Pagina 1 van 2
Resultaten 1 - 20 van 40
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
1 Boek Knop, de roppene. Skylge's lieder, organisator, dichter, skriuwer, wittenskipsman, wearspegele yn syn briefwiksel. Brouwer, J.H. 1954 Assen
Trefwoorden: briefwisseling; Terschelling; Knop, Gerrit
Signatuur: B-267
2 Boek Briefwisseling van Mr. W. Bilderdijk met de hoogleeraren en Mrs. M. en H.W. Tydeman. Gedurende de jaren 1807 tot 1831. Tydeman, H.W.T. 1866 ; 1867 Sneek
Trefwoorden: briefwisseling; ; Bilderdijk, W.; Tydeman, M.; Tydeman, H.W.
Signatuur: T-118
3 Boek Eenige mededeelingen omtrent Joachim Hopperus en de briefwisseling tusschen hem en Viglius ab Aytta. Andreae, J.H. Beucker 1848 Workum
Trefwoorden: briefwisseling; ; Hopperus, Joachim; Aytta, Viglius van
Signatuur: B-468
4 Boek Multatuli's Sneeker correspondentie. 1868-'69. Busé, H.J.
Trefwoorden: briefwisseling; Sneek; Multatuli; Dekker, Eduard Douwes
Signatuur: B-437
5 Artikel Voorlezing over brieven door Jogchem Hoppers aan Wigle Aytta, in 1554-1561 geschreven.
In: De Vrije Fries.
Tydeman, Mr. H.W. 1865
Trefwoorden: briefwisseling; ; Hoppers, Jogchem; Aytta, Viglius van
6 Artikel Eenige mededeelingen omtrent Joachim Hopperus, en de briefwisseling tusschen hem en Viglius ab Aytta.
In: De Vrije Fries.
Andreae, J.H. Beucker 1850
Trefwoorden: briefwisseling; ; Hopperus, Joachim; Aytta, Viglius van
7 Artikel 'Dat Frionden mogen frionden blyuwa'. In briefwiksel tusken Boalsert en Snits ut de simer fan 1491.
In: It Beaken.
Vries, K. de 1963
Trefwoorden: briefwisseling; Bolsward; Sneek;
8 Artikel Multatuli's Sneeker Correspondentie 1868-'69.
In: De Vrije Fries.
Busé, H.J. 1916
Trefwoorden: briefwisseling; Sneek; Multatuli; Dekker, Eduard Douwes
9 Boek Reisbrieven uit Schotland. Juni Halbertsma, Johannes 1876
Trefwoorden: briefwisseling; reisverslagen; Schotland;
Signatuur: H-016
10 Boek Resolutien, brieven en stukken. onbekend 1767 Den Haag
Trefwoorden: briefwisseling; wetgeving; ;
Signatuur: B-079
11 Boek Spiegel der zeevaart. Brieven uit zee. Lohman, A.F. de Savornin Amsterdam
Trefwoorden: briefwisseling; zeemansverhalen; ;
Signatuur: S-208
12 Boek Brieven en opstellen over verschillende onderwerpen. Een leesboekje voor stad- en landscholen. Albada, B.L. van Sneek
Trefwoorden: onderwijs; briefwisseling; ;
Signatuur: A-062
13 Boek einde der opregten. Twee brieven, bevattende eenige mededeelingen, aangaande het leven en sterven van twee vromen, overleden te Woudsend (...) Bokma, H. 1855 Heeg
Trefwoorden: briefwisseling; predikanten; Woudsend;
Signatuur: D-113
14 Boek Brieven over Texel en de naby-gelegen eilanden; uit de aantekeningen van wijlen den Heere Pieter van Cuyck (...) Oldenbarnevelt, J.G. van 1969 Den Haag
Trefwoorden: briefwisseling; bodemvondsten; Texel; Cuyck, Pieter van
Signatuur: O-014
15 Boek Friese brieven uit de vijftiende en zestiende eeuw. Gerbenzon, P. 1967
Trefwoorden: briefwisseling; talen; Friesland;
Signatuur: G-040
16 Boek Zuster, kom toch over. Belevenissen van een emigrantenfamilie uit Friesland. Brieven uit Amerika in de periode 1894-1933. Bakker, Ulbe 1999 Kollum
Trefwoorden: briefwisseling; landverhuizers; U.S.A.; Amerika; Hijlaard; Winsum; Jong, Lieuwe de; Jong, de; Bakker
Signatuur: W-318
17 Boek Mallabaarse brieven. De brieven van de Friese predikant Jacobus Canter Visscher (1717 - 1723). Pol, Bauke van der 2008 Zutphen
Trefwoorden: briefwisseling; predikanten; Nederland; Harlingen; India; Visscher, Jacobus Canter
Signatuur: P-234
18 Boek dominee met het stenen hart en andere overzeese briefgeheimen. Sailing Letters Journaal I. Doe, Erik van der
Moree, Perry
Tang, Dirk J.
2008 Zutphen
Trefwoorden: briefwisseling; zeemansbrieven; Nederland;
Signatuur: D-321
19 Artikel Brieven van zeevarenden
In: Schylge myn lântse.
onbekend 2001
Trefwoorden: briefwisseling; zeelieden; Terschelling;
20 Boek Brieven van J.J. Beekhuis, scheepskapitein, aan zijn broer, Dr. W. Beekhuis te Sybrandaburen. Beekhuis, J.J. 1869
Trefwoorden: briefwisseling; kapiteins; zeelieden; Sibrandabuorren; Beekhuis, J.J.; Beekhuis, W.
Signatuur: B-394

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek

Opening bibliotheek:

Ma., Wo. t/m Vr. 10:00 - 12:30 uur
en 13:00 - 16:30 uur
Dinsdagen gesloten