Pagina 1 van 2
Resultaten 1 - 20 van 40
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
1 Boek 100 jaar Zuiderkerk. Boer, U. de
Oppewal, G.
1988;1994
Trefwoorden: kerkgebouwen; gereformeerde kerk; Sneek;
Signatuur: B-155; B-155-bis
2 Artikel Gereformeerde Kerk IJlst 100 jaar.
In: It Dryltser Kypmantsje.
Boschma, Frits 1988
Trefwoorden: gereformeerde kerk; IJlst;
3 Artikel Honderd jaar Friesland, de Friezen en hun geloof
In: Als de dag van Gisteren.
Breuker, Jan Friese Pers, Leeuwarden
Trefwoorden: Hervormde kerk; gereformeerde kerk; rooms katholieken; doopsgezinden; jodendom; predikanten; theologie; kerkgebouwen; Friesland;
4 Boek Gereformeerde Bloem-hof, Versierd met verscheidene Christelijke Gebeden en Gezangen. (...) Burgh, Wolterus ter Sneek
Trefwoorden: gereformeerde kerk; liederen; ;
Signatuur: B-220
5 Boek Bedehuizen. Kerken in Makkum van Baptisten, Doopsgezinden, Gereformeerden en Katholieken. Errens, D. van Weezel 2010 Makkum
Trefwoorden: kerkgebouwen; baptisten; doopsgezinden; gereformeerde kerk; rooms katholieken; Makkum;
Signatuur: E-236; E-236-bis
6 Boek ouderlingen-ambt. Referaten gehouden op de Eerste Friesche Gereformeerde Ouderlingen- Conferentie, 26 september 1917 in de Zuiderkerk. Es, W.A. van
Klaarhamer, J.P.
1917 Sneek
Trefwoorden: gereformeerde kerk; Sneek;
Signatuur: E-112
7 Boek Leesboek over de Gereformeerde geloofsleer. Gravemeijer, H.E. 1981-1894 Sneek
Trefwoorden: gereformeerde kerk; theologie; ;
Signatuur: G-100
8 Boek Hâldt op Jonges! Kort beskie oan Pieter en Lútsen. Grouergea, Gabe fen Workum
Trefwoorden: Hervormde kerk; gereformeerde kerk; Heeg; Wagenaar, Lutzen; Troelstra, Pieter Jelles
Signatuur: G-134
9 Boek Gereformeerde geloofsleer. Heyns, W. 1927 Sneek
Trefwoorden: gereformeerde kerk; theologie; Nederland;
Signatuur: H-703
10 Artikel Kleinzand 22-24 wordt Sustring-Sytsmahûs.
In: Jaarboek Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer
Hoeve, Sytse ten 2004
Trefwoorden: Fries Scheepvaart Museum; gebouwen; woongebouwen; huizen; kerkgebouwen; gereformeerde kerk; Sneek;
11 Tijdschrift Uit de Levensbron. Wekelijkse predicatiën. Hovius, J.
Hilbers, Ds. A.H.
Sneek
Trefwoorden: gereformeerde kerk; predikanten; Sneek;
Signatuur: H-511 (Sneker drukken). Tresoar, Leeuwarden.
12 Boek Naamlijst der Friese Gereformeerde Predikanten. Kalma, Jacob Jetzes 1964/1974 Leeuwarden
Trefwoorden: naamlijsten; predikanten; gereformeerde kerk; Friesland;
Signatuur: K-053; K-053-bis
13 Boek Gereformeerden in Sneek contra Doopsgezinden. Kalma, Jacob Jetzes 1952
Trefwoorden: gereformeerde kerk; doopsgezinden; Sneek;
Signatuur: K-271
14 Boek Vóór vijf-en-twintig jaren. Bladzijden uit de geschiedenis der Doleantie in Friesland. Kasteel, G.H. van Sneek
Trefwoorden: gereformeerde kerk; Friesland;
Signatuur: K-211
15 Boek Friesland's verleden. De Friezen en hun geschiedenis in vijftig verhalen. Kooistra, Douwe 2008 Leeuwarden
Trefwoorden: boeren; terpen; economie; dijken; ontginningen; kloosters; turf; landbouw; gereformeerde kerk; oproer; labadisten; waterbouwkundige werken; vrijkorpsen; overstromingen; industrie; Friesland;
Signatuur: K-409
16 Boek Zestal leerredenen vrije stoffen uit het oude en nieuwe testament. Koomans, M. Sneek
Trefwoorden: gereformeerde kerk; theologie; ;
Signatuur: K-261
17 Boek Acta der particuliere synode van de Gereform. kerken in Friesland (z.g.) gehouden te Sneek 11 juni 1947. Loo, E.N. van 1947
Trefwoorden: gereformeerde kerk; Sneek;
Signatuur: L-304
18 Tijdschrift Kerkvenster. Lugtigheid, J. Sneek
Trefwoorden: gereformeerde kerk; Hervormde kerk; Sneek; Ysbrechtum; Tjalhuizum; Tirns;
Signatuur: S-759
19 Boek oordeel zuiver! Mijn bezwaar tegen de preek over zondag 3; eenige pleitredenen der geelkerken-groep, en iets aangaande de malcontentie. Marinus, H. 1925 Sneek
Trefwoorden: gereformeerde kerk; theologie; godsdiensten; Amsterdam; Nederland;
Signatuur: M-207
20 Boek doleantie in Oosthem, Abbega en Folsgare. Oorzaak en gevolgen van een kerkscheuring. Popta, T.E. van 1995 Oosterend
Trefwoorden: Hervormde kerk; gereformeerde kerk; Oosthem; Abbega; Folsgare;
Signatuur: P-220

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek

Opening bibliotheek:

Ma., Wo. t/m Vr. 10:00 - 12:30 uur
en 13:00 - 16:30 uur
Dinsdagen gesloten