Pagina 4 van 13
Resultaten 61 - 80 van 254
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
61 Boek Schylgeralân. Een beschrijving van land en volk van het eiland Ter-Schelling. Knop, Gerrit 1946 Leiden
Trefwoorden: geschiedenis; plaatsbeschrijvingen; Terschelling;
Signatuur: K-064
62 Boek historie gaat door het eigen dorp. Deel III. Algra, A. Leeuwarden
Trefwoorden: plaatsbeschrijvingen; geschiedenis; Ternaard; Oosternijkerk; Kollum; Oentsjerk; Drogeham; Sumar; Warten; Wirdum; Aldeboarn; Donkerbroek; Appelscha; Arum;
Signatuur: A-115
63 Boek gritenij Dantumadiel. Botke, Dr. J. 1932 Dokkum
Trefwoorden: plaatsbeschrijvingen; geschiedenis; Dantumadeel;
Signatuur: B-244
64 Boek Sneek in de achttiende eeuw. Japenga, F.J. 1977 Bolsward
Trefwoorden: plaatsbeschrijvingen; geschiedenis; Sneek;
Signatuur: J-140; J-140-ter
65 Boek Hindeloopen Friesland's elfde stede. Buijtenen, M.P. van 1942 Amsterdam
Trefwoorden: plaatsbeschrijvingen; geschiedenis; Hindeloopen;
Signatuur: B-287; B-287-bis
66 Boek Schetsen uit de algemeene geschiedenis, voor de hoogste afdeeling der lagere school en de voorbereidende klasse der normaalschool. Bergmans, J. 1892 Sneek
Trefwoorden: onderwijs; geschiedenis; ;
Signatuur: B-295
67 Boek Hoe het oude Terschelling zich vernieuwde. Colmjon, Gerben 1950 Den Haag
Trefwoorden: plaatsbeschrijvingen; geschiedenis; Terschelling;
Signatuur: C-001
68 Boek grietenij Idaarderadeel. Buijtenen, M.P. van 1947 Dokkum
Trefwoorden: plaatsbeschrijvingen; geschiedenis; Idaarderadeel;
Signatuur: B-473
69 Boek Uit de geschiedenis van Eernewoude. Carsjens, Adrianus Earnewâld
Trefwoorden: plaatsbeschrijvingen; geschiedenis; Earnewâld;
Signatuur: C-130
70 Boek Ysbrechtum, ons dorp. onbekend 1972
Trefwoorden: geschiedenis; plaatsbeschrijvingen; Ysbrechtum;
Signatuur: Y-031
71 Boek Sprake en sproke van het jaar. Stoppelaar, R.J. de Laren
Trefwoorden: verhalen; geschiedenis; Friesland;
Signatuur: S-295
72 Boek Friesch schoolboek. I. Korte beschrijving van de Provincie Friesland of overzigt van den tegenwoordigen toestand van dit gewest. Eekhoff, Wopke 1864
Trefwoorden: onderwijs; geschiedenis; Friesland;
Signatuur: E-095
73 Boek Oude geschiedenis der Hellenen. Schijfsma, E.W. 1896 Sneek
Trefwoorden: onderwijs; geschiedenis; Griekenland;
Signatuur: S-323
74 Boek Van Friezen, Franken en Saksen. 350-750 onbekend 1960 Leeuwarden
Trefwoorden: geschiedenis; musea; Leeuwarden;
Signatuur: F-087
75 Boek Algemeen Aardrijks- en Geschiedkundig woordenboek, van de Provincie Friesland. onbekend 1833 Sneek
Trefwoorden: aardrijkskunde; geschiedenis; Friesland;
Signatuur: S-286
76 Boek Odo Bothnia ef de Noarmannen yn Fryslân Historisk Romantisk forhael út de Fryske skiednis yn it foarste fen de 10de ieu. Asman, J.P. 1893 Workum
Trefwoorden: geschiedenis; vikingschepen; Friesland; Bothnia, Odo
Signatuur: A-139
77 Boek Fryske Librije. Rige lytse folksskriften. Gosses, I.H. 1932 Bolsward
Trefwoorden: geschiedenis; volkskunde; Friesland;
Signatuur: G-238
78 Boek Vragen over vroeger. Handleiding voor het maken van historische interviews. Hagen, Jelle 1993
Trefwoorden: geschiedenis; museologie; ;
Signatuur: H-074
79 Boek bezoek aan Friesland. Kamerling, G. 1916 Leeuwarden
Trefwoorden: geschiedenis; reisverslagen; Friesland;
Signatuur: K-022
80 Boek Repertorium Frieslands verleden. Overzicht van Tijdschriftartikelen de Friese geschiedenis betreffende. Kalma, Jacob Jetzes 1955 Leeuwarden
Trefwoorden: bibliografieën; geschiedenis; Friesland;
Signatuur: K-056

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek

Opening bibliotheek:

Ma., Wo. t/m Vr. 10:00 - 12:30 uur
en 13:00 - 16:30 uur
Dinsdagen gesloten