Pagina 1 van 3
Resultaten 1 - 20 van 47
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
1 Boek Prikkels en pluimen [aphorismen] Loosjes, Vincent 1919 Arnhem
Trefwoorden: predikanten; doopsgezinden; Sneek;
Signatuur: L-024
2 Boek Bitter en Zoet. Aphorismen. Loosjes, Vincent 1908 Assen
Trefwoorden: doopsgezinden; predikanten; Sneek;
Signatuur: L-286
3 Boek Rinske Sonnema. Loosjes, Vincent 1923 Enschede
Trefwoorden: doopsgezinden; predikanten; Sneek;
Signatuur: L-383
4 Artikel Honderd jaar Friesland, de Friezen en hun geloof
In: Als de dag van Gisteren.
Breuker, Jan Friese Pers, Leeuwarden
Trefwoorden: Hervormde kerk; gereformeerde kerk; rooms katholieken; doopsgezinden; jodendom; predikanten; theologie; kerkgebouwen; Friesland;
5 Boek Reynier Jansen of Philadelphia. Early American Printer. A Chapter in Seventeenth-Century Nonconformity. Riewald, J.G. 1970 Groningen
Trefwoorden: drukkerijen; doopsgezinden; godsdiensten; Philadelphia; U.S.A.; Harlingen; Jansen, Reynier
Signatuur: R-063
6 Boek Geloofsbelydenisse der Doopsgesinden, bekent onder de naam van Oude Vlamingen. Hunne Societeits Vergaderinge houdende in de Botteringe-straat te Groningen. In den Jaere 1755 uytgegeven volgens besluyt der algemeene Societeits Vergaderingh. Popkes, Tiete
Scholtens, H.
1755 Groningen
Trefwoorden: doopsgezinden; Groningen;
Signatuur: P-038
7 Boek Van de Levensmarkt Loosjes, Vincent 1913 Haarlem
Trefwoorden: predikanten; doopsgezinden; Sneek;
Signatuur: L-026
8 Boek Enkele opmerkingen over de zelfstandigheid en leervrijheid onzer gemeenten. Rede gehouden te Leeuwarden in de vergadering der Friesche Doopsgezinde Societeit den 22 sten Mei 1902. Loosjes, Vincent 1902 Haarlem
Trefwoorden: predikanten; doopsgezinden; Sneek;
Signatuur: L-025
9 Boek Eén grote familie. Doopsgezinde elite in de Friese Zuidwesthoek 1600 - 1850. Trompetter, Cor 2007 Hilversum
Trefwoorden: doopsgezinden; Sneek; Zuidwesthoek;
Signatuur: Z-134; Z-134-bis
10 Boek Memorij het dagboek van Cornelis Pieter Sorgdrager. Maas, W.J. 1982 Hollum
Trefwoorden: dagboeken; doopsgezinden; Ameland; Sorgdrager, Cornelis Pieter
Signatuur: M-338
11 Boek Tussen Flie en Borne. Schetsen uit de geschiedenis van Schellingerland. Wumkes, Dr. G.A. 1968 Leeuwarden
Trefwoorden: geschiedenis; walvisvaart; doopsgezinden; gereformeerde kerk; Terschelling;
Signatuur: W-084
12 Boek Bedehuizen. Kerken in Makkum van Baptisten, Doopsgezinden, Gereformeerden en Katholieken. Errens, D. van Weezel 2010 Makkum
Trefwoorden: kerkgebouwen; baptisten; doopsgezinden; gereformeerde kerk; rooms katholieken; Makkum;
Signatuur: E-236; E-236-bis
13 Boek geboren koning der Joden. Amsterdamsche kerstvertelling. Loosjes, Vincent Nijkerk
Trefwoorden: theologie; predikanten; doopsgezinden; Sneek;
Signatuur: L-382
14 Boek Album [doopsgezinde kerk te Sneek]. onbekend 1926 Sneek
Trefwoorden: kerkgebouwen; gebrandschilderde ramen; doopsgezinden; Sneek;
Signatuur: S-206
15 Boek Kameleon. Loosjes, Vincent Sneek
Trefwoorden: doopsgezinden; predikanten; Sneek;
Signatuur: L-336
16 Boek Rinske Sonnema. Loosjes, Vincent 1898 Sneek
Trefwoorden: predikanten; doopsgezinden; Sneek;
Signatuur: L-226
17 Boek Des Tempels vergankelijke luister, leerrede over Marcus 13, v. 1 en 2. Gehouden den 10den April 1892 in de doopsgezinde kerk te Sneek, ter herdenking van haar vijftig-jarig bestaan. Loosjes, Vincent 1892 Sneek
Trefwoorden: predikanten; doopsgezinden; Sneek;
Signatuur: L-027
18 Boek Gij, Heer, zijt ons een toevlucht geweest van geslacht tot geslacht. Ledenboekje. Doopsgezinde Gemeente te Sneek. onbekend 1978;1988 Sneek
Trefwoorden: doopsgezinden; naamlijsten; Sneek;
Signatuur: S-698
19 Boek Godsdienstige lektuur voor doopsgezinden door D.S. Gorter, doopsgezind leeraar te Warns. Gorter, D.S.
Overdam, Hans van
Cool, Pieter Wolters
1853;1854;1855 Sneek
Trefwoorden: doopsgezinden; predikanten; Balk; Warns; Gent;
Signatuur: G-082
20 Boek Zangen bij de inwijding der nieuwe Doopsgezinde Kerk te Sneek op den 10 April 1842. onbekend 1842 Sneek
Trefwoorden: doopsgezinden; liederen; kerkgebouwen; Sneek;
Signatuur: S-680

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek