Resultaten 1 - 20 van 20
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
1 Boek Waddenzee de bakens uitgezet. Samenvatting van deel 2 van de Interprovinciale Structuurschets voor het Waddenzeegebied. onbekend
Trefwoorden: bestemmings- en struktuurplannen; planologie; Waddenzee;
Signatuur: F-083
2 Boek Beschrijving voorontwerp streekplan Friesland. Met toelichting. onbekend 1980 Leeuwarden
Trefwoorden: bestemmings- en struktuurplannen; planologie; Friesland;
Signatuur: F-183
3 Boek Gemeente Sneek. Ontwerp Structuurplan Binnenstad. Samenvatting. onbekend 1979
Trefwoorden: stadsvernieuwing; bestemmings- en struktuurplannen; Sneek;
Signatuur: S-551
4 Boek Concept. Samenvatting Verkeerscirculatieplan Sneek 1979. onbekend 1979
Trefwoorden: verkeer; bestemmings- en struktuurplannen; Sneek;
Signatuur: S-552
5 Boek Concept Sneek Noord-Oosthoek stadsvernieuwingsplan. onbekend 1977
Trefwoorden: stadsvernieuwing; bestemmings- en struktuurplannen; Sneek;
Signatuur: S-610
6 Boek Waddenzee ten voeten uit. Samenvatting van deel 1 van de Interprovinciale structuurschets voor het Waddenzeegebied. onbekend
Trefwoorden: bestemmings- en struktuurplannen; planologie; Waddenzee;
Signatuur: F-082
7 Boek Studie naar de noodzaak en mogelijkheden van een havenuitbreiding te Lauwersoog. Reacties en commentaar. onbekend 1982
Trefwoorden: havens; bestemmings- en struktuurplannen; planologie; Lauwersoog;
Signatuur: F-194
8 Boek Provincie Friesland. Ontwerp Provinciaal verkeers- en vervoersplan. onbekend
Trefwoorden: verkeer; bestemmings- en struktuurplannen; planologie; Friesland;
Signatuur: F-201
9 Boek Streekplan Friesland. Recreëren. Nota 245. onbekend 1977 Leeuwarden
Trefwoorden: recreatie; planologie; bestemmings- en struktuurplannen; Friesland;
Signatuur: L-283
10 Boek Nota betreffende de kwestie het Oud-Kerkhof te Sneek. Schijfsma, Joh. H. 1910
Trefwoorden: begraafplaatsen; bestemmings- en struktuurplannen; kerkgebouwen; Sneek;
Signatuur: S-189
11 Boek Raamnota binnenstad Sneek. onbekend 1976 Sneek
Trefwoorden: gemeentebestuur; stadsvernieuwing; bestemmings- en struktuurplannen; Sneek;
Signatuur: S-553
12 Boek Binnensteden veranderen. Atlas van het ruimtelijk veranderingsproces van Nederlandse binnensteden in de laatste anderhalve eeuw. Smook, Rudger A.F. 1984 Zutphen
Trefwoorden: steden; stadsvernieuwing; bestemmings- en struktuurplannen; Harlingen; Leeuwarden; Sneek; Franeker;
Signatuur: S-733
13 Boek Bevolkingscentra in het oude en het nieuwe land. Takes, Ch.A.P. 1948 Alphen aan den Rijn
Trefwoorden: bestemmings- en struktuurplannen; inpolderingen; Zuiderzeewerken; Haarlemmermeer; Wieringermeer; Flevoland;
Signatuur: T-033
14 Boek Gemeente Sneek Ontwikkelingsvisie Sneek (concept). onbekend 1992
Trefwoorden: bestemmings- en struktuurplannen; planologie; infrastructuur; Sneek;
Signatuur: S-141
15 Boek Provinciale Planologische dienst in Friesland. Recreatie en ruimtelijke ordening in het Friese merengebied. onbekend 1963
Trefwoorden: watersport; recreatie; bestemmings- en struktuurplannen; planologie; Friesland;
Signatuur: F-175
16 Boek Structuur van de watersport in Friesland. Hoofdrapport, kaarten en bijlagen. onbekend 1979
Trefwoorden: watersport; Marrekrite; recreatie; bestemmings- en struktuurplannen; planologie; Friesland;
Signatuur: F-176
17 Boek Paterswoldsemeer, ontwikkelingsplan voor de rekreatie. onbekend 1969 Amersfoort
Trefwoorden: recreatie; bestemmings- en struktuurplannen; toerisme; watersport; Paterswoldsemeer;
Signatuur: G-015
18 Boek Initiatiefgroep accomodatie Starteiland. onbekend 1989 Sneek
Trefwoorden: bestemmings- en struktuurplannen; zeilsport; starttorens; zeilwedstrijden; Sneek; Kolmeersland; Sneekermeer;
Signatuur: S-840
19 Boek Monumenten Inventarisatie Project. Regio Zuid-west. Wymbritseradiel. Fermo, M.F.
Errens, F.R. van Weezel
Derks, G.J.M.
1992 Leeuwarden
Trefwoorden: monumentenzorg; architectuur; architecten; bestemmings- en struktuurplannen; kaarten; Wymbritseradiel;
Signatuur: W-206; W-206-bis
20 Boek Monumenten Inventarisatie Project. Regio Zuid-west. Sneek. Fermo, M.F.
Errens, F.R. van Weezel
Derks, G.J.M.
1992
Trefwoorden: monumentenzorg; architectuur; bestemmings- en struktuurplannen; stadsplattegronden; plattegronden; kaarten; Sneek; Ysbrechtum; Goënga; Loënga;
Signatuur: S-173; S-173-bis

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek