Pagina 3 van 12
Resultaten 41 - 60 van 237
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
41 Artikel Beknopte handleiding voor het bepalen van de ligging van huizen en boerderijen,
In: Genealogysk Jierboekje.
Meer, D.J. van der 1971 Leeuwarden
Trefwoorden: genealogieën; kadaster; floreen; ;
42 Artikel geslacht Staak.
In: Genealogysk Jierboekje.
Hoeve, Sytse ten 1972 Leeuwarden
Trefwoorden: genealogieën; gebrandschilderde ramen; ; Staak; Staak, Ype Ulbes; Staak, Ulbe
43 Boek Wieuwerd (Wyoerd) en Britswerd met betrekking tot het Walta-bezit benevens blik op enkele dorpsgenoten en eigen familie-belevenissen. Swierstra, Rinke 1973
Trefwoorden: schieringers; vetkopers; overstromingen; grafstenen; stinsen; plaatsnamen; partijtwisten; genealogieën; Wiuwert; Britswert; Walta; Aylva, van
Signatuur: S-191
44 Artikel Aanvullingen Genealogie Alma.
In: Genealogysk Jierboekje.
Vries, D. de 1974 Leeuwarden
Trefwoorden: genealogieën; ; Alma
45 Artikel Aanvullingen Genealogie Bloembergen.
In: Genealogysk Jierboekje.
Vries, D. de 1974 Leeuwarden
Trefwoorden: genealogieën; ; Bloembergen
46 Artikel Genealogie Du Houx de Grand' Cour.
In: Genealogysk Jierboekje.
Bouma, C. 1974 Leeuwarden
Trefwoorden: genealogieën; patriotten; Frankrijk; Du Houx
47 Artikel Terschelling in vroeger tijd.
In: Mensen van vroeger en de dingen die zij aan ons hebben nagelaten
Dekker, T.W.
Dieren, Hille van
Feyfer, Henk J. de
Jong-Ree, H. de
Schepperle, George
Smit, Jo
1975
Trefwoorden: genealogieën; zeevaartscholen; predikanten; reddingboten; reddingsmaatschappijen; jutters; rederijen; grafstenen; Terschelling; Zwaal, Tekele Rijnsz; Doeksen, Cornelis Jansen; Eschauzier
48 Artikel Wigmana.
In: Genealogysk Jierboekje.
Buma, Bernhard van Haersma 1976 Leeuwarden
Trefwoorden: genealogieën; Abbega; Sneek; Wigmana
49 Boek Repertorium van familienamen 1811-1812 in Friesland aangenomen of bevestigd. Deel 1. Nieuwland, P. 1977 Leeuwarden
Trefwoorden: genealogieën; Achtkarspelen; Aengwirden; Baarderadeel; Barradeel; Bolsward;
Signatuur: N-071
50 Artikel Kwartieren van Beitj Tymens uit Hindeloopen.
In: Genealogysk Jierboekje.
Douwes, T.E.A. 1977 Leeuwarden
Trefwoorden: genealogieën; Hindeloopen; Beitj Tymens
51 Boek Repertorium van familienamen 1811-1812 in Friesland aangenomen of bevestigd. Deel 2. Nieuwland, P. 1978 Leeuwarden
Trefwoorden: genealogieën; Dantumadeel; Dokkum; Doniawerstal; Ferwerderadeel; Franeker;
Signatuur: N-071
52 Boek Heringa's uit Dongjum. Geschiedenis van een Friese familie. Heringa, J.W. 1978 Franeker
Trefwoorden: genealogieën; Dongjum; Heringa
Signatuur: H-636
53 Boek Kaartsysteem op namen van Friese schepen en schippers (2e helft 18e eeuw), aangelegd door wijlen de heer J.Y. Feenstra te Leeuwarden . Feenstra, J.Y. 1978
Trefwoorden: schippers; genealogieën; scheepvaart; Friesland; Feenstra, J.Y.
Signatuur: F-149
54 Boek restauratie van het gemeentehuis te Hindeloopen. Kroes, F. 1978 Sneek
Trefwoorden: restauratie; gemeentehuizen; genealogieën; monumentenzorg; Hindeloopen;
Signatuur: H-388
55 Artikel Molenaar.
In: Genealogysk Jierboekje.
Karstkarel, Peter
Nieuwland, Pieter
1978
Trefwoorden: genealogieën; architecten; Sneek; Molenaar; Molenaar, Meinse; Molenaar, Nicolaas
56 Boek Nederlandsche Adel of naamlijst van de afstammelingen der edelen in Nederland benevens hunne huwelijken, kinderen en nakomelingen tot op heden. Muelen, J.C. van der 1979 Den Haag
Trefwoorden: adel; genealogieën; Nederland;
Signatuur: M-039
57 Boek Repertorium van familienamen 1811-1812 in Friesland aangenomen of bevestigd. Deel 4 Nieuwland, P. 1979 Leeuwarden
Trefwoorden: genealogieën; Hennaarderadeel; Hindeloopen; Idaarderadeel; Kollumerland c.a.; Leeuwarden; Leeuwarderadeel;
Signatuur: N-071
58 Boek familie de Rapper (door de eeuwen heen) Rapper, Marten de 1979;1992
Trefwoorden: genealogieën; ; Rapper, de
Signatuur: R-219
59 Boek Schiermonnikoog, lytje pole. Mellema, Louise 1981 Haren
Trefwoorden: heraldiek; genealogieën; bevolking; kerkgebouwen; kloosters; godsdiensten; folklore; reddingsmaatschappijen; volkskunde; Schiermonnikoog;
Signatuur: M-263
60 Boek Tuinier. Geschiedenis van een Gaasterlandse familie. Parenteel van het echtpaar Anne Geerts Tuinier en Aaltje Wanders Bergsma. Jong, J. de 1982
Trefwoorden: genealogieën; Gaasterlân-Sleat; Tuinier, Anne Geerts; Bergsma, Aaltje Wanders
Signatuur: J-165

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek