhaal uit den Geuzentijd. Kingmans, Hugo Sneek
Trefwoorden: oorlogen; godsdiensten; Nederland; Spanje;
Signatuur: K-139
3 Boek Chronicon conventus buscoducensis ordinis praedicatorum et historia monasterii Worcumiensis. Brouwer, P. Jacobo
Meijer, G.A.
1908
Trefwoorden: kloosters; godsdiensten; Woudrichem;
Signatuur: B-069
4 Boek Frijmitselderij en oera-Linda-boek. Wumkes, Dr. G.A. 1923 Sneek
Trefwoorden: godsdiensten; theologie; ;
Signatuur: W-069
5 Boek geschiedenissen kerckelyck ende Wereldtlyck van Friesland Oost ende West, van d'eerste geheuchenis af, tot op het jaer 1584. Schotanus, Christianus 1658 Franeker
Trefwoorden: geschiedenis; godsdiensten; Friesland;
Signatuur: S-287
6 Boek Volk in Friesland buiten de kerk. Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de H. Godgeleerdheid (...) Staverman, Rudolf Jozef 1954 Assen
Trefwoorden: godsdiensten; demografie; Friesland;
Signatuur: S-301
7 Boek Christelijke samenspreking tot troost voor bekommerde harten (Eene Christelijke Samensprekning uit Gods Woord). Dathenus, Petrus 1884 Sneek
Utrecht
Trefwoorden: theologie; godsdiensten; Nederland;
Signatuur: D-295
8 Boek Tussen hamer en staf. Voorchristelijke symboliek in de Nederlanden en elders in Europa. Logghe, Koenraad 1992 Turnhout
Trefwoorden: godsdiensten; afbeeldingen; Nederland; Europa;
Signatuur: L-448
9 Artikel Tien eeuwen Friesland, de Friezen en hun ziel en zaligheid.
In: Frisia illustrata.
Elzinga, Gert
Karstkarel, Peter
Maarel, Dick van der
Trefwoorden: godsdiensten; kerkgebouwen; Friesland;
10 Artikel Pierre Yvon (1646-1707) medewerker en opvolger van Jean de Labadie.
In: It Beaken.
Woude, C. van der 1976
Trefwoorden: godsdiensten; labadisten; Wiuwert; Yvon, Pierre
11 Artikel Zondagsschool doopsgezinde gemeente.
In: It Dryltser Kypmantsje.
Boschma, Frits 1982
Trefwoorden: doopsgezinden; godsdiensten; IJlst;
12 Artikel 'Groote Christelycke Zee-vaert' en 'De God- vreezende Zeeman', hun meer dan driehonderdjarige rol als toeverlaat voor de zeevarenden.
In: Mededelingen van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis/Tijdschrift voor Zeegeschiedenis.
Groot, S.J. de 1977
Trefwoorden: zeelieden; godsdiensten; ;
13 Artikel Anna Maria van Schuurman in Wieuwerd.
In: It Beaken.
Winsemius, Dieuwke 1976
Trefwoorden: godsdiensten; labadisten; Wiuwert; Schuurman, Anna Maria
14 Artikel Geschichte der Christianisierung im niederländischen Küstenbereich unter Berücksichtigung der Bodenforschung.
In: Forschungsinstitut für den friesischen Küstenraum. Beiträge und Ergebnisse der Kolloquien.
Halbertsma, H. 1976
Trefwoorden: godsdiensten; bodemvondsten; Friesland; Radboud
15 Artikel Abel Tasman aan de wal te Batavia. (1648-1659).
In: Mededelingen van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis/Tijdschrift voor Zeegeschiedenis.
Graaf, H.J. de 1971
Trefwoorden: ontdekkingsreizen; godsdiensten; Batavia; Oost-Indië; Tasman, Abel
16 Artikel Doopsgezinde Oude Vlamingen. Een kleine correctie en nadere informatie.
In: De Vrije Fries.
Nielsen, Dr. J.T. 1968
Trefwoorden: doopsgezinden; godsdiensten; Friesland;
17 Boek Verhaal van de verrigtingen der Jezuieten in Friesland. Heijden, Willebrordus van der 1842 Leeuwarden
Trefwoorden: godsdiensten; kloosters; rooms katholieken; Friesland;
Signatuur: H-028
18 Boek Reynier Jansen of Philadelphia. Early American Printer. A Chapter in Seventeenth-Century Nonconformity. Riewald, J.G. 1970 Groningen
Trefwoorden: drukkerijen; doopsgezinden; godsdiensten; Philadelphia; U.S.A.; Harlingen; Jansen, Reynier
Signatuur: R-063
19 Boek Antwoord op het Schimpgedigt in den Jare 1740. Ten tyde van de Synodale Vergaderinge binnen de Stad Sneek uitgestrooit. Victis, Victoria 1741 Rotterdam
Trefwoorden: poëzie; godsdiensten; Hervormde kerk; Sneek; Friesland;
Signatuur: V-118
20 Boek Groote Christelijke Zee-Vaert, In XXVI. Predicatien, In maniere van een Zee-Postille. (...) Westermannum, Adamum 1729 Amsterdam
Trefwoorden: scheepvaart; godsdiensten; predikanten; theologie; Stavoren;
Signatuur: W-141

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek