Pagina 2 van 12
Resultaten 21 - 40 van 237
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
21 Artikel Genealogiën Römer, Canter en Rolf en het familiewapen Heringa.
In: Genealogysk Jierboekje.
onbekend 1963 Leeuwarden
Trefwoorden: genealogieën; ; Römer; Heringa; Canter; Rolf
22 Boek Huis- en familiearchieven. Liauckama - Van Grotenhuis. Andreae, S.J. Fockema 1964 Leeuwarden
Trefwoorden: archieven; genealogieën; ; Liauckama; Grotenhuis, van
Signatuur: F-025
23 Boek Huis- en familiearchieven. Van Harinxma thoe Slooten. Andreae, S.J. Fockema 1964 Leeuwarden
Trefwoorden: archieven; genealogieën; ; Harinxma thoe Slooten, van
Signatuur: F-031
24 Boek Nederlands repertorium van familienamen. Deel II: Friesland. Meertens, Dr. P.J. 1964 Assen
Trefwoorden: genealogieën; Friesland;
Signatuur: F-061
25 Boek Studies over Friese en Groningse familienamen. Brouwer, J.H.
Miedema, Dr. H.T.J.
1965 Amsterdam
Trefwoorden: genealogieën; Friesland; Groningen;
Signatuur: B-029
26 Boek vrije zee. De geschiedenis van een redersgeslacht. Geelmuyden, Hans 1965 Hilversum
Trefwoorden: rederijen; genealogieën; ;
Signatuur: G-027
27 Boek Wassenaer en de zeemacht. Jacob van Wassenaer van Obdam en zijn tijd. Milo, Prof. Dr. T.H. 1965 Wassenaar
Trefwoorden: genealogieën; oorlogsschepen; admiraals; Admiraliteit; zee-oorlogen; zeehelden; ; Obdam, Jacob van Wassenaer van
Signatuur: M-165
28 Artikel Hugenotengeslacht in Sneek.
In: Jaarboek Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer
Noyon, Tjerk F. 1965
Trefwoorden: hugenoten; genealogieën; Sneek; Noyon, Anthony
29 Artikel Snitser Sierxma's.
In: Genealogysk Jierboekje.
Roarda, R.S. 1965 Leeuwarden
Trefwoorden: genealogieën; Sneek; Sierxsma
30 Boek Bonebakker 1792-1967. Emeis jr., M.G. 1967 Amsterdam
Trefwoorden: genealogieën; zilver- en goudsmederijen; Tiel; Amsterdam; Bonebakker
Signatuur: E-162
31 Boek Genealogie Bloksma. Putman, J.H.M. 1967 Amsterdam
Trefwoorden: genealogieën; Sneek; IJlst; Bloksma
Signatuur: P-167
32 Artikel Kwartierstaat H.C. Buisman-Blok Wybrandi (1876-1967).
In: Genealogysk Jierboekje.
Wever, Christine J. 1968 Leeuwarden
Trefwoorden: genealogieën; boterhandel; Leeuwarden; Buisman
33 Artikel Sleeswijk. Wegener Sleeswijk.
In: Nederland's Patriciaat.
onbekend 1968
Trefwoorden: genealogieën; Harlingen; Lemmer; Sleeswijk; Wegener Sleeswijk
34 Artikel Genealogie De Ring(h).
In: Genealogysk Jierboekje.
Ring, P. de 1969 Leeuwarden
Trefwoorden: genealogieën; ; Ringh, De; Ringh, Van; Ring, van
35 Artikel Carolus - Crolis - Krolis - Kroles.
In: Genealogysk Jierboekje.
Lennep, M.J. van 1969
Trefwoorden: genealogieën; scheepsbouw; IJlst; Krolis; Kroles; Crolis; Croles
36 Boek Die Geschichte der Borkumer Walfängerfamilie Meyer. Linke, Dr. Hans 1970 Bremerhafen
Trefwoorden: walvisvaart; genealogieën; Borkum; Duitsland; Meyer
Signatuur: L-193
37 Artikel Genealogie Alma.
In: Genealogysk Jierboekje.
Vries, D. de 1970 Leeuwarden
Trefwoorden: genealogieën; Sneek; Alma
38 Artikel Albada van Poppingawier.
In: Genealogysk Jierboekje.
Belonje, J. 1971 Leeuwarden
Trefwoorden: genealogieën; Poppenwier; Albada
39 Artikel Mensonides.
In: Genealogysk Jierboekje.
Jorritsma, H. 1971 Leeuwarden
Trefwoorden: genealogieën; ; Mensonides
40 Artikel Kwartierstaat Atje Keulen-Deelstra.
In: Genealogysk Jierboekje.
onbekend 1971 Leeuwarden
Trefwoorden: genealogieën; schaatsers; ; Deelstra; Keulen-Deelstra, Atje

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek