Pagina 1 van 12
Resultaten 1 - 20 van 237
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
1 Boek geslacht der Schotanussen 1847-50. Andreae, J.H. Beucker 1850 Leeuwarden
Trefwoorden: genealogieën; ; Schotanus
Signatuur: B-467
2 Boek Nederlandsche Geslachtsnamen in oorsprong, geschiedenis en beteekenis. Winkler, Johan 1885 / 1993 Neerijnen
Trefwoorden: genealogieën; Nederland;
Signatuur: W-036
3 Boek Geslachtlijst van den Frieschen tak der Familie ten Cate. onbekend 1896
Trefwoorden: genealogieën; ; Cate, ten
Signatuur: C-103
4 Boek Geslachtlijst van de familie Halbertsma. Cate, G. ten 1897
Trefwoorden: genealogieën; ; Halbertsma
Signatuur: C-159
5 Boek Register van het geslacht Van Druten. Druten, J. van
Druten, J.J. van
1902 Utrecht
Trefwoorden: genealogieën; Sneek; Druten, Van
Signatuur: D-170
6 Boek herkomst van het Friese geslacht Halbertsma. Halbertsma, T. 1925
Trefwoorden: genealogieën; ; Halbertsma
Signatuur: H-468
7 Artikel Conscriptio Exulum.
In: De Vrije Fries.
Voss, Dr. A.L. Heerma van 1926
Trefwoorden: genealogieën; heraldiek; proefschriften; ;
8 Boek Repertorium van gedrukte genealogieën en genealogische fragmenten. Beresteyn, Jhr. mr. dr. E.A. van 1933 Haarlem
Trefwoorden: genealogieën; Nederland;
Signatuur: G-300
9 Boek Friesch koopmansgeslacht. Het geslacht Veen. Veen, Egbert A. 1947 Amsterdam
Trefwoorden: genealogieën; chocoladefabrieken; wijnhandels; predikanten; bankiers; uitgeverijen; Sneek; Veen
Signatuur: V-012
10 Boek Grafschriften en andere genealogische en heraldieke merkwaardigheden in en om de kerken tussen Flie en Lauwers. Deel I. Achtkarspelen. Voss, Dr. A.L. Heerma van 1950 Leeuwarden
Trefwoorden: grafstenen; heraldiek; genealogieën; kerkgebouwen; Achtkarspelen;
Signatuur: H-484
11 Boek Koningen scheepsbouwers en zeevaarders. Vreugdenhil, A. 1951 Amsterdam
Trefwoorden: zeelieden; scheepvaart; scheepsbouw; middeleeuwen; genealogieën; koninklijk huis; Groot-Brittannië; Engeland;
Signatuur: V-205
12 Boek Johannes Enne Hoeckema 1604-1667. - De Snitser Keapman en syn femylje. Hoekema, C.P. 1951 Sneek
Trefwoorden: genealogieën; Sneek; Hoeckema, Johannes Ennes
Signatuur: S-333
13 Artikel Nije fynsten oangeande de famylje fan Tsjerk Hiddes de Vries.
In: It Beaken.
Meer, D.J. van der 1952
Trefwoorden: genealogieën; zeehelden; ; Tjerk Hiddes de Vries
14 Boek Zijn leven, daden, Adam 'Hurdrider' voor- en nageslacht Vleer, W.Tsj. 1954 Hardegarijp
Trefwoorden: schaatssport; hardrijderijen; genealogieën; ;
Signatuur: V-149
15 Boek voorgeslacht van kardinaal de Jong. Aukes, H.W.F. 1955 Utrecht
Trefwoorden: genealogieën; Ameland; Leeuwarden; Jong, Johannes de
Signatuur: A-008
16 Artikel Kertierstaet fan A.M. Sustring.
In: Genealogysk Jierboekje.
Roarda, R.S. 1958 Leeuwarden
Trefwoorden: genealogieën; Sneek; Friesland; Sustring, J.Hzn., A.M.
17 Boek Grafschriften en andere genealogische en heraldieke merkwaardigheden in en om de kerken tussen Flie en Lauwers. IV Menaldumadeel. Meer, D.J. van der 1959 Leeuwarden
Trefwoorden: grafstenen; heraldiek; genealogieën; Menaldumadeel;
Signatuur: M-280
18 Artikel fornimstige ûntwerper fan bipaelde skipstypen Folkert van Loon hie in mienskiplike foarfear mei Gysbert Japiks.
In: Genealogysk Jierboekje.
Roarda, R.S.
Huitema, Theo
1959 Leeuwarden
Trefwoorden: genealogieën; scheepstypologieën; Friesland; Loon, Folkert Nicolaas van; Japiks, Gysbert
19 Boek slachten Winsemius. Winsemius, P.B. 1962 Leeuwarden
Trefwoorden: genealogieën; ; Winsemius
Signatuur: W-149
20 Boek Bûnte liuwen, lân en folk yn wurd en byld 5. Foarnammen en skaeinammen. Brouwer, J.H. 1963 Leeuwarden
Trefwoorden: genealogieën; Friesland;
Signatuur: B-021

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek