Pagina 1 van 2
Resultaten 1 - 20 van 40
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
1 Boek Acta der particuliere synode van de Gereform. kerken in Friesland (z.g.) gehouden te Sneek 11 juni 1947. Loo, E.N. van 1947
Trefwoorden: gereformeerde kerk; Sneek;
Signatuur: L-304
2 Boek Mededeelingen van den raad der Gereformeerde Kerk van Sneek aan de leden der Gemeente. Februari 1918. onbekend 1918 Sneek
Trefwoorden: gereformeerde kerk; Sneek;
Signatuur: S-719
3 Boek ouderlingen-ambt. Referaten gehouden op de Eerste Friesche Gereformeerde Ouderlingen- Conferentie, 26 september 1917 in de Zuiderkerk. Es, W.A. van
Klaarhamer, J.P.
1917 Sneek
Trefwoorden: gereformeerde kerk; Sneek;
Signatuur: E-112
4 Boek Vóór vijf-en-twintig jaren. Bladzijden uit de geschiedenis der Doleantie in Friesland. Kasteel, G.H. van Sneek
Trefwoorden: gereformeerde kerk; Friesland;
Signatuur: K-211
5 Artikel Gereformeerde Kerk IJlst 100 jaar.
In: It Dryltser Kypmantsje.
Boschma, Frits 1988
Trefwoorden: gereformeerde kerk; IJlst;
6 Tijdschrift Gereformeerde Kerk, Sneek. Jaarboekje. onbekend Sneek
Trefwoorden: gereformeerde kerk; Sneek;
Signatuur: S-718
7 Boek 100 jaar Zuiderkerk. Boer, U. de
Oppewal, G.
1988;1994
Trefwoorden: kerkgebouwen; gereformeerde kerk; Sneek;
Signatuur: B-155; B-155-bis
8 Boek Naamlijst der Friese Gereformeerde Predikanten. Kalma, Jacob Jetzes 1964/1974 Leeuwarden
Trefwoorden: naamlijsten; predikanten; gereformeerde kerk; Friesland;
Signatuur: K-053; K-053-bis
9 Boek Hâldt op Jonges! Kort beskie oan Pieter en Lútsen. Grouergea, Gabe fen Workum
Trefwoorden: Hervormde kerk; gereformeerde kerk; Heeg; Wagenaar, Lutzen; Troelstra, Pieter Jelles
Signatuur: G-134
10 Boek treurige van het doleeren in drieërlei opzicht aangewezen. Ter overweging aangeboden aan deleerenden en niet-doleerenden. onbekend Sneek
Trefwoorden: theologie; gereformeerde kerk; ;
Signatuur: S-391
11 Boek doleantie in Gaastmeer 1887-1898. Tysma
Trefwoorden: Hervormde kerk; gereformeerde kerk; Gaastmeer;
Signatuur: T-101
12 Boek Schetsen en herinneringen. Uitgegeven ter gelegenheid van het 25ste gedenkjaar der Friesche zending. onbekend 1925 Sneek
Trefwoorden: gedenkboeken; gereformeerde kerk; Sneek; Java; Indonesië;
Signatuur: Z-093; 093-bis
13 Boek Gereformeerden in Sneek contra Doopsgezinden. Kalma, Jacob Jetzes 1952
Trefwoorden: gereformeerde kerk; doopsgezinden; Sneek;
Signatuur: K-271
14 Boek Leesboek over de Gereformeerde geloofsleer. Gravemeijer, H.E. 1981-1894 Sneek
Trefwoorden: gereformeerde kerk; theologie; ;
Signatuur: G-100
15 Boek 'Geest en Bruid zeggen: Kom!' Afscheidspreek van ds. J.M. Spier. Spier, J.M. 1967 Sneek
Trefwoorden: gereformeerde kerk; predikanten; Sneek; Spier, J.M.
Signatuur: S-170
16 Boek 1869-1929. Gedenkschrift. Jongelings Vereeniging op Gereformeerden Grondslag te Sneek. onbekend 1929 Sneek
Trefwoorden: gereformeerde kerk; jeugdwerk; Sneek;
Signatuur: S-823
17 Boek Gereformeerde Bloem-hof, Versierd met verscheidene Christelijke Gebeden en Gezangen. (...) Burgh, Wolterus ter Sneek
Trefwoorden: gereformeerde kerk; liederen; ;
Signatuur: B-220
18 Boek Zestal leerredenen vrije stoffen uit het oude en nieuwe testament. Koomans, M. Sneek
Trefwoorden: gereformeerde kerk; theologie; ;
Signatuur: K-261
19 Boek oordeel zuiver! Mijn bezwaar tegen de preek over zondag 3; eenige pleitredenen der geelkerken-groep, en iets aangaande de malcontentie. Marinus, H. 1925 Sneek
Trefwoorden: gereformeerde kerk; theologie; godsdiensten; Amsterdam; Nederland;
Signatuur: M-207
20 Boek leer en de practijk der Afgescheidenen en Doleerenden in strijd met de heilige schrift. (...) onbekend Sneek
Trefwoorden: theologie; gereformeerde kerk; ;
Signatuur: A-064

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek