Pagina 12 van 13
Resultaten 221 - 240 van 254
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
221 Artikel Lemmer, heel apart en sfeervol. De Zuiderzee met het hemd boven de broek en meer verhalen.
In: Friesland Post
onbekend 1978
Trefwoorden: havens; geschiedenis; Lemmer;
222 Artikel historische hart van Sneek
In: Sneek beeld van een stad.
Karstkarel, Peter
Trefwoorden: geschiedenis; plattegronden; Sneek;
223 Artikel Boalsert hert fan Westergoa.
In: It Beaken.
onbekend 1955
Trefwoorden: plaatsbeschrijvingen; geschiedenis; Bolsward;
224 Artikel Hindeloopen en de Hindelopers, beoordeeld in 18de- en 19de eeuwse geschriften.
In: De Vrije Fries.
Halbertsma, H. 1962
Trefwoorden: dialecten; geschiedenis; Hindeloopen;
225 Artikel Friesch dorp in 1546.
In: De Vrije Fries.
Postma, Dr. O. 1920
Trefwoorden: dorpen; plaatsbeschrijvingen; geschiedenis; Kornwerd;
226 Artikel Grietenij Doniawerstal. In het einde der 16de en een goed deel der 17de eeuw.
In: De Vrije Fries.
Wallkes, G.H. van Borssum 1900
Trefwoorden: plaatsbeschrijvingen; geschiedenis; Doniawerstal;
227 Artikel Geschiedenis van Oud-Friesland. Naar de meest vertrouwbare bronnen bewerkt.
In: De Vrije Fries.
Blom, Ph. van 1900
Trefwoorden: geschiedenis; middeleeuwen; Friesland;
228 Artikel Galamagracht omstreeks 1904.
In: It Dryltser Kypmantsje.
onbekend 1992
Trefwoorden: geschiedenis; IJlst; Galamagracht;
229 Artikel Friese Oudheidkunde Anno 1877.
In: It Beaken.
Halbertsma, H. 1977
Trefwoorden: geschiedenis; Friesland;
230 Artikel Geschiedenis en beschrijving van de Grietenij het Bildt.
In: Friesche Volksalmanak/Nieuwe Friesche Volksalmanak.
Wassenbergh, A. 1843
Trefwoorden: geschiedenis; Het Bildt;
231 Artikel Sneek en Bolsward in Woord en Beeld.
In: Fen Fryske Groun.
onbekend 1929
Trefwoorden: plaatsbeschrijvingen; foto's; geschiedenis; Sneek; Bolsward;
232 Artikel Iets over de Stad Sneek.
In: Vriend des Vaderlandsch.
Molenaar, A. 1829
Trefwoorden: plaatsbeschrijvingen; geschiedenis; Sneek;
233 Artikel
In: Schylge myn lântse.
onbekend 1964 ->
Trefwoorden: geschiedenis; Terschelling;
234 Artikel Itens: klein dorp, grote boeren.
In: Lit ús tinke oan âlde tiden. In nije kar Ut 'e Lapekoer.
Woude, D.M. van der 1972
Trefwoorden: plaatsbeschrijvingen; boeren; geschiedenis; Itens;
235 Artikel Tien eeuwen Friesland, de Friezen en hun dorpen, vlekken en buurschappen.
In: Frisia illustrata.
Elzinga, Gert
Karstkarel, Peter
Maarel, Dick van der
Trefwoorden: dorpsgezichten; plaatsbeschrijvingen; geschiedenis; Friesland;
236 Artikel Reconstructie van West-Terschelling 1666.
In: Cornelis Douwes.
Smit, J. 1966
Trefwoorden: plaatsbeschrijvingen; geschiedenis; West-Terschelling;
237 Artikel
In: It Dryltser Kypmantsje.
onbekend 1981 ->
Trefwoorden: geschiedenis; IJlst;
238 Artikel eiland Ameland.
In: Friesche Volksalmanak/Nieuwe Friesche Volksalmanak.
Hettema, Montanus de Haan 1855
Trefwoorden: geschiedenis; Ameland; Camminga
239 Artikel Over Sneeker straatnamen.
In: Friesche Volksalmanak/Nieuwe Friesche Volksalmanak.
Miedema, mr. Age S. 1896
Trefwoorden: geschiedenis; plattegronden; kaarten; Sneek;
240 Artikel kroniek van Ocko van Scharl een voorbeeld van Staverse geschiedschrijving?
In: It Beaken.
Zeinstra, D.J.M. 1975
Trefwoorden: geschiedenis; Stavoren; Scharl, Ocko van

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek

Opening bibliotheek:

Ma., Wo. t/m Vr. 10:00 - 12:30 uur
en 13:00 - 16:30 uur
Dinsdagen gesloten