Pagina 7 van 13
Resultaten 121 - 140 van 254
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
121 Boek revolutie ontrafeld. Politiek in Friesland 1795 - 1798. Kuiper, Jacques 2002 Franeker
Trefwoorden: opstand; geschiedenis; politieke stromingen; Friesland;
Signatuur: J-100
122 Artikel Harlinger en Bildtse doopgezinden. Kettingmigratie en elitevorming in Friesland omstreeks 1600.
In: De Vrije Fries.
Kuiken, Kees 2003
Trefwoorden: doopsgezinden; geschiedenis; Harlingen; Het Bildt;
123 Tijdschrift Fryslân. Historisch tijdschrift. Krul, Siebrand Leeuwarden
Trefwoorden: geschiedenis; Friesland;
Signatuur: L-323
124 Boek Volendam. Beschrijvende Catalogus van de tentoonstelling gewijd aan Volendam in het Zuiderzeemuseum Kruissink, G.R. 1969
Trefwoorden: havens; scheepvaart; visserij; plaatsbeschrijvingen; geschiedenis; Volendam;
Signatuur: K-086
125 Artikel Bloei en verval van Hindeloopen.
In: Het Peperhuis.
Kruissink, G.R. 1958
Trefwoorden: geschiedenis; havens; economie; Hindeloopen;
126 Boek Fan Galama oant gemeente Himmelumer Aldefurd. Koopmans, G. 1984
Trefwoorden: geschiedenis; foto's; Hemelumer Oldeferd; Nijefurd;
Signatuur: K-248
127 Boek Sneeck, die Eenigste Bemeurde Stads van geheel Frijszlandt. Een oriëntering in de geschiedenis van de stad Sneek. Koopman, Geke
Jager, Riekje de
Rijpma, Annelies
Blijdorp, Annemarie
Kuiper, Jan
Steeneker, Willem
Bergstra, Tom
Lang, Jan de
Glee, Wiebren de
1970 Sneek
Trefwoorden: geschiedenis; onderwijs; museumeducatie; Sneek;
Signatuur: A-319
128 Boek Schylgeralân. Een beschrijving van land en volk van het eiland Ter-Schelling. Knop, Gerrit 1946 Leiden
Trefwoorden: geschiedenis; plaatsbeschrijvingen; Terschelling;
Signatuur: K-064
129 Boek Woudsender verhalen van vroeger Knobbe, Klaas 1993 Woudsend
Trefwoorden: geschiedenis; plaatsbeschrijvingen; visserij; visaken; Woudsend;
Signatuur: W-063
130 Boek Zes eeuwen Rotterdam. Kersbergen, A.C. Rotterdam
Trefwoorden: geschiedenis; Rotterdam;
Signatuur: K-098
131 Boek 419 x Friesland. Van Slijkenburg tot Moddergat. Karstkarel, Peter 2005 Leeuwarden
Trefwoorden: steden; dorpen; geschiedenis; gemeenten; plaatsbeschrijvingen; Friesland; Achtkarspelen; Ameland; Het Bildt; Boarnsterhim; Bolsward; Dantumadeel; Dongeradeel; Ferwerderadeel; Franekeradeel; Gaasterlân-Sleat; Harlingen; Heerenveen; Kollumerland c.a.; Leeuwarden; Leeuwarderadeel; Lemsterland; Littenseradiel; Menaldumadeel; Nijefurd; Opsterland; Schiermonnikoog; Skarsterlân; Smallingerland; Sneek; Terschelling; Tytsjerk; Vlieland; Weststellingwerf; Wûnseradiel; Wymbritseradiel;
Signatuur: L-365
132 Boek Swichum. Dorp, kerk en de Aytta's. Karstkarel, Peter
Laan, Leo van der
2000 Leeuwarden
Trefwoorden: geschiedenis; plaatsbeschrijvingen; dorpen; kerkgebouwen; Swichum; Aytta, Viglius van
Signatuur: K-448
133 Artikel historische hart van Sneek
In: Sneek beeld van een stad.
Karstkarel, Peter
Trefwoorden: geschiedenis; plattegronden; Sneek;
134 Boek bezoek aan Friesland. Kamerling, G. 1916 Leeuwarden
Trefwoorden: geschiedenis; reisverslagen; Friesland;
Signatuur: K-022
135 Boek Repertorium Frieslands verleden. Overzicht van Tijdschriftartikelen de Friese geschiedenis betreffende. Kalma, Jacob Jetzes 1955 Leeuwarden
Trefwoorden: bibliografieën; geschiedenis; Friesland;
Signatuur: K-056
136 Boek Men meldt ons uit Friesland. Een aantal zeventiende eeuwse geschriften die opzien baarden met een lijst van 17de-eeuwse kleine Friese gelegenheidsgeschriften Kalma, Jacob Jetzes 1973 Leeuwarden
Trefwoorden: bibliografieën; geschiedenis; Friesland;
Signatuur: K-068
137 Boek Geschiedenis van Friesland. Kalma, Jacob Jetzes
Spahr van der Hoek, Johan Jacob
Vries, Mr. K. de
1968 Drachten
Trefwoorden: geschiedenis; Friesland;
Signatuur: K-106
138 Boek Om Gysbert Japiks hinne. Fryslan yn de XVII-de ieu. Kalma, Jacob Jetzes 1963 Bolsward
Trefwoorden: geschiedenis; economie; visserij; walvisvaart; scheepvaart; theologie; Friesland; Baarderadeel; Gysbert Japicx
Signatuur: K-145
139 Boek Skiednis van Fryslân. Kalma, Douwe 1965 Grou
Trefwoorden: geschiedenis; Friesland;
Signatuur: K-054
140 Boek geïllustreerde geschiedenis van Sloten. Jong, Tjipke de 1983 Balk
Trefwoorden: plaatsbeschrijvingen; geschiedenis; steden; sloten; Gaasterlân-Sleat;
Signatuur: J-170

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek

Opening bibliotheek:

Ma., Wo. t/m Vr. 10:00 - 12:30 uur
en 13:00 - 16:30 uur
Dinsdagen gesloten